20.06.2021 Odpust ku czci Narodzenia Jana Chrzciciela

Sumę odpustową oprawił i Sowo Boże wygłosił ks. Lucjan Kot, proboszcz z Widełki

Powrót

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polecamy strony