Bal Wszystkich Świętych, 30.10.2018

Świętość nie jest przywilejem, zarezerwowanym dla wąskiej garstki wybranych, ale jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Moim i twoim (bł. Matka Teresa) W obliczu rozprzestrzeniania się obcych kulturowo zachowań związanych choćby ze świętem Halloween, wynika konieczność proponowania wzorców chrześcijańskich młodemu człowiekowi. W dniu 30 października w Szkole Podstawowej w Kupnie, odbył się przegląd strojów nawiązujących do postaci Świętych. Udział wzięli uczniowie klas od 0 do 3. Pragnę podziękować Dzieciom, za odwagę, przybliżenie sylwetek Świętych, Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów, Dyrekcji za ufundowanie nagród. Wyrażam pragnienie, by ta piękna inicjatywa, stała się tradycją na naszej Uczelni.

Powrót

Święta

Piątek, XIII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Ottona, biskupa

Polecamy strony