XVII Gminny Festiwal Papieski, Kupno 6.10.2019

Powrót

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polecamy strony