DSM - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 07.12.2013

Przyjęcie do DSM-u i odnowienie przyrzeczeń

Powrót

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polecamy strony