Proboszcz

Ksiądz Prałat Kazimierz Osak - proboszcz od 1990 r., dziekan dekanatu Kolbuszowa - Wschód

Wikariusz

Ks. Przemysław Hajduk - wikariusz od 21.08.2021 r.

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Polecamy strony