Proboszcz

Ksiądz Prałat Kazimierz Osak - proboszcz od 1990 r., dziekan dekanatu Kolbuszowa - Wschód

Wikariusz

Ks. Przemysław Hajduk - wikariusz od 21.08.2021 r.

Święta

Sobota, XII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny

Polecamy strony