Poręby Dymarskie_05.10.2013 r.

Wyjazd formacyjno-rekreacyjny DSM/KSM

Powrót

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polecamy strony