Misterium Męki Pańskiej, Niechobrz, 14.04.2019

Powrót

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polecamy strony