Peregrynacja Relikwii św. Stanisława Kostki, Kupno, 7-8.11.2018

Powrót

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polecamy strony