Zjazd Szkolnych Kół Caritas, Rzeszów, 21.11.2018

Powrót

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polecamy strony