XXVI Niedziela Zwykła 01.10.2023 rok

1. Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Nabożeństwa Różańcowe w  Porębach Kupieńskich będą o godz. 15.30,  w kościele o 17.00, w niedzielę o godz. 16.00.

         Dzieci, które systematycznie będą przychodzić przez cały miesiąc zapraszamy do zbierania naklejek o rodzinie Ulmów.

 

2. Z racji przypadającego dziś, a przykrytego przez niedzielę, liturgicznego wspomnienia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji katolickich, w całym Kościele obchodzimy Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych.

 

3. W poniedziałek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. To liturgiczne wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest bronić nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak by było to możliwe, musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika odmawiając modlitwę: Aniele Boży …

 

4. W środę, 4 października, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226),  ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy. To imię nosi również Ojciec Święty Franciszek, zatem świętujemy jego imieniny. Otoczmy go z tej okazji serdeczną modlitwą.

 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. każdego dnia w tygodniu.

Kapłani wybiorą się do starszych i chorych parafian od 8.15.

 

6. W czwartek, 5 października, w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Święty Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego miłosierdzia”, która wyszła z Polski. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla samych siebie i dla całego świata. Tylu wiernych w różnych wspólnotach Kościoła powszechnego modli się słowami Koronki do miłosierdzia Bożego. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania duchowości i pobożności Świętej Siostry Faustyny.

 

7. A w sobotę, 7 października, przeżyjemy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, tym bardziej zapraszamy wszystkich parafian na wspólnotową modlitwę różańcową do naszego kościoła o godz. 17.00, a w szczególności uczniów wraz z rodzicem z klasy III, którzy przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. W tym dniu otrzymają poświęcone różańce.

 

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Magdalena Filipowicz, Elżbieta Mytych, Zofia Sitarz. Anna Plizga nie sprzątała, ale of. 50 zł. złożyła na ten cel.

Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynie na niedzielę.

 

9. W przyszłą niedzielę na 8.30 ( po I Mszy św.), będzie krótkie spotkanie Ks. Proboszcza z rodzicami posyłającymi dzieci do Parafialnego Przedszkola, zapraszamy.

 

10. W niedzielę, 15. X, będzie obchodzony 23. DZIEŃ PAPIESKI  pt. " Jan Paweł II – Cywilizacja życia".  Do parafii przyszedł List KEP do odczytania. Będzie odczytany 8. X. 2023 r., będzie też zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

  

11. Msze Św. od 09. – 08.X.2023 r.

Poniedziałek

7.00

15.30PK

 

17.00

+ Władysław Łakomy od Stefanii i Józefa Orzech

+ Władysław Świątek od siostry Stanisławy z rodziną.

Z Róży Stefanii Reguła o Boże błg. dla członkiń

i ich rodzin, szczególnie o łaskę zdrowia i z podziękowaniem za dobre urodzaje,

o pokój na świecie, i na Ukrainie oraz za

zmarłe członkinie.

Wtorek

7.00

15.30PK

17.00

+ Marta Faryniarz od rodziny Kawów.

+ Zofia Furtak od kuzynki Zofii Żądło z PK.

+Adam Czesnowski (30 d. po śm.) od syna   Stanisława.

Środa

7.00

15.30PK

 

17.00

+ Józef Ziobro od Stanisławy Gruszka.

+ Maria Dworak od Chrześniaka Mariusza z rodziną.

+ Józef Plis i rodzice: Michał i Anna.

Czwartek

7.00

15.30PK

17.00

+ Józef Dworak od rodziny Węgrzynów.

+ Julian Zuber Od Kazimierza Bardzik z rodziną.

Z Róży Haliny Plis o Boże błg. dla członkiń i ich rodzin,

szczególnie o łaskę zdrowia i z podziękowaniem za dobre urodzaje, o pokój na świecie,

i na Ukrainie oraz o łaskę nieba dla  zmarłych członkiń.

Piątek

7.00

15.30PK

 

17.00

Za dusze w czyścu.

+ Marcin Plis od kuzynki z Bratkowic wraz z rodzinami.

+ Stanisław Białek (30 d. po śm.) od brata Jana    

z rodziną.

Sobota

7.00

 

15.30 PK

 

17.00

+ Kazimiera Plis od wszystkich wnuków i wnuczek.

+ Stanisława Preneta z Róży Genowefy    

Rzeszutek.

+ Jan Pięta (30 d. po śm.) od wnuczki Magdaleny  

z rodziną.

Niedziela

7.30

 

9.00 PK

 

10.30


16.00

+ Stanisława Plis (14 r. śm.), m. Józef, Marek    

Julia, Marek Stanisław, Marek Julian.

 + Tadeusz Miazga (1 r. śm.) od żony, dzieci,     

wnuków i prawnuka.

+ Stanisław Dziedzic (11 r. śm.) żona Stanisława, 

jego rodzice: Maria i Mieczysław.

+ Stanisław Reguła od wnuczki Bernadety    

Grzywacz z rodziną.

 

Ks.  Marcin Dunaj będzie odprawiał Msze św. gregoriańskie za śp. Władysława Mazana, rozpocznie 02 października a zakończy 31.

 

12. Opowiadanie się po stronie życia, zabieganie o ochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzecz pokoju to niektóre z zasad zawartych w „Vademecum wyborczym katolika”.

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 

Uczestnictwo w wyborach

 

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

Znaczenie dobra wspólnego

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 

Wartości nienegocjowalne

 

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy:

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”;

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia;

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci;

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”;

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”;

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”.

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”.

 

Uznanie demokratycznych wyborów

 

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 

Modlitwa za Ojczyznę

 

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

 

Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi)

 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 21.09.2023 r

XXV Niedziela Zwykła 24.09.2023 rok

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona migrantom i uchodźcom. Kiedyś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony był w innym terminie – w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, ale ze względów duszpasterskich papież Franciszek w 2018 roku przeniósł go na niedzielę września. W tym roku jest to już 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Ma nas uwrażliwić na doświadczanie niesprawiedliwości, krzywdy i często na nieludzki los tych, którzy z różnych powodów opuszczają swoją ojczyznę, poszukują dla siebie i swoich bliskich bezpiecznego miejsca w innych krajach. Osobistymi modlitwami obejmijmy ludzi, którzy opuścili swój dom rodzinny przez toczące się wojny, prześladowania i terror. Prośmy Opatrzność Bożą, aby dzięki pomocy dobrych ludzi znaleźli dla siebie bezpieczne mieszkanie.

 

2. Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu Świętych, polecaliśmy Bogu losy ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej.

 

3. Każdego roku 27 września (zatem w najbliższą środę) obchodzony jest Światowy Dzień Turystyki. Celem tego Dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazanie, jak turystyka wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie. Pierwsze obchody Dnia Turystyki miały miejsce w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. W tym duchu warto promować podróże do miejsc świętych, ruch pielgrzymkowy istniejący w Kościele od wieków i wszelkie inicjatywy podkreślające nasze wartości chrześcijańskie i ukazujące dobra kultury związane z naszym kultem religijnym, a które jednocześnie są wartościami i dobrami uniwersalnymi, ogólnoludzkimi. Łączą, a nie dzielą, każdego w jakimś stopniu przybliżają do Sacrum.

 

4. W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. A w poniedziałek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie wymyślona bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

 

5. W środę tradycyjnie gromadzimy się na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 – serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.

 

6. W przyszłą niedzielę wchodzimy w październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież dorosłych, do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym i we Mszy Świętej.  Nabożeństwa Różańcowe w  Porębach Kupieńskich będą o godz. 15.30,  w kościele o 17.00, w niedzielę o godz. 16.00.

(bowiem od 2.X.br. będzie zmiana, jeżeli chodzi o rozpoczęcie nabożeństw).

·        Uwaga: Dzieci za udział w Różańcu będą otrzymywać specjalne naklejki.

·        Dzieci z Przedszkola i  Szkoły Podstawowej z młodszych klas prosimy

o trzymanie Różańca na środku kościoła w czasie modlitwy.

Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła czy kaplicy prosimy                       

o wspólne odmawianie różańca w domach.

 

7. Związek małżeński zamierzają  zawrzeć następujące osoby:

Mariusz Faryniarz, zam. w Kupnie z Moniką Jamróz zam. w Weryni zap. III.

 

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Bernadetta Filipowicz, Alicja Kabała, Jadwiga Mazan, Justyna Kozioł.

 

Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynie na niedzielę.

 

9.  W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Środa, 27 września – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i opuszczonym.  

Czwartek, 28 września – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina; jest patronem Czech.  

Piątek, 29 września – św. św. Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, najwięksi wśród aniołów z powodu szczególnych zadań, jakie Pan Bóg im powierza.  

Sobota, 30 września – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.  

 

10. Msze Św. od 25.09. – 1.X.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Zofia Białek od Jana, Henryki Orzech z rodziną

+ Ryszard Maciąg od rodziny Żądłów.

Wtorek

7.00

 

18.00

+ Kazimiera Plis od Genowefy i Józefa Cisek             

   z rodziną.

+ Genowefa Wąsik od wnuka Mariusza.

Środa

7.00

18.00

+ Genowefa Saj od Genowefy i Stefana Gawłów.

+Marcin Plis od Iwony i Krzysztofa Orzech.

Czwartek

7.00

18.00

+ Maria Dworak od rodziny Guźdów.

+ Anna Bogacz ( 25 r. śm.), m. Józef, s. Edward,

   c. Czesława i Maria, zięć Stanisław od s. Jana

   z rodziną.

Piątek

7.00

18.00

+ Marta Faryniarz od sąsiadów Plisów.

W 90 rocz. urodzin Heleny Cichowicz

z podziękowaniem za łaski otrzymane i z prośbą

o dalsze błg. Boże i o opiekę Maryi, od rodziny.

Sobota

7.00

14.00

18.00

+ Władysław Szalony (43 r. śm.), żona Stefania.

Ślub: Magdalena Blicharz i Siwiec Piotr.

W 53 rocz. ślubu Czesławy i Adama Przybyło

z podziękowaniem za łaski otrzymane i z prośbą

o dalsze błg. Boże, szczególnie dla dzieci i ich rodziny,

o  łaskę zdrowia i o opiekę Maryi.

Niedziela

7.30

 

9.00 PK

10.30

 

 

 

14.00

16.00

+ Stanisława Dziedzic od Marty i Stanisława

   Ozimek.

+ Wanda Maria Dworak od Marii Lis z rodziną.

W 50 rocz. ślubu Marii i Jana Krajewskich

z podziękowaniem za łaski otrzymane i z prośbą

o dalsze błogosławieństwo Boże, o  łaskę zdrowia

i o opiekę Maryi.

Ślub: Justyna Fabińska i Patryk Głuszak.

W 18 – te urodziny Adama Karola z podz. za otrzymane

łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże,
o dary Ducha Świętego, o zdrowie,

o opiekę Matki Bożej

i o silną wiarę w dalszym życiu.                                                                     

Ks. proboszcz poza parafią odprawi Msze św.:

Wtorek, + Tadeusz Szalony od Małgorzaty i Jerzego Pastuła z rodziną.

Środa,  + Maria Olchawa od Czesława i Edwarda Olchawa. + Anna Siwiec

Czwartek, + Anna Siwiec od Zofii i Marka z rodziną.


11. W dniu 17 września 2023 r. w Turzy odbyły się uroczystości poświęcone pomordowanym przez NKWD w 1944 r. Mszy św. w intencji ojczyzny przewodniczył bp Kazimierz Górny.

Uroczystości w Turzy rozpoczęły się występem patriotycznym w wykonaniu uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim. Następnie Sabina Woś zaprezentowała swoją twórczość dedykowaną pomordowanym w lesie turzańskim.

Po występie orkiestry dętej z Ropczyc, Andrzej Ożóg, burmistrz gminy i miasta Sokołów Małopolski powitał zaproszonych gości i uczestników uroczystości. W wydarzeniu wziął udział m. in. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny.

Mszy św. w intencji ojczyzny przewodniczył bp Kazimierz Górny. Homilię wygłosił ks. Kazimierz Osak, proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Kupnie.

Po Eucharystii odbył się apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Następnie złożono wieńce i znicze na grobie pomordowanych.

 

12. Kilka informacji o tym miejscu i tragicznym wydarzeniu.

 

W połowie sierpnia 1944 roku, po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną ziemi sokołowskiej spod okupacji niemieckiej, w pobliskiej wsi Trzebuska NKWD zorganizowało obóz. Więziono w nim żołnierzy Armii Krajowej, schwytanych polskich partyzantów oraz żołnierzy innych narodowości, Rosjan, Niemców, Azerbejdżan. Wyroki śmierci wykonywano w lesie turzańskim. Miejsca pochówku były starannie maskowane. Ubrania, wszelkie dokumenty i rzeczy osobiste niszczono. Obóz zlikwidowano
w październiku 1944 roku. Pierwsze ekshumacje przeprowadziła grupa partyzantów już
w listopadzie 1944 roku. Potwierdziły one fakty mordów. Później przez kilkadziesiąt lat cała sprawa była okryta tajemnicą. Przypomniał ją dopiero w 1981 roku Związek Zawodowy Solidarność. Konkretne badania rozpoczęto dopiero w maju 1990 roku. Cmentarz i pomnik poświęcony ofiarom sowieckiego terroru znajduje się w lesie koło wsi Turza, 1200 metrów od drogi Sokołów Małopolski - Kolbuszowa. Historycy określają to miejsce jako "Mały Katyń".

17.IX.2023 r. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

W naszej parafii zbiórka do puszek na potrzeby Katolickiego Radia „Via”


2. Dzisiaj przypada też rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku – w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny na Wschodzie.

 

3. Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, parafialne i szkolna Caritas,  Liturgiczna Służba Ołtarza, DSM –ki, KSM. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy!

 

4. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, to jest najbliższy poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Na świąteczną Mszę Świętą w naszym kościele o godz. 18.00. zapraszamy  wszystkie dzieci i naszą młodzież.

 

5. Natomiast w czwartek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas adoracji od godz. 17.00 do 18.00 będziemy Bogu dziękować za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła, będziemy tez modlić się o nowe powołania do kapłaństwa.

 

6. Przyszłą niedzielę, 24 września, w Kościele będziemy obchodzili jako Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

7. Związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby:

Mariusz Faryniarz, zam. w Kupnie z Moniką Jamróz zam. w Weryni zap. II.

 

8.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowali: Bolesław Saj, Danuta Kardyś, Krystyna Niezgoda, Magdalena Jadach.

PK.: Halina Wojtyczka i Renata Augustyn.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń w najbliższą sobotę.

 

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ogłasza rekrutację do Domów Seniora w Kolbuszowej oraz w Hucie Przedborskiej. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku tj. od 18 – 22.09.2023 r. w DPS w Kolbuszowej.

 

10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Poniedziałek, 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży

i nowicjuszy.

Wtorek, 19 września, Najświętszej Maryi Panny z La Salette – pojednawczyni grzeszników.

Środa, 20 września – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839
a 1867 rokiem. 

Czwartek, 21 września – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia i dla Niego porzucił nieuczciwe zajęcie w komorze celnej, stawszy się Chrystusowym uczniem i autorem jednej

z Ewangelii. 

Sobota, 23 września – św. ojciec Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej .

Odpust w Bukowcu o godz. 11.00.

 

11. W poniedziałek będzie pogrzeb śp. Janiny Olszowa. Msza św. będzie w PK.  w kaplicy na cmentarzu o godz. 15.00. 

 

12. Msze Św. od 18. 09 – 24.09. 2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

 

18.00

+ Stanisława Mazan od Danuty i Stanisława

   z rodziną.

+ Genowefa Wąsik od sąsiadów Prenetów.

Wtorek

7.00

18.00

+ Ryszard Maciąg od sąsiadów rodziny Mazan.

+ Adam Czesnowski od Róży Edwarda Bąk.

Środa

7.00

18.00

+ Helena Mazan od wnuczki Doroty z rodziną.

+ Jan Marek (30 d. po śm.) od s. Stanisławy Wąsik.

Czwartek

7.00

18.00

+ Stanisław Wiktor od syna Tomasza.

+ Julian Świątek (42 r. śm.), jego rodzice.

Bryk Władysław i synowie: Stanisław i Andrzej,

Jakub i Julia Opiela.

Piątek

7.00

 

18.00

+ Julian Zuber od bratanicy Agnieszki Jędrasek

z rodziną.

+ Janina Olszowa (7 d. po śm.) od siostrzenicy

Krystyny z synem Ludwikiem.

Sobota

7.00

 

18.00     

1.

 

 

2.

+ Tadeusz Miazga od Małgorzaty i Zbigniewa  

Kobylarz z rodziną.

 

W 10 r. urodzin Marii Przybyło, o łaski potrzebne,

szczególnie o łaskę zdrowia od rodziców
i rodzeństwa.

W 13 rocz. ślubu Karoliny i Rafała Przybyło
z podziękowaniem za łaski otrzymane i z prośbą
o dalsze błg. Boże dla jubilatów i ich dzieci,
o łaskę zdrowia i o opiekę Maryi nad całą rodziną.

Niedziela

7.30

 

9.00PK

10.30

16.00

+ Józef Dworak od swata Zdzisława z rodziną,
z Zapola.

Maria Dworak od Marioli i Mariusza Dworak.

+ Marta Faryniarz od wnuczki Moniki.

+ Władysław Łakomy od Jerzego i Ewy Przybyło   

z rodziną.                                                                         


 12. Rodzina Ulmów już Błogosławiona/10.IX.2023 r. w Markowej/

Zamordowana w czasie wojny za ukrywanie Żydów rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci została ogłoszona w niedzielę błogosławioną. Przewodniczący Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Marcello Semeraro podkreślał w Markowej, że „sercem dzisiejszej uroczystości jest miłość oraz otwarta na bliźniego postawa rodziny Józefa i Wiktorii”. Wraz z prefektem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych Mszę św. celebrowało ponad 100 biskupów z kraju i zagranicy. Obecni byli prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki oraz m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Msza św. beatyfikacyjna koncelebrowana była przez kardynałów, arcybiskupów i biskupów – członków Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze uczestniczyło tysiąc księży, ponad 100 biskupów i sześciu kardynałów. Wśród licznie przybyłego duchowieństwa znaleźli się m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, kard. Kazimierz Nycz, kard. Stanisław Dziwisz, kardynał nominat Grzegorz Ryś. Obecni byli także kard. Robert Sarah, były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz kard. Gerhard Ludwig Müller, b. prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Do Markowej przyjechali przedstawiciele innych wyznań i religii, obecny był m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

W Markowej byli ponadto przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki z członkami rządu, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, parlamentarzyści oraz członkowie powołanego z inicjatywy Prezydenta RP Komitetu ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Obecny był także m.in. b. premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Uroczystość odbywała się w pobliżu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów i w sąsiedztwie Skansenu, do którego przeniesiono dom rodziny Szylarów. W domu tym ukrywano siedmioro Żydów z rodziny Weltzów. Im, w przeciwieństwie do osób ukrywanych przez Ulmów – udało się przeżyć wojnę.

Eucharystia sprawowana była w języku łacińskim, natomiast w języku polskim – liturgia słowa oraz niektóre części Mszy św. W czasie Mszy św. wykorzystane zostały ołtarz oraz ambona, przy których liturgię sprawował św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Krośnie w czerwcu 1997 r. Papież kanonizował wówczas św. Jana z Dukli.

Na wstępie liturgii przemówił metropolita przemyski abp Adam Szal, który powitał wszystkich uczestników uroczystości, od dostojnych gości po rzesze pielgrzymów, którzy przybyli do Markowej z całej Polski.

Sam moment beatyfikacji nastąpił przed śpiewem hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Abp Adam Szal, metropolita przemyski poprosił wtedy o włączenie do spisu błogosławionych rodziny Ulmów, na co przewodniczący liturgii kard. Semeraro odpowiedział, cytując list Ojca Świętego:

„Spełniając życzenie Naszego Brata Adama Szala, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, a także wielu innych Braci w Biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodni Słudzy Boży, JÓZEF I WIKTORIA ULMA, małżonkowie wraz z ich siedmiorgiem dzieci, wierni świeccy, męczennicy, którzy jako dobrzy Samarytanie, bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie, obdarzeni byli tytułem Błogosławionych i aby corocznie obchodzono ich wspomnienie dnia 7 lipca, w miejscach i w sposób określony przez prawo.

10.IX.2023 r. – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś w MarkowejBeatyfikacja Rodziny Ulmów.

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Nasze modlitwy w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców będą trwały codziennie przez cały tydzień, do przyszłej niedzieli włącznie.

Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych po I Mszy św.

 

2. We wtorek, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.

Odpust w Kolbuszowej jest dziś, Suma odpustowa o godz. 11.00.

 

3. We wtorek w parafiach miasta Rzeszowa uroczystość, a w pozostałych parafiach diecezji wspomnienie Najświętszej Marii Panny Rzeszowskiej.

 

4. W środę, 13 września, nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00 – zapraszamy

 

5. W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego  Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż  jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

 

6. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy piątek) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Stąd wzywamy Ją jako Współodkupicielkę. Co w niczym nie umniejsza dzieła Jezusa Chrystusa, ale zwraca uwagę na wkład, udział Maryi w misterium odkupienia. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki sens i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego Kościoła.

 

7. W przyszłą niedzielę, 17 września, przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jednocześnie będziemy obchodzili kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.

W tę przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem złożymy ofiary na potrzeby Katolickiego Radia „Via”.

 

7. Związek małżeński zamierzają  zawrzeć następujące osoby:

Mariusz Faryniarz, zam. w Kupnie z Moniką Jamróz zam. w Weryni zap. I.

 

8. Pan Sołtys wsi Kupno informuje, że będzie przyjmował III ratę podatku rolnego 14 i 15.09.2023 r. (czwartek i piątek), w Sołtysówce od godziny 9.00 do 16.00.

 

9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła pracowali: Bata Kiwak, Krystyna Orzech, Katarzyna Kwaśnik i Klaudia Suszek. Ofiarę 50 zł złożyła Zofia Plis, która nie sprzątała.

PK. Małgorzata opiela i Dorota Guźda

Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynię na niedzielę.

 

10. W sobotę 14 października odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji kapłanów, zwłaszcza osoby należące do margaretek. Program pielgrzymki na plakacie umieszczonym w przedsionku kościoła.

 

11. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła. 

 

12. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

Środa, 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktora Kościoła, zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich. 

Sobota, 16 września – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.

 

13. Msze Św. od 11. – 17.09. 2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Anna Siwiec od Rafała.

+ Adam Czesnowski (7.d. po śm.) od

c. z mężem.

Wtorek

7.00

18.00

+ Ryszard Maciąg od rodziny Draus.

+ Tadeusz Szalony od Ewy i Marcina

   Mierzejewskich z Chmielnika.

Środa

7.00

 

18.00

+ Tadeusz Plizga od kolegi Jana Mędraka

   z rodziną.

+ Stanisław Białek (7 d. po śm.) od brata Józefa

   z rodziną.

Czwartek

7.00

 

18.00

+ Stanisława Dziedzic od Mariana i Krystyny

   Stanisz.

W 70 – te urodziny Danuty z podz. za otrzymane

łaski i z prośbą o dalsze błg. Boże, opiekę Maryi     

z int. Sąsiadki Marii.

Piątek

7.00

18.00

+ Zofia Białek od Jolanty i Józefa Orzech
z rodziną

+ Jan Pięta  (7 .d. po śm.) od córki Marii.

Sobota

7.00

 

18.00

+ Adam Sajdak od żony Marii i córki Magdaleny

   z rodziną.

+ Stefania Marek (22 r. śm.), mąż Paweł, Maria       

   i Władysław Czółno, za zmarłych z rodziny od

   wnuków.

Niedziela

7.30

 

9.00PK

 

10.30

16.00

+ Stanisław Szypuła (9 r. śm.), jego rodzice:

   Ludwika i Bronisław, Zofia i Józef Reguła.

+ Stanisław Reguła od koleżanek Stasi: Oli               

   i Franciszka.

+ Krzysztof Tokarz (12 r. śm) .

Z okazji urodzin Zofii Zuber z podz. za otrzymane łaski

i z prośbą o dalsze błg. Boże, opiekę Maryi

od córek z rodzinami.          

 

14. List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania /fragmenty.

1. Uczmy się budować wspólnotę

W nawiązywaniu dojrzałych relacji z bliźnimi, począwszy od życia
w rodzinie, w Ojczyźnie i wreszcie wśród braci i sióstr z innych części świata, konieczna jest zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości. Wynika ona
z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego. W sposób heroiczny przykazanie to zrealizowała rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Ponieśli oni w dniu 24 marca 1944 roku śmierć męczeńską, ponieważ w swoim domu dali schronienie ośmiu Żydom, którzy także zostali zamordowani z rąk hitlerowców. W domu rodziny Ulmów do dziś znajduje się egzemplarz książki zawierającej historie biblijne. Można zauważyć, że nosi on wyraźne ślady używania. Znamienne jest to, że ktoś z rodziny podkreślił czerwonym kolorem jeden z tytułów: „Przykazanie Miłości – Miłosierny Samarytanin”, a obok niego dopisał słowo: „TAK”. Widać tu niezwykłą siłę obecną w Ewangelii uzdalniającą człowieka do realizacji miłości bliźniego aż po ofiarę z własnego życia

2. Wychowujmy do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie

Ważna w tym jest umiejętność wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego
i słuchania siebie nawzajem. Wobec pogłębiających się problemów
z odchodzeniem wielu osób z realnego życia i przechodzeniem w wirtualny świat mediów elektronicznych, nie do przecenienia są wszystkie inicjatywy, które zakładają prawdziwe spotkanie i dialog, w którym „każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, tak jak każdy ma prawo do wypowiedzi.

Okazją do uczenia się takiego dialogu są między innymi szkolne lekcje religii. Treści, jakie zakłada program katechezy, i poszczególne metody ich realizacji, sprzyjają postulowanemu przez Synod uczeniu się słuchania
i mówienia z autentyczną odwagą i szczerością.  Jako duszpasterze i katecheci powinniśmy wziąć sobie do serca wezwanie, by wysłuchiwać tych, którzy myślą inaczej niż my, a także pamiętać, że „Bóg często przemawia głosami osób łatwo wykluczanych, odrzucanych lub pomijanych”. Powinniśmy nauczyć się „słuchać tych, których możemy mieć pokusę̨ uważać za nieważnych oraz tych, którzy zmuszają nas do rozważenia nowych punktów widzenia wiodących do ewentualnej zmiany sposobu myślenia”.

Drodzy Uczniowie, weźcie sobie do serca słowa papieża Franciszka: „Nieważne, ile byś żył i doświadczył – nie dotrzesz do głębi młodości, nie poznasz prawdziwej pełni bycia młodym, jeśli nie spotkasz każdego dnia wielkiego Przyjaciela, jeśli nie będziesz przeżywał przyjaźni z Jezusem”.

3. Dawajmy świadectwo Ewangelii

Papież Franciszek w obrazowy sposób przedstawia dwie postawy, jakie można przyjąć wobec wyzwań ze strony współczesnego świata. Pierwszą z nich reprezentuje postać Odyseusza - „aby nie dać się uwieść śpiewowi syren, które czarowały żeglarzy, powodując, że rozbijali się o skały, przywiązał się do masztu i zatkał uszy towarzyszom podróży”. Druga to postawa Orfeusza, który w zupełnie inny sposób reaguje na wspomniane niebezpieczeństwo: „aby oprzeć się śpiewowi syren, uczynił coś innego: zagrał melodię piękniejszą, która oczarowała syreny” Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii. Jednym
z owoców ewangelizacji jest pojawienie się nowych misjonarzy-ewangelizatorów.

3.09.2023 r. – XXIII Niedziela zwykła

1. Od początku września modlitwy o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). W nurcie tej wrześniowej modlitwy, w zbliżającą się rocznicę terrorystycznej zamachu na Word Trade Center    w Nowym Jorku 11 września, obejmijmy pamięcią ofiary tej i innych tragedii,  wojnę  na Ukrainie, których źródłem zawsze jest nienawiść. Prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

 

2. Za tydzień 10 września 2023 roku rozpocznie się XIII Tydzień Wychowania. Jest to czas „odnawiania naszego umysłu” w refleksji nad dziełem wychowania.

 

3. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W  piątek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion w Kupnie  o 7.00 i o18.00. w PK o 16.30 polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Najświętszej przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki owoc wydaje ono w moim życiu – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.

 

4. Tym bardziej serdecznie zapraszamy na środową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszę Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz. 18.00.

 

5. Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyć się Chrystusa, aby rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona raz powiedziała Bogu „fiat” i wytrwała w nim do końca. Także na Jasnej Górze jak każdego roku gromadzą się rolnicy, harcerze, a także kombatanci. My również, zachwyceni Jej wzorem, postarajmy się tak pogłębiać naszą przyjaźń z Bogiem, żeby przetrwała wszystkie życiowe burze i wszelkie zakusy szatana na nasze dusze.

Dzisiaj na Jasnej Górze dzień ogólnopolskiego dziękczynienia za plony – dożynki.


6. Dzieci i młodzież, przedszkolaki rozpoczynają nowy rok szkolny

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Parafialnego, ich rodziców, nauczycieli, katechetów, zainteresowanych parafian, na Eucharystię 4 września na godz. 900, podczas której będziemy prosić o błogosławieństwo Boże na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas pogłębiania i umacniania wiary.

Autobus po dzieci w Porębach Kupieńskich będzie o 830.

 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Podczas adoracji Mszy Świętej będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa, będziemy również prosili o liczne i święte powołania kapłańskie również z naszej wspólnoty parafialnej.

Wakacje minęły i zgodnie z zapowiedzią wracamy do adoracji Najświętszego Sakramentu godzinę przed nabożeństwem popołudniowym. Zapraszamy parafian już 7.09.2023 r. (godz.17.00). Wspólnotę Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z naszej parafii prosimy o poprowadzenie tej adoracji.

 

8. Związek małżeński zamierzają  zawrzeć następujące osoby: Patryk Głuszak, s. Antoniego i Marii, zam. Jeżowe z Justyną Fabińską, c. Zbigniewa i Agnieszki, zam. w Porębach Kupieńskich – zap. III.

 

9. Burmistrz Kolbuszowej zaprasza osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów do skorzystania z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Karty zgłoszenia z wymaganymi dokumentami należy składać do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 a.

 

10. Burmistrz Kolbuszowej zaprasza 9 września do udziału w Kolbuszowskim Biegu Patriotycznym na 10 kilometrów. Obowiązują wcześniejsze zapisy i opłaty. Szczegóły na stronie www.kolbuszowa.pl. W tym dniu na stadionie miejskim zorganizowany zostanie także piknik Patriotyczny z atrakcjami dla dzieci.


11. Dziękujemy za przygotowanie świątyni. Sprzątały: Elżbieta Kukulska, Kazimiera Mędrak, Krystyna Faryniarz, Bożena Reguła.

PK.: Genowefa Mazan.

Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynię na niedzielę.

 

12. Msze Św. od 04. 09. – 10.09. 2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

 

9.00   

1.

 

 

 2.

 

18.00

+ Maria Olchawa od Modesty i Jana Mędrak
z rodziną.

 

Msza św. za uczniów rozpoczynających nowy

rok szkolny ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Parafialnego,

za nauczycieli i pracowników szkoły i przedszkola.

Za zmarłych nauczycieli i pracowników szkolnych.


+ Stanisława Dziedzic od chrześniaka Grzegorz  

Draus z rodziną.

Wtorek

7.00

18.00

+ Ryszard Maciąg od Agnieszki i Jurka Wlazło.

+ Zofia Zuba (7 r. śm.) od córki.

Środa

7.00

18.00

+ Tadeusz Szalony od Jana i Marii Kłeczek.

+ Stefania Łowczyk od Kazimierza Siwca.

Czwartek

7.00

18.00

+ Anna Siwiec od rodziny Drożdż.

+ Zofia Drożdż (4 r. śm.), m. Jan od syna Bogdana

   z rodziną.

Piątek

 

7.00

16.30 PK.

 

18.00

+ Zofia Furtak od Danuty i Edwarda Kret.

+ Wanda Maria Dworak od Teresy Faryniarz
z rodziną.

+ Tadeusz Plizga od sąsiadów Kiwaków z rodziną.

Sobota

 

7.00

18.00

+ Zofia Białek od sąsiadów Świątków.

+ Stanisława Preneta (8 r. śm.), od męża

Niedziela

7.30

+ Jan i Julia Kobylarz.

 

9.00PK

+ Józefa Bardzik (7 r. śm.) od rodziny.

 

10.30

W 30 rocz. ślubu Ewy i Mieczysława Plizga
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  

o dalsze błg. Boże oraz o opiekę Matki Najświętszej –

od dzieci.

 

16.00

W 18 – te urodziny Przemysława Filipowicza

o błg. Boże w życiu dorosłym i o opiekę Maryji.

 

13. Zapraszamy we czwartek o godz. 18.00 wszystkich ministrantów i kandydatów na zbiórkę, a w piątek młodzież należącą do KSM-u.


14. W najbliższą niedzielę – 10 września 2023 r. , w Markowej BEATYFIKACJA RODZINY ULMÓW.  W naszej parafii jak i w innych trwa nowenna przed beatyfikacją rodziny Ulmów.


16. Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na ogólnopolskie nocne czuwanie w Świętym Krzyżu.  Wyjazd autokarem spod Katedry dnia 14 września 23r. o godzinie 14:00 Wszystkich chętnych prosimy o zapisy pod Nr tel.: Zofia Sowa 720 107 327 lub 601 793 810


17. W ostatnich dniach wakacji, 30 sierpnia w Rzeszowie i 31 sierpnia w Jaśle 2023 r., odbyły się kongregacje katechetyczne dla księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich uczących w szkołach na terenie diecezji rzeszowskiej.

Wykład pt. ,,Katecheza wprowadzająca we wspólnotę Kościoła – spojrzenie z perspektywy 33 lat nauczania religii w szkole’’ wygłosił ks. dr hab. Roman Buchta, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

W kongregacjach uczestniczyli: bp Jan Wątroba bp Edward Białogłowski.

Podczas wszystkich trzech spotkań, katecheci mieli okazję wysłuchać prelekcji ks. dr hab. Roman Buchty, który odniósł się do najważniejszych zadań i funkcji katechezy. ,,Mówiąc o takiej dojrzałej katechezie, mam na myśli katechezę, która realizuje swoje trzy funkcje komplementarne, gdzie bez jednej z nich nie można mówić o katechezie. Te trzy funkcje to: nauczanie, czyli przekaz wiedzy religijnej i to jest działanie właściwe, to jest podstawą. Drugą z tych funkcji jest wychowanie, czyli wychowanie w wierze, w atmosferze wiary. I trzecia z funkcji, myślę, że najważniejsza to wtajemniczenie, wprowadzenie w Misterium’’ – powiedział prelegent.

Duchowny zaznaczył, że katecheza w szkole, spełnia swoje ściśle określone zadania, które muszą być zrealizowane. ,,Wychowanie liturgiczne. Ile tego wychowania liturgicznego w warunkach szkoły jest? Ile jesteśmy w stanie zrobić? Na pewno nie będziemy biegać z kadzidłem czy odprawiać nabożeństw w czasie lekcji religii, ale jest takie zadanie, jak wychowanie do modlitwy. To jest tak samo ważne, jak rozwijanie poznawania wiary. Formacja moralna i formacja postaw – to istotne, aby wiedzieć, co my chcemy, aby zmieniło się w postawie młodego człowieka. Jeśli nie zakładam w celach i założeniach, że jest formacja moralna to jestem stracony na wstępie. I wychowanie do życia wspólnotowego. Jesteśmy w szkole i czy w ciągu tych 45 minut odnosimy się do parafii, do wspólnoty Kościoła? Nie ma żadnego dziecka bez wspólnoty. Wszyscy żyjemy w jakiejś wspólnocie. I wreszcie ostatnie zadanie, to wychowanie do misji, czyli każdy ochrzczony z racji bycia ochrzczonym ma udział w misji Kościoła i Chrystusa, tej misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. Trzeba też jasno podkreślić, że zadanie wychowania do misji zostało wyrwane z niższego poziomu i dane na najwyższy. Oznacza to, że cała katecheza jest wychowaniem do misji. Jeśli te wszystkie zadania są realizowane, to mamy prawo mówić, że nasza działalność jest katechezą’’ – podkreślił prelegent.

27.08.2023 r. – XXI NIEDZIELA ZWYKA

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluję o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu Chleba.

 

2. Przy tej okazji już dzisiaj przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.

 

3. Dzisiaj w katedrze dzień diecezjalnego dziękczynienia za plony. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla rolników.

 

4.W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze dzień ogólnopolskiego dziękczynienia za plony.

 

5. We wtorek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego Świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.

 

6. W piątek przypada 84. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

 

7. W dniu 1 września z inicjatywy papieża Franciszka od 2015 roku w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Jest to jakby odpowiedź na trwający w świecie kryzys ekologiczny, głośne wołanie o ochronę dóbr naturalnych na naszej planecie i mądre, racjonalne ich wykorzystywanie.

 

8. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Spowiadać będziemy codziennie przed nabożeństwem.

Uczniów, którzy nie zdążą się wyspowiadać przed I piątkiem prosimy aby przyszli na spowiedź w sobotę – spowiadamy od 17.00 do 18.00.

 

9. W naszych modlitwach w te najbliższe dni prośmy o dobrą pogodę dla pracujących na roli, aby mogli kontynuować zbiory plonów. Modlimy się także za misje i misjonarzy.

 

10. W zakrystii lub w kancelarii parafialnej możemy zgłaszać chorych z naszych rodzin, którzy nie są jeszcze zapisani, a pragną skorzystać z sakramentu pokuty  i pojednania z racji zbliżającego się pierwszego piątku miesiąca, a którzy sami nie mogą przybyć do kościoła.

Kapłani rozpoczną odwiedziny chorych od godz. 8.15.

 

11. W pierwszy piątek nabożeństwo pierwszopiątkowe o godz. 18.00.

 

12. Pierwszosobotnia Msza Święta z nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca Maryi w naszym kościele o godz.7.00. Niech to będzie okazja do oddania wszystkich naszych codziennych spraw, a zwłaszcza związanych z początkiem roku szkolnego, naszej Niebieskiej Matce.

 

13. Dzieci i młodzież, przedszkolaki rozpoczynają nowy rok szkolny w poniedziałek 4 września, ale już dziś zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Parafialnego, ich rodziców, nauczycieli, katechetów, zainteresowanych parafian, na Eucharystię 4 września na godz. 900, podczas której będziemy modlić się o światło i dary Ducha Świętego w nowym roku. Autobus po dzieci w Porębach Kupieńskich będzie o 830.

 

14. Dziękujemy za przygotowanie świątyni. Sprzątali: Anna Kukulska, Joanna Dworak, Aneta sobolewska, Stanisława Faryniarz.

PK.: Aneta Starzec i Teresa Żądło.

Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynię na niedzielę.

 

15. Trwają prace związane z modernizacją pomieszczeń naszego przedszkola. Na czas remontu dzieci przedszkolne będą miały zajęcia                     w Domu Kultury Chrześcijańskiej.

 

16. Drodzy Parafianie, w roku ubiegłym mówiłem, że przed nami malowanie dachu kościoła, bowiem 10 lat minęło od jego pomalowania. Nie będziemy jednak tego robić w tym roku, bo eksperci stwierdzili, że obecnie należy poprawić różne miejsca, które powodują przecieki. Trzeba będzie przygotować się na wymianę blachy na kościele. Przygotowujemy się do tego i gromadzimy pieniądze na ten cel.

 

17. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Jasnogórskiej Pani. 

 

18. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

Poniedziałek, 28 sierpnia – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła.

 

19. Msze Święte od 28.08 – 03.08.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00    

1.

 

2.

18.00

 

O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Szkolnych     

i o nowe powołania.

+ Siostra Wanda Gołąbek.

+ Stefania i Władysław Gaweł, Władysława
i Józef Furtak od Stefana Gawła z rodziną.

Wtorek

7.00

18.00

W pewnej intencji.

+ Marcin Plis od Sylwii i Artura Szypuła.

Środa

7.00

 

18.00

+ Władysław Łakomy od Czesławy i Adama  

Przybyło.

+ Roman Ząbczyk od Koła Gospodyń Wiejskich

   w Kupnie.

Czwartek

7.00

 

18.00

+ Zofia Furtak od sąsiadów Jagodzińskich
i Bąków.

+ Stanisław Warzocha (30 r. śm.), rodzice: Anna

   i Jan Wojda.

Piątek

7.00

16. 30 PK

 

18.00

Za dusze w czyścu cierpiące.

+ Stanisława Preneta od członkiń z Róży Zofii  

Mazan.

+ Jan Marek (7 d. po pogrzebie) od syna Sławka   

z żoną.

Sobota

7.00

18.00

+ Jan Antos (34 r. śm.) od syna z rodziną.

+ Maria i Stanisław Mazan od syna z rodziną.

Niedziela

7.30

+ Jan Gniewek, który zginą na wojnie, ż. Maria,

   s. Stefan.

9.00PK

+ Józef Gaweł (33 r. śm.), ż. Janina od wnuczki  

Małgorzaty z rodziną.

10.30

+ Ireneusz Kukulski (5 r. śm.), Janina Chmiel.

16.00

+ Stanisław Reguła od współpracowników GSU

   Leżajsk.

 

Ks. Przemysław odprawi poza parafią:

·        wtorek – + Ryszard Maciąg od Krystyny Urban.

·        Środa – + Tadeusz Szalony od Bronisława Chruściela.

·        Czwartek – + Maria Olchawa od Danuty z rodziną.

 

20. W piątek odbył się pogrzeb + Jana Marka pochodzącego z Kupna. Mieszkał w Rzeszowie. Dobry Jezu a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.

 

XX Niedziela Zwykła 20. 08. 2023 rok.

1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. A w nadchodzący wtorek, 22 sierpnia, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

 

2. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości Boga i bliźniego. Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu! Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa! Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.

 

3. Szczególna okazja ku temu będzie w najbliższą środę, kiedy w naszym kościele gromadzimy się na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, zaraz po niej celebrujemy wieczorną Mszę Świętą – serdecznie zapraszamy!

 

4. W środę przypada też Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011, i to w Warszawie. W naszym narodzie możemy się doliczyć całych zastępów rodaków prześladowanych przez systemy polityczne minionych dziesięcioleci. Wielu z nich złożyło najwyższą ofiarę swojego życia. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tak zwanej poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać! Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.


5. W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

 

6. A w sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. W wielu naszych kościołach trwa specjalna nowenna przed tą uroczystością. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.

 

7. W naszej parafii w tym dniu Msza św. rano o 7.00, po południu o 15.30 z udzielaniem Chrztu św., i o 18.00 Msza św. z liturgia niedzielną.

Opust w Kłapówce – Msza św. o godz. 10.00.

 

8. Dziękujemy parafianom z Porąb Kupieńskich i Kupna za zrobienie wieńców dożynkowych. Są piękne, wiemy ile potrzeba czasu i wysiłku, aby je wykonać – wielki Bóg zapłać.

 

9. Związek małżeński zamierzają  zawrzeć następujące osoby: Patryk Głuszak, s. Antoniego i Marii, zam. Jeżowe z Justyną Fabińską, c. Zbigniewa i Agnieszki, zam. w Porębach Kupieńskich – zap. I.

 

10.Dziękujemy za sprzątanie świątyni pracowali: Maria Mędrak, Dorota Plis,

Jacek Augustyn, Helena Filipowicz.

PK.: Dorota Mazan i Anna Serafin.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyni na niedzielę.

 

11. W naszych modlitwach nie zapominajmy o pielgrzymach oraz o wypoczywających jeszcze na wakacjach. Prośmy Matkę Boga i naszą o ich wzrost duchowy, dobry, ubogacający wypoczynek i szczęśliwy powrót do domu.

 

12. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

Poniedziałek, 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię Święta; nazwano go „papieżem dzieci”

 

 

 

 

13. Intencje mszalne: ( od 21– 27.08.2023 r.)

 

Poniedziałek

7.00

 18.00

Za zmarłych z rodziny Węgrzyn, Tylek i całej rodziny.

+ Władysław Świątek od Juliana Miazgi z rodziną

Wtorek

7.00

18.00

+ Maria Dworak od Halinki i Zbigniewa Cisek.

+ Stanisław Plis, ż. Stanisława ( kolejne rocz.śm.)

Środa

7.00

18.00

+ Maria Szkoła od Agnieszki Jędrysek z rodziną.

W 53 r. ślubu Krystyny i Władysława Plis
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą

o opiekę M.B., a szczególnie o łaskę zdrowia dla

jubilatów, dzieci i wnuków.

Czwartek

7.00

 

18.00

+ Franciszek Demitraszek (35 r. śm.), Maria,    

Julia, Ludwika Demitraszek.

+ Danuta Szalony (8 r. śm.).

Piątek

7.00

18.00

+ Józef Dworak od Elżbiety Kukulskiej z rodziną.

+ Stefan Wojda od s. z rodziną.

Sobota

7.00

 

 

15.30

 

18.00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze

błogosławieństwo Boże dla Janka Przybyło

od rodziców i rodzeństwa.

W dniu chrztu dziecka Nikodema Głodek o łaski potrzebne

dla niego, rodziców i chrzestnych.

+ Zofia i Władysław Marek, syn Staś.

Niedziela

7.30

 

9.00 PK

 

10.30

 

16.00

Z Róży Władysława Gawła za  członków i ich rodziny

o potrzebne łaski i za zmarłych członków.

+ Katarzyna i Wojciech Sitarz i zmarli z rodziny

   Sitarzów od córki Władysławy.

+ Stanisław Reguła od wnuczki Eweliny
z rodziną.

+ Roman Ząbczyk od Burmistrz Kolbuszowej
i pracowników Urzędu Miejskiego.

 

14. Poza parafią Ks. Przemysław odprawi Msze św. z śp.:

Wtorek –  + Tadeusz Miazga od Moniki Zięba.

Środa –  + Julian Zuber od Osetków.

Czwartek – + Stanisław Wiktor od Stanisława i Krystyny Turek z rodziną.

Piątek  – + Genowefa Saj od Marka i Małgorzaty Pankuch i syna Franka.

 

15. W piątek zmarła Siostra Wanda Gołąbek, która była u nas w czasie gdy powstały Gimnazja. Dobry Jezu a nasz Panie daj jej wieczne spoczywanie.

XIX Niedziela Zwykła 13.08.2023 rok.

1. Jeszcze tyle przeróżnych niepokojów trapi nie tylko nasze dusze, ale również całe nasze społeczeństwo. Dlatego w tym wirze codzienności warto zauważyć nieocenioną rolę modlitwy, a także sens i religijną wartość milczenia. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Nade wszystko powierzajmy je opatrzności Bożej przez ręce naszej Niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych sierpniowych dniach kierujemy nasze kroki.

 

2. A pozostających w domu prosimy o modlitewne wsparcie tych wszystkich, który z różnych stron Polski i Europy wyruszyli na pielgrzymie szlaki prowadzące na Jasną Górę, do naszego narodowego sanktuarium.

 

3. Dzisiaj po prymarii zmiana Tajemnic Różańca św.

 

4.  Dziś zapraszamy również do udziału w modlitwie ku czci Matki Bożej Fatimskiej po Mszy św. popołudniowej.

 

5. W poniedziałek, w liturgii wspominamy kapłana i męczennika, franciszkanina, św. Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem. Odpust w Weryni. (1100).

 

6. We wtorek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Liturgiczny obchód rozpoczniemy wieczorną Mszą Świętą wigilijną, sprawowaną już w poniedziałek, 14 sierpnia, o godz.18.00. A we wtorek Msze Święte z Uroczystości jak w niedzielę. Odpust w Ostrowach Tuszowskich (1100).

 

7. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o opiece Bożej. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

Błogosławieństwo kwiatów i ziół podczas wszystkich Mszy Świętych. (wieńce poświęcimy w PK o 900, w Kupnie o 1030).

 

8. W tę najbliższą maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu. Módlmy się również za wojsko Polskie.

 

9. Te intencje będą nam towarzyszyły również w najbliższą środę podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, na którą serdecznie zapraszamy.

 

10. Dziękujemy za sprzątanie świątyni pracowali: Krystyna Fabińska, Urszula Niezgoda, Bogusława Drożdż. Nie sprzątał Łukasz Starzec, ale of. 50 zł. na ten cel złożył.

PK.: Kazimiera Wojda, Alina Sajdak.

Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynię na niedzielę.

 

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

Poniedziałek, 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia.

Czwartek, 17 sierpnia – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było przepełnione czcią do Matki Bożej.

Piątek, 18 sierpnia – bł. Sancja Szymkowiak (1910-1942), wielkopolska serafitka, którą podczas ostatniej wojny światowej wielu ludzi nazywało „aniołem dobroci”.  

 

12. Intencje mszalne: ( od 14 – 20.08.2023 r.)

 

Poniedziałek

7.00

14.00

 

18.00

+ Zofia Białek od rodziny Bąk i Szalony.

Msza św. ślubna: Angelika Tarnowska
i Przemysław Kukulski.

+ Stanisław Reguła (30 d. po śm.) od s. Jerzego      z rodziną.

Wtorek

7.30

 


9.00 PK

 


10.30

 


16.00

+ Ludwik Depa (28 r. śm.), ż. Stanisława             

   od dzieci z rodzinami.

+ Bronisława i Stanisław Świątek, ich synowie:

   Władysław i Julian.

+ Franciszek Łopata (17 r. śm.) od żony, dzieci     

   i wnuków.

+ Anna Pasek (31 r. śm.) od wnuczki Danuty

   z rodziną.

Środa

7.0018.00

+ Wanda Maria Dworak od Mazan Stanisławy             

   i Czesława.

+ Jan Gaweł (39 r. śm), ż. Maria, c. Teresa.

Czwartek

7.00

18.00

+ Antonii Szkoła od Gąsiorów.

+ Marek Ród (14 r. śm.) i Mariusz Ród od

   rodziców i rodzeństwa.

Piątek

7.30

 


18.00

+ Stanisław Guźda od Magdaleny Tokarz i Wilk

   Mariusza.

+ Stanisława Dziedzic od rodziny Wąsików.

Sobota

7.00

 


15.00

 

 

 

 

18.00

+ Stanisława Preneta (30 d. po śm.) od wnuczki

   Haliny z rodziną.

W 50 rocznicę ślubu Krystyny i Zdzisława Paraniak z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże. Msza św. od dzieci          z rodzinami.

W 5 r. ślubu Iwony i Konrada Kozioł o łaski potrzebne, o zdrowie, o i o opiekę Maryi dla jubilatów i ich dzieci.

Niedziela

7.30

 


9.00 PK

 


10.30

 

 

 

 

14.00

 

16.00

+ Jan Kostuj (3 r. śm.), jego rodzice: Anna i Józef

   oraz Maria i Jan Wilk od żony Zofii.

+ Modesta Stępień od rodziny Dworak i Danuty

   Michałek.

W 35 rocznicę ślubu Krystyny i Andrzeja Blicharz z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i o opiekę Maryi. Msza św. od dzieci.

Msza św. ślubna: Natalia Modelska i Hubert Frankowski.

+ Ryszard Maciąg (3 r. śm.) od żony i dzieci.

 

Poza parafią Ks. Przemysław odprawi Msze św. z śp.:

 

Cz. + Maria Olchawa od Grażyny Plizga z rodziną.

Pt.  + Anna Siwiec od Lucyny i Jana Początek.

 

13. Drodzy Parafianie, zgodnie z apelem Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP, dzień 15 sierpnia 2023 r. obchodzony będzie w Kościele  w Polsce jako Ogólnopolski Dzień Solidarności ze Słowenią. 

W związku z tym, w uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas wszystkich Mszy św. będziemy modlić się w intencji poszkodowanych, i będzie zbiórka funduszy do puszek na rzecz poszkodowanych w powodzi.

 

14. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Doświadczeni pielgrzymi mówią, że pątnicy, którzy przekroczą Wisłę, nie zawrócą już z drogi. We wtorek, 8 sierpnia 2023 r., pątnicy 46. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę przekroczyli Wisłę w okolicy Szczucina. Pielgrzymka zakończy się w najbliższą niedzielę, 13 sierpnia, Mszą św. na Jasnej Górze o godz. 11.30.

Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki 4 sierpnia 2023 r. na placu przed kościołem farnym w Rzeszowie przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze modlił się bp Kazimierz Górnybp Edward Białogłowski i około 50 księży. Homilię wygłosił Biskup Rzeszowski. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa, a szczególnie wezwaniu z litanii: „Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”. „Pielgrzymka ma charakter pokutny – to czas wynagradzania i przepraszania. Ofiarą jest także zmęczenie, różne chwile słabości i kryzysy, które dopadają pątników w czasie drogi i cały duchowy wysiłek. Podczas drogi pielgrzymi często mają okazję, aby uczyć się od Jezusa cierpliwości i miłosierdzia. Dziękując Panu za Jego cierpliwe i miłosierne serce jesteśmy wezwani, aby Go naśladować” – mówił hierarcha.

Po Komunii Świętej bp Wątroba pobłogosławił specjalne identyfikatory dla biskupów, przewodników poszczególnych grup oraz księży odpowiedzialnych za pielgrzymkę, m.in. dla ks. Jakuba Nagiego, dyrektora pielgrzymki, ks. Władysława Jagustyna, ojca duchownego, ks. Jana Szczupaka, kierownika trasy oraz ks. Mariusza Uryniaka – kwatermistrza.

Od powstania diecezji rzeszowskiej tradycją pielgrzymki z Rzeszowa jest wręczanie „dukatów” przez bp. Kazimierza Górnego. Tak przyjęło się określać jego błogosławieństwo i życzenia: „Deus vos ducat, Deus vos inducat, Deus vos deducat” – „Niech was Bóg prowadzi, doprowadzi i przyprowadzi”.

Po Mszy św. jako pierwsi na szlak pielgrzymkowy wyruszyli rowerzyści z 44. Pielgrzymki Rowerowej im. św. Krzysztofa z Rzeszowa na Jasną Górę. Grupa 200 rowerzystów dotarła na Jasną Górę już 6 sierpnia.

Punktualnie o godz. o 8.30, w odstępie kilku minut, z Placu Farnego w stronę Miłocina i dalej w kierunku Kamionki wyszło 5 grup pieszych. W tradycyjnej formie pielgrzymuje ponad 500 osób podzielonych na 4 grupy (zostały utworzone z połączenia dotychczasowych 13 grup). Piątą grupę tworzą pielgrzymi sztafetowi – to łącznie ponad tysiąc osób, które idą przez jeden, wybrany przez siebie dzień, a po zakończeniu pieszej drogi jadą autokarami na Jasną Górę (wyjątkiem były dwa pierwsze dni).

Drugi dzień upłynął w strugach padającego deszczu. Pielgrzymi w trudnych warunkach przeszli 28 kilometrów do Łączek Brzeskich.

W niedzielę 6 sierpnia, w trzecim dniu, na Mszę św. dla pielgrzymów do Radomyśla przyjechał bp Kazimierz Górny. W tym samym dniu po południu na tradycyjne nabożeństwo w intencji Ojczyzny do Jam Wielkich przyjechał bp Jan Wątroba (bp Edward Białogłowski jest codziennie na trasie pielgrzymki).

Modlitwa w Jamach była transmitowana przez Katolickie Radio Via. W tym dniu pielgrzymi sztafetowi po raz pierwszy po zakończeniu pieszej wędrówki pojechali autokarami na Jasną Górę i późną nocą wrócili do domów.

 

6.VIII.2023 r. – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - Święto Przemienienia Pańskiego

1. W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Kościół to święto obchodzi już od VI wieku, a w Polsce znane jest od wieku XI. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Dziś Chrystus wzywa każdego z nas do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.   

 

2. W sierpniu w szczególny sposób łączymy się z tak licznie pielgrzymującymi na Jasną Górę. Wspólnie zanosimy do Matki Bożej Królowej Polski wszystkie nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Czynimy to z głęboką wiarą w sercu, wierni tradycji, którą otrzymaliśmy od naszych ojców. Choć z różnych powodów nie udajemy się osobiście do naszego narodowego sanktuarium, dołączmy do wszystkich pielgrzymujących duchowo, wspierając ich pielgrzymi wysiłek i łącząc się z nimi modlitewnie. Niech Matka Boża wszystkim nam uprasza duchowe dary.

 

3. W środę, 9 sierpnia, w liturgii wspominamy świętą Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein (1891-1942), współpatronkę Europy. Urodziła się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię u Husserla we Fryburgu. Pod wpływem Maksa Schelera i lektury autobiografii Świętej Teresy z Avili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. Przetłumaczyła na język niemiecki dzieła Świętego Tomasza z Akwinu. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją Święty Jan Paweł II w 1998 roku, a w rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, kulturowych i religijnych.

 

4. Tego samego dnia zapraszamy na wspólną modlitwę podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.

 

5. W czwartek, 10 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła da się wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza krew męczeńska tych, którzy poszli za Chrystusem, ich przykład rodzi następne pokolenia wyznawców gotowych oddać wszystko za Ewangelię.

 

6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM także:

Wtorek, 8 sierpnia – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia.  

Piątek, 11 sierpnia – św. Klara (1194-1253), dziewica, która idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.  

 

7. Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej.

 

8. Informujemy, że 15.08.2019 r., w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, jak co roku będziemy błogosławić: zioła, owoce, warzywa, kwiaty,  wieńce żniwne – prosimy o ich zrobienie i przyniesienia do kościoła.

 

7. Solenizantów i jubilatów polecamy opiece Bożej Opatrzności i życzliwości najbliższych.

 

8. Dziękujemy za sprzątanie świątyni pracowali: Maria Plis, Danuta Plis, Renata Draus.

PK. Ewa Marszał i Stanisława Rożek. Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynię na niedzielę.

 

9. Msze Święte od 07.08. –  13.08.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Kazimiera Plis od syna Marcina z Klaudią.

Za dzieci: Polę Ród i Michała Ślązok, które były chrzczone w niedzielę na sumie,  za ich rodziców i chrzestnych o łaski potrzebne.

Wtorek

7.00

 

18.00

+ Wojciech Gaweł, ż. Zofia, s. Tadeusz i rodzice:  Tomasz i Emilia.

W 25 rocz. ślubu Bożeny i Andrzeja Zielińskich z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  o błogosławieństwo Boże oraz o dalszą opiekę Maryi.

Środa

7.00

 

18.00

+ Józef Matuszkiewicz (14 r. śm.), ż. Zofia i Jan Draus (58 r. śm.), ż. Helena od wnuków.

+ Maria Snopkowska (20 r. śm.), m. Stefan,
s. Andrzej i Marek oraz wnuk Tomek Mierzejewski Od s. Jana z rodziną.

Czwartek

7.00

18.00

+ Helena Mazan od wnuka Janusza z żoną.

+ Marcin Plis od Ady Pastuła i Karola    Juszczyńskiego.

Piątek

7.00

18.00

+ Stanisława Mazan od chrześniaka Pawła.

+ Marian Plis od siostry Jolanty.

Sobota

7.00

16.00

 

 

 

 

 

18.00

+ Genowefa Saj (1 r. śm.) od męża.

Z okazji spotkania klasowego, za uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kupnie, w 35 rocz. ukończenia tej szkoły z prosbą o zdrowie i błog. Boże dla nich oraz o radość wieczną dla zmarłego kolegi z klasy Romana Faryniarza i za zmarłych nauczycieli.

+ Stanisław Plis (15 r. śm.) i za zmarłych
z rodziny Plisów i Plizgów od ż. z rodziną.

Niedziela

7.30

9.00 PK

 

10.30  

1.


2.

 

 

 

 

 

 

16.00

+ Maria Dworak od chrześnicy Haliny.

+ Modesta Stępień od Koła Gospodyń z Porąb

   Kupieńskich i od Rady Sołeckiej.


W dniu chrztu za dziecko: Pola Kiwak, za jej rodziców i chrzestnych  o łaski potrzebne.

Msza św. dziękczynna za 50 lat pożycia małżeńskiego Zofii i Józefa Jakubczyk, z prośba o błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków i prawnuków oraz w 25 r. ślubu syna Mariusza i Małgorzaty, w 24 r. ślubu, syna Grzegorza i Małgorzaty oraz w 50 – tą rocz. urodzin córki Haliny.

+ Genowefa Saj (1 r. śm.).

 

Poza parafią Ks. Przemysław odprawi Msze św. z śp.:

Wt. + Stanisława Dziedzic od Tomasza i Joanny Draus.

Śr.  + Tadeusz Plizga od Bożeny i Franciszka Fitał z rodziną.

Cz. + Stanisław Guźda od rodziny Blatów i Nowaków.

Pt.  + Antoni Szkoła od wnuczki Agnieszki Jędrysek z rodziną.

 

10. W Przyszłą niedzielę (13.08.2023 r.), po Mszy św. popołudniowej będzie Nabożeństwo Fatimskie – zapraszamy.

 

11. Od 29 czerwca w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej trwa wakacyjna akcja dla dzieci. Z naszej parafii też były dzieci na I turnusie. Środki finansowe na zorganizowanie kolonii pochodzą od darczyńców wspierających Caritas. Do parafii przyszły cegiełki do rozprowadzenia (są one wyłożone w przedsionku kościoła), można tę akcję wesprzeć. Proponuje się złożyć ofiarę 5 zł. za cegiełkę.


12. 4 sierpnia rozpoczęła się 46. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z hasłem „Matko Kościoła, prowadź!”. W roku duszpasterskim „Wierzę w Kościół Chrystusowy” pielgrzymi zgłębiają tajemnicę Kościoła. „Maryja jest dla nas przykładem pójścia za Jezusem, ale też przykładem trwania we wspólnocie Kościoła. Wyznając wiarę w jeden, święty, powszechny  i apostolski Kościół, pragniemy dziękować Bogu za tę wspólnotę życia, wiary, uświęcenia i braterstwa” – wyjaśnia ks. dr Jakub Nagi, dyrektor pielgrzymki.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. na placu Farnym w Rzeszowie o godz. 6.30. Po Eucharystii pątnicy wyszli w kierunku Miłocina, aby po pokonaniu około 32 kilometrów zatrzymać się na pierwszy nocleg w Kamionce i okolicy. Noclegi zaplanowano zarówno w domach prywatnych jak i w szkołach. W tym roku równolegle odbywa się pielgrzymka sztafetowa. „Nie każdy może ponieść trud tak długiego marszu, nie każdy ma możliwość, by wyruszyć z domu czy dostać tyle dni urlopu, dlatego utrzymujemy pielgrzymowanie jednodniowe, sztafetowe, które pojawiło się w związku z pandemią” – mówił  ks. Nagi. W tradycyjnej formie będzie pielgrzymować ponad 500 osób podzielonych na 4 grupy (grupy zostały utworzone z połączenia dotychczasowych 13 grup). Do udziału w pielgrzymce sztafetowej zgłosiło się ponad 800 pielgrzymów –  tworzą 5 grup. Po zakończeniu pieszej drogi pątnicy sztafetowi pojadą autokarami na Jasną Górę, a potem wrócą do domów. W pielgrzymowaniu zarówno tradycyjnym i sztafetowym uczestniczy ponad 30 księży oraz kilku kleryków i kilka sióstr zakonnych.

Podczas drogi pątnicy realizują program rekolekcji w drodze – tak często określa się pielgrzymkę. Konferencje są poświęcone głównie dogmatom maryjnym. Wśród postaci dnia będą prezentowani m.in.: Mikołaj Kopernik, sługa Boży Jacek Krawczyk oraz słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi (ich beatyfikacja odbędzie się 10 września br. w Markowej). „Do listy znanych świętych, o których też będziemy przypominać, dołączyliśmy mniej znanych kandydatów na ołtarze. Również nasze intencje pielgrzymkowe są odpowiedzią na wydarzenia, których jesteśmy obecnie świadkami. Obok stałych próśb będziemy modlić się o pokój na Ukrainie i za młodzież uczestniczącą w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie” – mówił dyrektor pielgrzymki.

W niedzielę, 13 sierpnia, w dziesiątym dniu pielgrzymowania, po przejściu blisko 300 km, pątnicy przybędą na Jasną Górę. Msza św. kończąca pielgrzymkę odbędzie się na szczycie klasztornych wałów o godz. 11.30.

Pielgrzymom pieszym tradycyjnie towarzyszą pątnicy duchowi, którzy tworzą 14. grupę pielgrzymkową pod patronatem bł. ks. Jana Balickiego. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą iść do Częstochowy, włączają się w pielgrzymkę przez różaniec odmawiany codziennie o godz. 20.30 w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie. Modlitwa jest transmitowana przez Katolickie Radio Via. Diecezjalna rozgłośnia codziennie prowadzi relacje z trasy pielgrzymkowej o godz. 12.10, 15.20 i 20.00.

 

30.VII.2023 r. – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W najbliższym tygodniu przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję! Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

 

2. Na zbliżający się miesiąc sierpień Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego tradycyjnie przygotował Apel, który czytamy dziś  w naszej parafii.

 

3.We wtorek, 1 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nie naprawione.

 

4. Tego samego dnia mija 79. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność ojczyzny winni jesteśmy przynajmniej naszą modlitewną pamięć. Rozpoczynają się też Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, które będą trwały do niedzieli, 6 sierpnia.

 

5. W środę podczas Nowenny o godz. 18.00 zanosimy nasze prośby do Matki nieustannie nam pomagającej.

 

6. W piątek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona wszystkich proboszczów.

 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

We czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 przez wstawiennictwo Świętego Jana Marii Vianneya podziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, będziemy prosili o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej.

 

W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas pierwszopiątkowego nabożeństwa. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym kościele o godz. 18.00. Pierwszopiątkowy objazd chorych i seniorów naszej parafii z posługą sakramentalną będzie od godz. 8.15.

 

A w sobotę uczcimy Matkę Najświętszą i powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam tego dnia na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 7.00.

 

8. W przyszłą niedzielę, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu potęgi Bożej.  I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości   i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

 

9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Anna Rejman, Bąk Genowefa, Emilia Fryzeł, Anna Olchawa.

PK.: Halina Wojda i Agnieszka Wojda.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedziele.

 

10. Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele o godz. 700 i o godz. 1800. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

 

11. W piątek, 4 sierpnia br. wyruszy 46. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku hasłem przewodnim pielgrzymki są słowa „Matko Kościoła, prowadź!”. Pielgrzymowanie będzie mieć formę tradycyjną, sztafetową lub duchową. Na rozpoczęcie pielgrzymki zostanie odprawiona Msza św. o godz. 6.30 przy kościele farnym w Rzeszowie. Codzienne relacje z pielgrzymki na antenie katolickiego radia „Via”.

Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami. Niech Matka Boża wszystkim nam uprasza duchowe dary. Katolickie Radio VIA, codziennie relacjonuje przebieg pielgrzymki o godz.: 7.30, 12.30, 15.30 i 20.00, Na stronie internetowej radia VIA (www.radiovia.com.pl) można w specjalnej zakładce znaleźć zdjęcia z trasy pielgrzymki oraz relacje antenowe.

 

12. Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej.

 

13. Informujemy, że 15.08.2019 r., w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, jak co roku będziemy błogosławić: zioła, owoce, warzywa, kwiaty,  wieńce żniwne – prosimy o ich zrobienie i przyniesienia do kościoła.

 

14. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

Poniedziałek, 31 lipca – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów.

Wtorek, 1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

Piątek, 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars koło Lyonu.

 

15. Msze Święte od 31.07. –  06.08.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Helena Szalony od kuzynki Marii Siwiec.

+ Stanisława Dziedzic od sąsiadów Wachnickich.

Wtorek

7.00

18.00

+ Ryszard Maciąg od rodziny Ofiara.

+ Janusz Gniewek od Grażyny Leniart z rodziną.

Środa

7.00

 

18.00

+ Tadeusz Szalony od Teresy i Krzysztofa

Szalony z rodziną.

+ Helena Czesnowska (3 r. śm.) od męża i dzieci.

Czwartek

7.00

18.00

+ Maria Olchawa od Marii Kowalskiej.

+ Stefania Łowczyk od Anny i Ryszarda Marek

z dziećmi.

Piątek

7.00

16.30 PK

 

18.00

Za dusze cierpiące w czyścu.

+ Wanda, Maria Dworak od Kamila i Grzegorza Wojda z rodziną.

W 18 – te urodziny Dominika o łaskę zdrowia

i o opiekę Maryi w dorosłym życiu od mamy

i siostry.

Sobota

7.00

 

18.00

+ Anna Siwiec od Mieczysława, Jana, Teresy

Orzech.

+ Grzegorz Plizga (25 r. śm.), jego rodzice

   Stefania i Józef Plizga.

Niedziela

7.30

 

9.00 PK

 

10.30

 

 

16.00

+ Władysław Plis (15 r. śm.) od rodziny i za

Andrzeja Faryniarza.

+ Paweł Lubach (50 r. śm.), ż. Anna, s. Józef

i Stanisław, c. Teresa i wnuczka Dorota.

W dniu chrztu za dzieci: Pola Ród i Michał Ślązok, za ich rodziców i chrzestnych  o łaski potrzebne.

W 40 – to lecie ślubu Krystyny i Krzysztofa Galeja z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz o dalszą opiekę Maryi dla całej rodziny, dzieci i wnucząt.

 

Poza parafią Ks. Przemysław odprawi Msze św. z śp.:

Wtorek - + Tadeusz Plizga od Krystyny Chruściel z rodziną.

Środa  - + Stanisław Guźda od Piotra i Magdaleny Skowrońskich z rodziną.

Czwartek - + Stefania Łowczyk od Zofii Kulak.

 

16. 15 sierpnia Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W diecezji rzeszowskiej jest 11 parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: w Jaśle, Krasnem, Lipinkach, Lutczy, Małastowie, Nienaszowie, Ostrowach Tuszowskich, Rzeszowie (w Bazylice Bernardynów i na osiedlu Zalesie), Świlczy i Wielopolu Skrzyńskim.

Wśród wymienionych parafii są trzy sanktuaria: Matki Bożej Rzeszowskiej, Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich i Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach.

 

17. 15 sierpnia 2023 r. odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP w Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich. Suma o godz. 11.00.  Przewodniczył będzie JE Ks. Bp. Edward Białogłowski.

 

18. Przed nami największe wydarzenie religijne – Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Na to spotkanie z papieżem Franciszkiem z naszej diecezji wyruszy ponad 220 osób.

Nie wszyscy możemy wziąć udział w wydarzeniach w Portugalii, ale wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w tym religijnym święcie bowiem Duszpasterstwo młodzieży organizuje w sobotę, 5 sierpnia br. spotkania dla młodzieży w łączności ze Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie w czterech miejscach naszej diecezji. Są to: Gorlice, Jasło, Cmolas, Rzeszów. W programie: zabawy integracyjne, Msza św., modlitwa uwielbienia oraz transmisja spotkania Papieża Franciszka z młodymi w Lizbonie. Zapraszamy młodzież ale także rodziny na te spotkania. Szczegółowe informacje na plakatach oraz na stronie  www.mlodziez.rzeszow.pl

 

23.VII. 2023 r. – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W dzisiejszą niedzielę, w bliskości środowego wspomnienia liturgicznego Świętych Joachima i Anny, w całym Kościele powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Kiedy Papież Franciszek w 2021 roku ustanawiał Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, miał na myśli nie tylko przypomnienie i docenienie ich niezastąpionej roli. Chodzi przecież nie tylko o docenienie ich obecności w kościele podczas liturgii i na prywatnej modlitwie. Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnął podkreślić ich obecność i rolę także w rodzinach oraz lokalnych społecznościach. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni” – podkreśla Papież w swoim nauczaniu. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę dzisiejszą niedzielę bądźmy blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece opatrzności Bożej.

 

2. Dzisiaj też – zgodnie z zapowiedzią – z racji przypadającego we wtorek liturgicznego wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po wszystkich Mszach Świętych pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Dlatego proszę kierowców, aby zatrzymali się jeszcze chwilę przy zaparkowanych
w pobliżu kościoła pojazdach na ten obrzęd błogosławieństwa.

MIVA Polska zachęca do udziału w Akcji św. Krzysztof: Podziękuj Bogu za bezpieczne podróże i ofiaruj 1 grosz za 1 kilometr bez wypadku na środki transportu dla misjonarzy.

 

3. We wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym,
a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie nie jest porażką, a raczej świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.

 

4. W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy Świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych Świętych Małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków, tych żyjących oraz powołanych już do wieczności. W naszym kościele uczynimy to wspólnie podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Matce Najświętszej będziemy też polecali tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wakacyjnie wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza dzieci i młodzież. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.

 

5. Natomiast w sobotę, 29 lipca, przypada liturgiczne – na mocy decyzji papieża Franciszka – wspólne wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza. Uzasadniając papieską decyzję o wpisaniu wspomnienia trojga rodzeństwa z Betanii do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, Kongregacja ds. Kultu Bożego przypomniała, że w ich domu w Betanii Pan Jezus doświadczył rodzinnej atmosfery i przyjaźni. Marta udzieliła Mu gościny, Maria wsłuchiwała się pilnie w Jego słowa, a Łazarz wyszedł z grobu na polecenie Tego, który upokorzył śmierć. Wpatrujmy się w ich przykład, abyśmy tak samo jak oni otwartym sercem przyjmowali Pana Jezusa, jednocześnie pilnie słuchali Jego nauki
i z wdzięcznością przyjmowali łaski, którymi nas obdarza.

 

6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Poniedziałek, 24 lipca – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1999 roku

Środa, 26 lipca – św. św. Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny. 

Sobota, 29 lipca –  św. Marta, Maria i Łazarz, przyjaciele Pana Jezusa z Betanii.

 

7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Małgorzata Smyrska, Ewa Plizga, Danuta Trela, Danuta Furtak, (Kazimiera Trela do sprzątania przyjść nie może, ale of. 50 zł. na ten cel złożyła), PK.:

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedziele.

 

8. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy wsparcia świętych patronów i życzliwej pamięci najbliższych.

 

9. Sanktuarium w Cmolasie zaprasza na odpust ku czci Pana Jezusa Przemienionego w dniach 3-6 sierpnia 2023 r. Szczegóły na plakacie i w tym „Głosie Jana” podane po Intencjach mszalnych.


W tym roku nie będziemy organizować wspólnego wyjazdu autobusem, bo mało jest chętnych do wyjazdu, a za przejazd trzeba zapłacić. Dużo parafian jedzie własnymi samochodami i mogliby też się inni dołączyć, trzeba się rozglądnąć, porozmawiać i w ten sposób dotrzeć do Sanktuarium w Cmolasie. Kupno nie ma w tym roku ustalonego dnia modlitwy. Program jest podany, to prosimy wybrać sobie odpowiadający dzień.

 

10. Zmarła + Stanisława Preneta, jej pogrzeb był 22.07.2023 r. (sobota). Polećmy ją Panu Bogu w modlitwie: Dobry Jezu a nasz Panie…

11. Msze Święte od 24.07. –  30.07.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Genowefa Wąsik (1 r. śm.) od córki.

+ Stanisław Reguła ( 7 d. po pogrzebie) od córek:

Marii i Barbary z rodzinami.

Wtorek

7.00

 

18.00

W dniu imienin Krzysztofa o Boże błg. od Oli

z rodziną.

+ Genowefa Wąsik (1 r. śm.) od syna z rodziną.

Środa

7.00

18.00

+ Zofia Białek od chrześniaka Jana z rodziną.

+ Adam Draus w rocz. śm. od rodziców

i rodzeństwa.

Czwartek

7.00

18.00

+ Wanda Dworak od Zofii Dworak.

Za Krzysztofa Gdowika z podz. za otrzymane łaski

i z prośbą o dalsza opiekę Maryi od Janka.

Piątek

7.00

18.00

+ Stanisława Preneta (7 d. po śm.) od córki Marii.

+ Janusz Gniewek od Zofii Sasiela.

Sobota

7.00

 

18.00

+ Roman Ząbczyk od Sołtysa i Rady Sołeckiej

z Kupna.

+ Józef Kardyś od rodziny.

Niedziela

7.30

 

9.00 PK

 

10.30

 

 

 

15.00

+ Józef Kardyś (15 r. śm.) od s. Władysława

z rodziną.

+ Zbigniew Gaweł (10 r. śm.), rodzice: Jan

i Janina, siostrzeniec Marcin.

W 49 rocz. ślubu Zofii i Stanisława Preneta

z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą

o błogosławieństwo Boże oraz o dalszą opiekę Maryi.

W intencji LESIAN z Kupna w 15 rocznicę działalności,

za dobroczyńców Zespołu i za

całą parafię.

 

Poza parafią Ks. Przemysław odprawi Msze św. z śp.:

Wt. + Marta Faryniarz  od Grażyny i Jana Kardyś.

Śr.  + Józef Dworak od Grażyny i Jana Kardyś.

Cz. + Maria Dworak od Grażyny i Jana Kardyś.

Pt.  + Władysław Łakomy od Mirosława i Bernadetty Polek.

 

11. 6 sierpnia Kościół obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały dochodzi się przez cierpienie i śmierć.

W Cmolasie znajduje się Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Powstanie sanktuarium związane jest z objawieniem prywatnym jakie miał trzynastoletni Wojciech Borowiusz w 1585 r. Borowiusz, już jako ksiądz, doktor teologii i profesor Akademii Krakowskiej, w 1640 r. ufundował obraz Przemienia Pańskiego. Obraz został umieszczony w drewnianym kościele szpitalnym. Pierwsze wiadomości o cudach związanych z obrazem pochodzą z 1674 r. W 1748 r. obraz został uznany za słynący łaskami. W 1972 r. obraz Przemienia Pańskiego przeniesiono do głównego ołtarza nowego, murowanego kościoła. Stary, drewniany kościół szpitalny, został przeniesiony w miejsce dawnego kościoła parafialnego, który z kolei został przeniesiony do Poręb Dymarskich. Wokół nowego kościoła powstał kompleks sanktuaryjny, m.in. jeden z największych ołtarzy polowych w Polsce oraz stacje Drogi Krzyżowej. 


Plan uroczystości:

Czwartek, 3 sierpnia 

·         godz. 17 - godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego 

·         godz. 17.30 - nowenna 

godz. 18 - msza święta za kapłanów przeżywających srebrny i złoty jubileusz oraz nowe powołania. Eucharystii przewodniczył będzie biskup Jan Wątroba

Piątek, 4 sierpnia

·         godz. 11 - uroczystą mszę św. odprawi Ks. Biskup Kazimierz Górny. 

·         godz. 18 - msza na cmentarzu parafialnym 

·         godz. 22 - droga krzyżowa w parku sanktuaryjnym 

Sobota, 5 sierpnia 

·         godz. 11 - msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego 

·         godz. 18 - msza święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Jamrozka 

W sobotę, o godz. 19 odbędzie się także koncert uwielbienia, podczas którego wybrzmią psalmy pokoju i miłosierdzia. Usłyszymy m.in.: Olgę Potocką, Grzegorza Wilka, Romana Kempińskiego i Sienna Gospel Choir. 

W niedzielę, 6 sierpnia odbędą się centralne uroczystości odpustowe.               

 O godz. 11 odbędzie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem abpa. Tomasza Pety, z Archidiecezji Maryi Panny w Astnie Kazachstan

12. Dziś podczas Mszy św. czytamy Tekst apelu do pszczelarzy, jego treść podana jest również na plakacie, zawieszonym, na tablicy ogłoszeń.

16.VII. 2023 r. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata!

 

2. Dziś w Porębach Dymarskich Uroczystości Odpustowe ku czci MB Szkaplerznej. Suma o godz. 10.30.

 

3. W sobotę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Zyskała tytuł apostołki Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana. Jej kult w Kościele zachodnim rozpowszechnił się w XII wieku. Od początku Święta Maria Magdalena patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się właśnie siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Dotychczasowe liturgiczne wspomnienie Świętej Marii Magdaleny papież Franciszek podniósł do rangi święta w 2016 roku.

 

4. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, w bliskości wspomnienia Świętych Joachima i Anny (26 lipca), przypada trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako temat tego Dnia papież Franciszek wybrał słowa: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). To zdanie jest ściśle związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie kilka dni później. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych to nie tylko przypomnienie i docenienie ich niezastąpionej roli. Chodzi nie tylko o docenienie ich obecności w kościele podczas liturgii i na prywatnej modlitwie. Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnie podkreślić także ich obecność i rolę w rodzinach oraz społecznościach lokalnych. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni” – podkreśla papież Franciszek w swoim nauczaniu. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę przyszłą niedzielę bądźmy blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece opatrzności Bożej. W Trzęsówce odpust parafialny, suma o godz. 11.00.

Ks. Prałat Tadeusz Kulig, najstarszy kapłan w diecezji, będzie obchodził 70 – tą rocznicę święceń kapłańskich.

 

5. Ponieważ we wtorek, 25 lipca, czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, już w przyszłą niedzielę w naszej parafii pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej – już dziś serdecznie zapraszamy!

 

6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Anna Kardyś, Maria Snopkowska, Czesława Przybyło, Barbara Plizga.

PK.: Albina Wojda, Aneta Fryzeł.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedziele.

 

7. W najbliższy czwartek, 20 lipca br., przypada dziesiąta rocznica ingresu Biskupa Jana Wątroby do katedry rzeszowskiej. Pamiętajmy w modlitwie o Pasterzu naszej diecezji.

 

8. Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Termin zakończenia zbiórki 18 lipca (tj. do wtorku).  Składamy zużyty sprzęt na parkingu przy przedszkolu, k/ stawu.

 

9. W niedzielę 30.07.2023 r. nie będzie Mszy św. o 16.00, ale godz. wcześniej tj. o 15.00.

 

10. Msze św. od 17. – 23.07.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Kazimiera Plis od siostry Stanisławy z rodziną.

+ Antonina Kozioł (w rocz. śm.) i za Piotra oraz

Julię.

Wtorek

7.00

18.00

+ Helena Szalony od Zbyszka i Joanny Puzio.

+ Zofia Furtak od rodziny Marek i Chmielowiec.

Środa

7.00

18.00

+ Ryszard Maciąg od rodziny Ród.

+ Roman Ząbczyk od Zarządu i druhów OSP

Kupno.

Czwartek

7.00

18.00

+ Jan Kostuj od rodziny Orzech.

+ Mieczysław Patyna (3 r. śm.) od żony.

Piątek

7.00

18.00

+ Adam Dziadura (2 r. śm.).

+ Stefania Plizga (4 r. śm.), m. Piotr, s. Zbigniew.

Sobota

7.00

 

18.00

+ Józef Biesiadecki (14 r. ś.), rodzice: Stanisława

i Jan, siostra Maria Kłeczek.

+ Stanisław Reguła (11 r. śm.), Piotr i Stefania

Reguła.

Niedziela

7.30

 

9.00PK

 

10.30

 

 

 

16.00

+ Bronisław Szalony (11 r. śm.), siostra Helena,

rodzice: Zofia i Józef.

+ Bronisława, m. Michał, brat Jan Miazga oraz

ich rodzice.

W 50 rocz. ślubu Heleny i Stanisława Kobylarz

z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą

o dalsze błg. Boże oraz o opiekę Maryi od dzieci

i wnuków.

+ Piotr Sitarz (14 r. śm.) jego rodzice: Władysław

i Ludwika oraz Zofia i Władysław Sukiennik.

 

Poza parafią Ks. Przemysław odprawi Msze św.:

Wt. – + Helena Szalony od Jana Gaweł.

Śr. – + Ryszard Maciąg od chrześnicy Moniki z rodziną.

Cz. – + Jan Kostuj od Grzegorza Orzech.

Pt. – + Maria Olchawa od kuzynki Kazimiery z rodziną.

 

11. W piątek zmarł + Stanisław Reguła, jego pogrzeb będzie 17.07.2023 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 Msza św. pogrzebowa w kościele.

 

12. Bezpłatne badania dla wszystkich po 40 roku życia.

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba i Centrum Medyczne NIWA w Głogowie Małopolskim zapraszają wszystkich po 40. roku życia na bezpłatne badania krwi w ramach programu 40 plus. Badania będą pobierane w najbliższy poniedziałek, 17 lipca w Budynku Wielofunkcyjnym (dawna szkoła) – Kupno 81 od godz. 7:00 rano do 9:30. Warto wziąć próbkę moczu i kału celem zbadania. Aby wziąć udział w badaniach wystarczy przyjść na czczo i wziąć dowód osobisty.

 

13.Spotkanie grupy pielgrzymkowej św. br. Alberta odbędzie się 23 lipca o godz. 17.00 w Kolbuszowskiej Kolegiacie. 


14. KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP DS. MISJI, BP. J.PIOTROWSKIEGO Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA ŚW. KRZYSZTOFA

Czcigodni bracia Kapłani! Drogie osoby życia konsekrowanego! Siostry i bracia w Chrystusie!  Szanowni kierowcy, motocykliści, rowerzyści i wszyscy użytkownicy dróg!

1. W lipcowe dni, które dla tak wielu są czasem wakacji i urlopów, przeżywamy w Polsce,  już po raz XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Tym razem ten obchód przypada w dniach  23 – 30 lipca 2023. Jest to rozszerzone wspomnienie Patrona Kierowców i Podróżnych - św.  Krzysztofa. 

Jest to czas, w którym pochylamy się z troską nad sprawami kierujących pojazdami  i wszystkich, którzy poruszają się po drogach. Oprócz zasiadających za kierownicą  samochodów osobowych czy ciężarowych, coraz większą grupę stanowią tzw. niechronieni  użytkownicy, to znaczy motocykliści, rowerzyści i korzystających z UTO – urządzeń transportu  osobistego, m.in. hulajnóg. Ogromne zagęszczenie ruchu na wielu drogach i różnorodność  pojazdów staje się dla wszystkich wyzwaniem, a także jest przedmiotem duszpasterskiej troski  Kościoła. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo, zdrowie i życie poruszających się po drogach, od  najmłodszych po seniorów. Wraz z wysiłkiem, troską orazzaangażowaniem tak wielu instytucji  i grup oraz osób indywidualnych na polu bezpieczeństwa ruchu drogowego, potrzebne jest  także spojrzenie przez pryzmat wiary i chrześcijańskiego świadectwa, bowiem tylko wspólny  wysiłek może przynosić oczekiwane owoce. Znak błogosławieństwa kierowców i poświęcenia  pojazdów ma nas mobilizować do mądrego korzystania z naszych pojazdów oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa drogowego oraz przypominać o naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Musimy czynić wszystko, by brakiem rozsądku czy  lekkomyślnością nie stać się przyczyną wypadku czy tragedii. Jako wierzący, powinniśmy  dawać świadectwo, zgodnie z powiedzeniem: „jestem chrześcijaninem także za kółkiem”,  tworząc wokół atmosferę życzliwości i kultury na drodze.

2. Treść obchodów Tygodnia św. Krzysztofa nie wyczerpuje się jednak w duszpasterskiej  trosce o bezpieczne poruszanie się po drogach. Integralną jego częścią jest także aspekt  misyjny w jego praktycznym wymiarze. Uświadomić ma to nam też hasło Tygodnia: „Z  Kościołem na misyjnych drogach”. Posłani przez Kościół misjonarze i misjonarki, do  wypełnienia powierzonej im misji potrzebują narzędzi, którymi są środki transportu. Są one  tym bardziej cenne w posłudze misyjnej, że w bardzo wielu miejscach, gdzie posługują  misjonarze trudno byłoby liczyć na jakiś inny rodzaj transportu, co skutkowałoby  pozostawieniem ludzi bez Sakramentów, opieki duchowej i wsparcia materialnego, a chorzy  nie otrzymaliby koniecznej pomocy. Rodzaj pojazdów zależy od warunków geograficznych  i rodzaju dróg, którymi misjonarze docierają do swoich wiernych.

Tym rodzajem pomocy polskim misjonarzom i misjonarkom w imieniu Kościoła  w Polsce zajmuje się MIVA Polska - stowarzyszenie na rzecz środków transportu dla

misjonarzy, działające pod patronatem Komisji Episkopatu ds. Misji. MIVA jako inicjator  corocznych obchodów Tygodnia św. Krzysztofa, co roku zaprasza kierowców i użytkowników  pojazdów do udziału w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr na pojazdy misyjne. Każdy  kierowca może złożyć w formie podziękowania za szczęśliwe podróże oraz opiekę  i błogosławieństwo Boże podczas jazdy, dobrowolne wsparcie na zakup pojazdów dla misji. W  ten sposób kierowcy mogą stawać się misyjnymi współpracownikami i uczestniczyć w realizacji  Chrystusowego mandatu misyjnego: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” (Mt 28, 19)

Jako Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji pragnę wyrazić moją szczerą  wdzięczność wobec wszystkich Darczyńców i Ofiarodawców za każdy dar serca złożony na  środki transportu dla polskich misjonarzy. Składam podziękowanie biskupom, kapłanom,  osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za zaangażowanie oraz otwartą i wielkoduszną  współpracę na rzecz pomocy misjonarzom. 

3. W ubiegłym roku 2022 dzięki zebranych ofiarom MIVA Polska zrealizowała 88  projektów na zakup 844 różnych pojazdów w 28 krajach świata, najwięcej w krajach Afryki  i Ameryki Łacińskiej: 41 samochodów, w tym 3 busy i 1 ambulans do misyjnego szpitala  w Kamerunie; 42 motocykle (23 - do posługi misjonarzy i 19 – do posługi katechistów  misyjnych); 1 quad, 1 łódź motorowa, 1 moto-furgon medyczny. Rozpoczęta też została  budowa „Pływającej Przychodni” – „Corazón de Polonia” (Serce z Polski) do peruwiańskiej  Amazonii. Katechiści współpracujący z polskimi misjonarzami i misjonarkami otrzymali 310  rowerów, zaś dla niepełnoprawnych na misjach przekazano 447 wózków inwalidzkich. Pomoc  MIVA na te pojazdy wyniosła łącznie 3 716 945,00 zł. Jest ona bezcennym wkładem Kościoła  w Polsce oraz indywidualnych wiernych i ludzi dobrej woli w realizację powszechnej misji  Kościoła. 

Kiedy w Tygodniu św. Krzysztofa wpatrujemy się w wizerunek „Niosącego Chrystusa”,  Patrona Kierowców i Podróżnych, pragnę i tym razem zaprosić do udziału w Akcji św. Krzysztof  1 grosz za 1 kilometr i do solidarnego wsparcia na zakup pojazdów misyjnych. Zwracam się też  z gorącą prośbą, by w parafiach odbyła się modlitwa za wszystkich kierujących pojazdami oraz  błogosławieństwo kierowców z poświęceniem pojazdów, a przy okazji proszę o zbiórkę ofiar  na środki transportu na misje. O aktualnych potrzebach na misje w tym zakresie można  przeczytać w materiałach wysłanych do parafii oraz na stronie www.miva.pl. 

Drodzy bracia siostry! Przyzywam wstawiennictwa św. Krzysztofa i opieki Matki Bożej  nad wszystkimi kierowcami i użytkownikami pojazdów oraz podróżnymi, a także  Dobrodziejami i współpracownikami misji i udzielam wszystkim pasterskiego  błogosławieństwa.

+ Biskup Jan Piotrowski Biskup Kielecki, 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 

XIV Niedziela Zwykła 09.07.2023 rok.

1. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

 

2. We wtorek, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku obwołał Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Ale swoim pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.

 

3. W związku z przypadającą w dniu 11 lipca br. (wtorek) 80. rocznicą rzezi wołyńskiej we wszystkich kościołach będą biły dzwony o godz. 12.00. Zachęcamy do modlitwy za wszystkie ofiary tego ludobójstwa oraz o prawdziwe pojednanie pomiędzy Polakami a Ukraińcami. W tym dniu o godz. 18.00 Biskup Ordynariusz będzie celebrował Mszę św. w intencji ofiar, w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie.

 

4. W środę kierujemy nasze prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny o godz. 18.00 prosimy Ją we wszystkich naszych osobistych, rodzinnych i wspólnotowych potrzebach.

 

5. We czwartek, 13 lipca, po Mszy Świętej Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez ręce Niepokalanej przedstawiać Bogu nasze pokorne prośby.

 

6. Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Termin zakończenia zbiórki 18 lipca. Składamy zużyty sprzęt na parkingu przy przedszkolu, k/ stawu.

 

7. Bóg zapłać za sprzątanie Kościoła, sprzątali: (nie była, ale of. 70 złożyła Danuta Hałdaś), Krystyna Łakomy, Magdalena Marek, Dorota Zając, Krystyna Rzepka.

PK.: Halina Wąsik, Stanisława Kulig.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyni na niedziele.

 

8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Środa, 12 lipca – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian zachodnich.

Czwartek, 13 lipca – św. św. Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego.

Sobota, 15 lipca – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.

 

9. Msze św. od 10. – 16.07.2023 r.

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Józef Orzech (11 r. śm.) i Helena (4 r. śm.).

+ Marcin Plis od Natalii i Przemysława Magda.

Wtorek

7.00

18.00

+ Tadeusz Kłeczek od sąsiadki Mari Olszowy.

+ Stanisława Mazan od sąsiadów Plizgów.

Środa

7.00

18.00

+ Helena Mazan od wnuka Pawła.

+ Józef Ozga od chrześnicy Eweliny z rodziną.

Czwartek

7.00

18.00

+ Genowefa Saj od Modesty i Jana Mędrak.

+ Genowefa Wąsik od rodziny Posłuszny.

Piątek

7.00

18.00

+ Tadeusz Miazga od Marka Kołodzieja.

+ Julian Zuber od mieszkańców bloku Ceramiki.

Sobota

7.00

18.00

+ Stanisław Wiktor od Posłuszny i Jaremi.

W 80-te urodziny Ireny Cisek z podziękowaniem

za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze.

Niedziela

7.30

 

9.00PK

 

10.30

 

 

16.00

+ Helena Węgrzyn (21 r. śm.), m. Jan, synowie:

Stanisław i Władysław od wnuczki Anety.

+ Andrzej Sajdak (12 r. śm.) i za zmarłych
z rodziny od c. Elizy z mężem.

W 12 rocz. ślubu Agnieszki i Andrzeja
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą

o dalsze dla jubilatów i dzieci.

+ Edward Fryzeł (20 r. śm.), rodzice: Apolonia

i Paweł.

 

Poza parafią Ks. Przemysław odprawi Msze św.:

Wt. – + Józef Dworak od rodziny Bruzdów.

Śr. – + Józef Ziobro od kuzynki Katarzyny z rodziną.

Cz. – + Maria Dworak od Marii i Władysława Wyki.

Pt. – + Marta Faryniarz od Karoliny i Tomka.

 

10. Za tydzień tj. 16 lipca po Mszy Świętej o godz. 10.30 zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów z klasy III, których dzieci przystąpią do I Komunii w następnym roku w celu ustalenia daty uroczystości.


11. Niedziela – 2 lipca to dokładny dzień uroczystości Matki Bożej Tuchowskiej, a jednocześnie drugi dzień tegorocznego Wielkiego Odpustu.

Już o godzinie 5:00 kuranty obwieściły uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Bożej wraz z rozpoczęciem pierwszej Mszy świętej, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże o. Łukasz Drożak CSsR – prefekt postulatu redemptorystów. „Przychodzimy dzisiaj w to szczególne miejsce, aby nie tylko patrzeć w cudowne oblicze Matki Bożej Tuchowskiej, ale także uczyć się od Niej, co to znaczy trwać w Bożej obecności” – mówił kaznodzieja. Przywołał także słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, mówiąc, że Kościół bez Maryi nie może istnieć: „Ona jest tak potrzebna Kościołowi, jak była potrzebna Chrystusowi”. Następnie, nawiązując do hymnu Magnificat, tłumaczył: „Maryja nie tylko mówi do Boga, ale też jaki Bóg jest. Jakby chciała powiedzieć: zobacz, jakiego Boga ja kocham, w jakiego Boga ja wierzę. To jest Bóg, który zatrzymuje się przy ubogich, pokornych; który dokonuje wielkich rzeczy; który jest wierny; który chce być bliski.” Po Eucharystii zgromadzeni wierni odśpiewali wspólnie Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny.

O godzinie 7:00 rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem
o. Eugeniusza Leśniaka CSsR – byłego proboszcza i kustosza sanktuarium
w Tuchowie, obecnie posługującego w Toruniu. Homilię do wiernych skierował ponownie o. Łukasz Drożak CSsR. „Dobrze, że tu jesteśmy – mówił - i dobrze, że jest takie miejsce, jak ta tuchowska bazylika, gdzie możemy przynieść wszystkie nasze strapienia i problemy. Dobrze, że jest taka osoba, jak Matka Boża, która daje nam nadzieję, że nasze potrzeby zostaną wysłuchane. Wasza obecność w tym miejscu jest tego świadectwem. (…) Każde sanktuarium maryjne to wyciągnięte ręce Matki Bożej do człowieka. Wyobraź sobie, że Bóg przez Maryję dzisiaj wyciąga do ciebie swą dłoń – nie po to, aby ci coś zabrać, ale aby dać swoje łaski, błogosławieństwo, to, o co z wiarą będziesz prosić” – zapewniał wiernych o. Drożak, a przywołując przykład nawiedzenia św. Elżbiety, mówił: „Pan Bóg będzie w twoim życiu obecny nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że wszystko jest już stracone, że sytuacja jest beznadziejna – tak jak to było w przypadku Elżbiety – Bóg chce posłać do ciebie Maryję. Ona, Matka Kościoła, także dzisiaj nawiedza współczesne Elżbiety, aby pokazać, że dla Boga nie ma nic niemożliwego; nawiedza współczesnych Zachariaszów, aby pokazać, że Bóg jest zawsze pośród nas, nawet wtedy, gdy wydaje się, że się spóźnia.”

Dzisiaj szczególną rolę na odpuście odegrały siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, posługujące także w Tuchowie, które przed Mszami
o godzinie 9:00 i 11:00 poprowadziły tzw. „kwadrans powołaniowy”. W tym czasie opowiadały o swoim zgromadzeniu i modliły się o nowe, święte powołania zakonne i kapłańskie.

W Mszy świętej o godzinie 9:00 wzięła udział pielgrzymk przedstawicieli samorządów terytorialnych. Wspólnej modlitwie na dziedzińcu tuchowskiej bazyliki przewodził ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W homilii zwrócił się do władz: „Spełniając codzienne trudne obowiązki, jesteście wierni Chrystusowi
i Kościołowi i dajecie świadectwo waszej wiary”. Nie zabrakło słów wdzięczności i solidarności: „Dziękujemy za wszystko, co czynicie dla naszych wspólnot i naszej Ojczyzny. Dostrzegamy, jak wiele dobrego dzieje się
w naszych gminach i powiatach, dzięki waszej wytrwałej pracy. Dobrze wiemy, jak wiele jest problemów. Nie zniechęcajcie się! Potrzebujemy dzisiaj waszej wiary i wierności, zdecydowanej postawy, świadectwa i zaangażowania, waszego odważnego stania w obronie wartości chrześcijańskich, aby już tu na ziemi budować Królestwo Niebieskie.” Na zakończenie przywołał słowa ks. Piotra Skargi w modlitwie za Ojczyznę: „byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”, prosząc jednocześnie Boga, by w Polsce nigdy nie zabrakło ludzi skłonnych do poświęceń. Na zakończenie Eucharystii wierni, wspierani przez Sanktuaryjny Chór Mieszany, którego śpiew towarzyszył im podczas Liturgii, odśpiewali radosne „Magnificat”, aby wraz
z Maryją dziękować i wielbić Boga.

Centralnym punktem tego dnia była uroczysta suma odpustowa o godzinie 11:00, transmitowana przez Radio RDN, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Jeż – ordynariusz diecezji tarnowskiej. Poprzedziło ją pobłogosławienie nowych drzwi głównych do bazyliki, które przedstawiają cztery sceny, nieodłącznie związane z tym miejscem i kultem Matki Bożej Tuchowskiej: przybycie redemptorystów do Tuchowa w 1893r., koronację Cudownego Obrazu w 1904r., święcenia kapłańskie, które przez lata się tu odbywały, z uwagi na obecność Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów oraz Wielki Odpust Tuchowski. Pobłogosławione zostały także nowe gabloty z wotami, które są świadectwem cudów i łask wyproszonych u Matki Bożej oraz dwa ryngrafy dziękczynne, związane ze 130. rocznicą przybycia redemptorystów do Tuchowa i 90-leciem śmierci abp. Leona Wałęgi, który ostatnie lata swojego życia spędził w Klasztorze Redemptorystów w Tuchowie i tutaj został pochowany - obok obrazu Matki Bożej, który ukoronował.

Bp Andrzej Jeż w homilii zwrócił uwagę, że bez Maryi nie ma Kościoła. „Czytając Dzieje Apostolskie, zauważamy, że po zesłaniu Ducha Świętego nie mamy już nic więcej wspomniane o Najświętszej Pannie. Tak jak w życiu każdego z nas - Matka usuwa się na bok, kiedy Kościół staje się dojrzały. Co nie oznacza, że przestaje się za Niego modlić.” Pasterz diecezji tarnowskiej kilkakrotnie używał analogii Maryi i Kościoła do ziemskiego macierzyństwa. Wskazywał między innymi, że Kościół rodzi nowych chrześcijan przez wody chrztu świętego, następnie wychowuje ich i opiekuje się nimi poprzez sakramenty święte. Na zakończenie Mszy świętej wierni udali się w procesji eucharystycznej z Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki i wyśpiewali uroczyste „Te Deum”.

Niedzielne popołudnie na Lipowym Wzgórzu było także mocno wypełnione wspólną modlitwą. Mszę świętą o godzinie 15:00 poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez siostry Józefitki, podczas gdy dziedziniec sanktuaryjny wypełnił się kolorowymi habitami różnych zgromadzeń zakonnych. Przyczyną tego faktu była pielgrzymka osób konsekrowanych do tronu Matki Kościoła. „Dziękujemy Bogu za waszą posługę i za wasze powołanie. Niech Matka Tuchowska wyprosi wam potrzebne łaski
i obdarzy nowymi powołaniami” – witał przybyłe siostry, ojców i braci zakonnych o. proboszcz. Eucharystii przewodniczył ks. dr Grzegorz Lechowicz – wikariusz biskupi ds. zakonnych. W homilii wskazał trzy postawy, które charakteryzowały Maryję i są wzorem dla każdego chrześcijanina, a zwłaszcza dla osób konsekrowanych. Są to: postawa służby, bezgranicznej wiary
i uwielbienia.

Przybyli pielgrzymi mieli okazję do uczestnictwa w różańcu na dróżkach przy sanktuarium o godzinie 16:30, nabożeństwie Drogi Krzyżowej o 17:15 czy Nieszporach Maryjnych pod przewodnictwem neoprezbitera, o. Roberta Borzyszkowskiego CSsR, o 18:00.

Ostatnia Msza święta tej niedzieli była bardzo rodzinna. Stało się tak za sprawą odbywającej się pielgrzymki Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Kręgów Domowego Kościoła, Poradnictw Rodzinnych, studentów Diecezjalnego Studium Rodziny oraz małżeństw przeżywających jubileusze. Dużą część wiernych stanowili także uczestnicy Pierwszej Pieszej Pielgrzymki Sądeckiej. Głównym celebransem i kaznodzieją podczas Najświętszej Ofiary był ks. dr Piotr Cebula - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, zaś modlitewne spotkanie uświetniły śpiewem Chóry: Cantando Canzoni oraz Cantores Sancti Jacobi. Ks. Cebula w homilii zwrócił uwagę, że rodziny powinny być domowymi Kościołami na wzór Chrystusa. Porównał przyjęcie Słowa, które dokonało się dwa tysiące lat temu i to, które dokonuje się teraz
w małżeństwach. „Słowo stało się Ciałem, kiedy Maryja powiedziała: >>Niech mi się stanie<<. Patrząc dzisiaj na dzieci, widzimy, że są one owocem słowa, które kiedyś wypowiedzieli do siebie małżonkowie: >>Ślubuję ci…<<. Kiedy ich miłość się realizuje, to słowo dosłownie staje się ciałem, w postaci nowego życia.” Zachęcał także do budowania wzajemnego zaufania: „Czym jest małżeństwo, jeśli nie zaufaniem sobie? Potrzeba zaufania, że to, co powiem, się spełni. Zaręczyny przecież opierają się na wypowiedzianym słowie. Odnawiając przyrzeczenia małżeńskie, wypowiadacie słowa. Proście Maryję, aby to słowo było szczere.” Po Słowie Bożym miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a następnie indywidualne błogosławieństwo małżonków.

Pod koniec Najświętszej Liturgii odbyła się - druga tego dnia - procesja eucharystyczna, tym razem jednak zakończyła się ona wewnątrz tuchowskiej bazyliki. Tam, przed obrazem Matki Bożej, o. proboszcz, Grzegorz Gut CSsR, dziękował Panu Bogu za cały dzień odpustowy. Zwrócił się do Maryi, zawierzając wszystkich pielgrzymów: „Ty jesteś Matką Kościoła, Ty jesteś naszą Matką. Spraw, aby wizyta przed Twoim obrazem zaowocowała łaskami
w ich codziennym życiu”. Na zakończenie wierni odmówili dziesiątek różańca
i modlitwę Anioł Pański.

W trakcie całego dnia odpustowego funkcjonowały m.in. Muzeum Sanktuaryjne, Muzeum Misyjne, Ruchoma Szopka czy jadalnia pielgrzyma. Natomiast to, czego nie można opisać, to setki spowiedzi i wiele świadectw głębokiej wiary ludzi, którzy na kolanach obchodzili tuchowski obraz, powierzając swojej Matce, Matce Kościoła, radości i smutki oraz przez Jej wstawiennictwo wypraszali u Boga łaski dla siebie i swoich bliskich. Ufamy, że będzie się to dokonywało nie tylko w czasie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, który potrwa do 9 lipca, ale także każdego dnia w sanktuarium.

XIII Niedziela Zwykła 02.07.2023 rok.

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym się wydaje, że są niegodni. Bóg w każdym może dokonać nowego stworzenia. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała i umacniała!

 

2. W poniedziałek, 3 lipca, obchodzimy święto kolejnego Apostoła – Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” – także, a może przede wszystkim w wakacje. Wszyscy i wszędzie jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. Jako wierzący musimy o tym pamiętać!

 


3. Podczas środowej Nowenny o godz. 18.00,  pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej, którą wzywamy również jako Umocnienie słabych i Cudowną Lekarkę  w chorobach.

 

4. W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej.

 

6. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas pierwszopiątkowego nabożeństwa. Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w naszym kościele o godz. 18.00. W Porębach Kupieńskich Msza św. o 16.30.

Możliwość spowiedzi jest codziennie pół godziny przed nabożeństwem.

 

7. Zapraszamy do praktyki pierwszych piątków i sobót miesiąca. Szczególnie

o tym przypominamy dzieciom szkolnym.

Kapłani w I piątek wybiorą się do starszych i chorych parafian.  (od 81 5).                                                          

 

8. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

 

9. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. W kościele będziemy odmawiać tę Litanię po Mszy św. popołudniowej.

 

10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i kaplicy sprzątali: Grażyna Tarnowska, Teresa Wojtyczka, Teresa Blat, Aneta Puk. PK.: Maria Micał i Maria Wyka.

 

11. Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje w bieżącym roku 5 turnusów wakacyjnych dla dzieci (każdy turnus po 10 dni). W związku z tym przesłane zostały dla parafian cegiełki, z których dochód przeznaczony będzie na wsparcie powyższego celu. Sugerowana cena cegiełki: 5 zł. Z naszej parafii na taki turnus pojechało dwoje dzieci.

 

12. Informacja dla rodziców dzieci komunijnych: ofiary wasze jako dar dzieci dla parafii zostały (zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem) przeznaczone na zapłacenie Kielicha Mszalnego, który został pozłocony. Pieniędzy na jego odnowienie wystarczyło – Bóg Wam zapłać.

 

13. Przypominamy, że Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” zaprasza cała wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Termin zakończenia zbiórki 18 lipca do godz. 16.00. Składać będziemy zużyty sprzęt na parkingu przy przedszkolu, k/ stawu.

Można już rozpocząć jego składowanie.

 

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Tym, którzy rozpoczynają letni wypoczynek udanych wyjazdów, życzymy umocnienia sił fizycznych i duchowych, a także szczególnego doświadczenia obecności Boga w pięknie stworzonego świata.

 

15. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

Czwartek, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica           i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.

 

Sobota, 8 lipca – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wysokiego poziomu wiedzy teologicznej i z daru prorokowania.

 

16. Msze św. od 03.07 - 09.07.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+Józefa i Józef Malkiewicz (w r. śm.) od rodziny

+ Maria Reguła od Marka Stanisława.

Wtorek

7.00

18.00

+ Maria Olchawa od rodziny Fryzeł.

+ Roman Ząbczyk w 30 dz po śm. od synów Kamila

i Tomasza z żoną.

Środa

7.00

18.00

+ Anna Siwiec od Marii i Doroty.

+ Marian Plis od rodziny.

Czwartek

7.00

18.00

+ Kazimiera Plis od sąsiadów Regułów.

+ Tadeusz Szalony od Marii Siwiec i Elżbiety  

Gruszka z rodziną.

Piątek

7.00

16.30 PK

 

18.00

Za dusze w czyścu cierpiące.

+ Władysław Mazan od szwagierki z Gliwic,
z rodziną.

+ Kazimierz Mazan od c. Katarzyny Mazan
i Jakuba.

Sobota

7.00

 

18.00

+ Stefania Łowczyk od sąsiadów Marii Rożek

i Mariusza Rożek.

+ Czesława Stawarz (12 r. śm.), jej rodzice:  

Zofia i Franciszek.

Niedziela

7.30

 

9.00 PK

 

10.30

 

 

 

16.00

+ Kazimiera Plis (2 r. śm.), jej rodzice: Honorata

 i Klemens.

+ Władysław Mazan (2 r. śm.), rodzice: Maria

i Józef Mazan, Henryka i Antoni Bednarz.

W 18 – te urodziny Dominika Tarnowskiego,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą

o dalsze błg. Boże i o opiekę Maryi w życiu dorosłym

od rodziców i braci.

+ Stanisława Dziedzic od sąsiadów Strzępka.

 

Poza parafią Ks. Przemysław odprawi następujące Msze św.:

Wt. + Tadeusz Szalony od swatów z Rakszawy,

Śr. + Maria Olchawa od kuzynki Kazimiery Zygora z rodzina,

Cz. + Anna Siwiec od Władysława Jarycha z rodziną.

 

17. „Bądźcie głosem, którym Pan Bóg posłuży się w przemawianiu do świata, który zdaje się być coraz bardziej obojętny na Jego głos i na tych, którzy to słowo głoszą” – mówił bp Jan Wątroba w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie. Eucharystią rozpoczęła się 15. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa pod hasłem „Bądźmy świadkami miłosierdzia”. Na szlak wyruszyło kilkadziesiąt osób. Ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie pielgrzymi, po trzech dniach wędrówki, dotrą do Medyki, a następnie do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, gdzie zakończą tegoroczne pielgrzymowanie.

24 czerwca 2023 r. Mszy św. na rozpoczęcie 15. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki do Lwowa w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze udział wzięli: ks. Marcin Jaraczks. Władysław Jagustynks. Dominik Kiełbks. Eugeniusz Królik, ks. Tomasz Mytychks. Stanisław Słowik i ks. Ryszard Tokarz.

Ks. Władysław Jagustyn, dyrektor pielgrzymki do Lwowa, powitał pątników i zebranych w świętokrzyskim kościele.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Nawiązując do hasła 15. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki do Lwowa – „Bądźmy świadkami miłosierdzia”, biskup powiedział: „Drodzy pątnicy, idąc szlakiem pielgrzymki, bądźcie głosem Pana, niech pomocą będzie dla was przykład dzisiejszego patrona św. Jana Chrzciciela. Poprzez trud pielgrzymi, modlitwę i postawę chrześcijańską głoście chwałę Boga, głoście waszą ufność względem Boga, a także wiarę i nadzieję, która będzie świadectwem wobec innych. Bądźcie głosem, którym Pan Bóg posłuży się w przemawianiu do świata, który zdaje się być coraz bardziej obojętny na Jego głos i na tych, którzy to słowo głoszą. Bądźcie posłańcami, heroldami, którzy będą świadczyć o Chrystusie, którego niesiecie w sercu, którego będziecie przyjmować w Eucharystii. Bądźcie świadkami miłosierdzia, bądźcie głosem Pana”.

18. 24 czerwca 2023 r. w Rzeszowie odbyło się Forum Inicjatyw Formacji Liturgicznej. Okazją spotkania była rocznica opublikowania listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka o formacji liturgicznej „Desiderio desideravi”, który ukazał się 29 czerwca 2022 r. Jest on zachętą do ponownego odkrycia soborowego nauczania oraz do pielęgnowania w Kościele piękna liturgii tak, aby umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem i była narzędziem ewangelizacji.

Spotkanie, zorganizowane przez Akademię Liturgiczną, miało miejsce w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. W forum wzięli udział przedstawiciele grup zrzeszających miłośników liturgii z całej Polski.

Uczestnicy Forum stanowili grupę ludzi w różnym wieku, pochodzących z rożnych stron Polski – zarówno świeckich jak i konsekrowanych. Niektóre z prezentowanych inicjatyw mają już za sobą długą historię, inne zaś dopiero powstały. Formacje działają w różnych obszarach oraz wykorzystują bardzo szerokie spektrum możliwości kontaktu z wiernymi, takie jak: szeroko pojęte media społecznościowe, warsztaty, kursy, wykłady czy rekolekcje. Jednak wszystkie te grupy łączy ta sama, silna potrzeba, by pomagać wiernym przeżywać liturgię w sposób głęboki i świadomy.

Mamy nadzieję, że List apostolski Ojca Świętego Franciszka wydawać będzie kolejne owoce, a spotkania inicjatyw liturgicznych staną się wydarzeniem cyklicznym.

XII Niedziela Zwykła 25. 06. 2023 rok.

1. Dziś w naszej parafii odpust ku czci Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

Przewodniczy  tej uroczystości Ks. mgr Paweł Ciba pełniący funkcję Seniora w Kolegiacie Kolbuszowskiej. Suma o godz. 11.00.

 

2. Podczas odpustu Dziewczęca Służba Maryjna będzie przed Przedszkolem sprzedawać ciasteczka i ciasto, które same piekły i malowały. Dochód zostanie przeznaczony na wycieczkę podczas wakacji. Zachęcamy do zakupu – towar świeży, smaczny i na dodatek z pięknymi dekoracjami, warto poprzeć ich inicjatywę.

 

3. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

 

4. W środę powierzymy naszą codzienność Matce Bożej Nieustającej Pomocy podczas Nowenny o godz. 18.00. Do omodlenia mamy w tym czasie tyle spraw, zaś Jej serce, wypełnione miłością macierzyńską i niezrównaną dobrocią, wsłuchuje się w nasze błagania! A wieczorną Mszą Święta wigilijną o godz. 18.00 rozpoczniemy świętowanie Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 

5. W czwartek, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecali opiece Bożej wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego Papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. W czwartkową uroczystość
w naszym kościele Msze Święte o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i w PK o 16.30. Zaś złożone tego dnia ofiary przeznaczone zostaną na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

 

6. Podczas wakacji nie będzie we czwartki adoracji Najświętszego Sakramentu przed popołudniową Mszą św.

 

7. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy szczególnie czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszamy więc na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 7.00.

 

8. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty.
W naszym kościele okazja do spowiedzi świętej codziennie przed i po nabożeństwach. Wszystkim wyjeżdżającym życzymy, aby wakacje, urlop, obojętnie gdzie spędzany, był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego.

 

9. Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że prowadzi końcowa sprzedaż węgla. Wnioski można składać do 30.06.2023 r.

10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Stanisława Mytych, Krystyna Furtak, Teresa Dziedzic i Danuta Mędrak.

PK. Teresa Faryniarz i Zofia Mytych.

(Rodzina Konefałów Halina,  Stanisław  i Mateusz oraz Jan Faryniarz złożyli of. po 50 zł. na sprzątanie).

O przygotowanie świątyń na następną niedzielę prosimy parafian z kolejki.

 

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

Środa, 28 czerwca – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, wykształcony teolog, obrońca tradycji apostolskiej i męczennik, Ojciec i doktor Kościoła.

 

12. Msze św. od 26.06. – 02.07.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Kazimiera Plis od siostry Marii z rodziną.

+ Antonii Szkoła od wnuka Wojciecha z rodziną.

Wtorek

7.00

18.00

+ Helena Mazan od wnuka Dominika.

+ Stanisława Zuber od Agnieszki Dziuba z rodziną.

Środa

7.00

18.00

+ Stanisława Mazan od chrześniaka Andrzeja.

+ Józef Kowalski (2 r. śm.), Antonii Kowalski (39 r. śm.),

z. Bronisława od c. Krystyny z rodziną.

Czwartek

7.00

10.00

 

 

 

 

 

16.30 PK

 

18.00

+ Genowefa Wąsik od rodziny Ząbczyków.

Za Przedszkole Parafialne w Kupnie, z okazji pożegnania

Grupy Starszaków, którzy odchodzą do Szkoły,

za wszystkich pozostałych przedszkolaków przygotowujących

się do wakacji, za ich rodziców, nauczycieli, za Siostry

i Kapłanów o łaski potrzebne.

 

+ Wanda Maria Dworak od siostrzenicy z rodziną,
z Trzciany.

+ Roman Faryniarz (3 r. śm.), jego tatę Stanisława

i teścia Stanisława Zubra.

Piątek

7.00

18.00

+ Władysław Łakomy od syna Grzegorza.

+ Marcin Plis od Moniki i Rafała Początek.

Sobota

7.00

18.00

+ Zofia Białek od Józefa Białek z rodziną.

+ Tadeusz Plizga od sąsiadów Stąporów.

Niedziela

7.30

9.00PK

 

10.30

16.00

+ Antonii Szkoła od Adama i Anny Olchawa.

+ Jan Nosal (28 r. śm.), ż. Stefania, s. Władysław od rodziny.


+ Stanisław Guźda od Małgorzaty i Jerzego Pastuła.

+ Stefan Gniewek (13 r. śm.) od rodziny.

 

Poza parafią Ks. Przemek odprawi następujące Msze św.:

 

Pon. + Marcin Plis od Barbary i Lucjana Gniewek z Dziećmi.

Wt. + Kazimiera Plis od swatów Podgórskich z rodziną.

 

13. W sobotę (17.06.), w Kalwarii Pacławskiej, rzeszowscy biskupi i ponad 200 księży przeżywali Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pielgrzymce duchownych przewodniczył bp Jan Wątroba.

Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów rozpoczęła Droga Krzyżowa dróżkami kalwaryjskimi, której przewodniczył bp Jan Wątroba. Rozważania zostały przygotowane przez ks. Pawła Synosia, wikariusza biskupiego ds. duchowieństwa diecezjalnego. Nabożeństwo zakończyło się modlitwą o pokój i aktem zawierzenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Następnie w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej ponad dwustu księży z diecezji rzeszowskiej koncelebrowało Mszę św. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, obecni byli również bp Edward Białogłowski oraz bp Kazimierz Górny. Na początku liturgii o. Krzysztof Hura, kustosz sanktuarium, powitał zebranych w bazylice. Homilię wygłosił o. Edward Staniukiewicz, opiekun grobu Sługi Bożego – o. Wenantego Katarzyńca. Na zakończenie Eucharystii Biskup Rzeszowski zawierzył wszystkich kapłanów diecezji rzeszowskiej wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.

14. Miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu dobiega końca, nie przestawajmy jednak modlić się słowami Litanii do Serca Pana Jezusa czy Koronki do miłosierdzia Bożego albo Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego, nie przestawajmy Go prosić: „Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego…”. Jeśli leży nam na sercu odkupienie, musimy wpatrywać się w przebite włócznią Serce Zbawiciela, coraz bardziej musimy być do Niego podobni.

 

Tak upodobnili się do Chrystusa dwaj Jego uczniowie, Apostołowie Piotr i Paweł, których czcimy w liturgii nadchodzącego tygodnia. Dwa wielkie filary, na których wznosi się Kościół rzymskokatolicki: Święty Piotr jest wyznaczonym przez Chrystusa gwarantem, że Kościoła nie zwyciężą żadne, nawet piekielne moce, oraz Święty Paweł, który poniósł Kościół między pogan. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za posługę wszystkich następców Świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich współczesnych papieży: Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Bądźmy wierni ich słowom, ich nauczaniu. Niech staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności
i komunii z Bogiem. Warto też głębiej zastanowić się nad tym, co znaczą słowa: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół…”? Pamiętajmy, że trwając w jedności z papieżem i biskupem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu.

W uroczystość Piotra i Pawła wierni, którzy posiadają dewocjonalia pobłogosławione przez papieża lub biskupa, mogą otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, po złożeniu Wyznania wiary.

 

15. 14 czerwca 2013 r. papież Franciszek mianował bp. Jana Wątrobę biskupem rzeszowskim. 19 lipca 2013 r. bp Wątroba przejął kanonicznie diecezję rzeszowską jako jej ordynariusz, a 20 lipca 2013 r. odbył się ingres do katedry w Rzeszowie. W 2023 r. przeżywamy dziesiątą rocznicę tamtych wydarzeń.

W ingresie uczestniczył m.in. abp. Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i abp. Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas Mszy św. bp Kazimierz Górny przekazał pastorał nuncjuszowi, a nuncjusz – bp. Wątrobie. Następnie nowy biskup rzeszowski zajął miejsce na katedrze i przyjął od przedstawicieli duchownych i świeckich z diecezji homagium. Jako pierwszy hołd złożył bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy rzeszowski.

W homilii bp Jan Wątroba podziękował bp. Górnemu, swojemu poprzednikowi, za tworzenie od podstaw struktur diecezji rzeszowskiej. Hierarcha podkreślił również zaangażowanie religijne mieszkańców diecezji rzeszowskiej i Podkarpacia.

Na ingresie władze świeckie reprezentowali m.in.: Władysław Ortyl, marszałek województwa, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda, Józef Jodłowski, starosta rzeszowski i Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. W imieniu władz przemówił marszałek Władysław Ortyl. Ponadto głos zabrali prof. Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i Halina Szydełko, prezes Akcji Katolickiej w Polsce.

16. Narodzinom Jana towarzyszyły znaki Bożego działania, które skłaniały ówczesnych ludzi do zadawania sobie pytania: „Kimże będzie to dziecię?”. Z naszej perspektywy moglibyśmy dodać kolejne pytania: Jaka była rola Jana w historii naszego zbawienia? Jaki był jego związek z życiem samego Mesjasza?

Odpowiedzi na te pytania znajdujemy na dalszych stronach Ewangelii, gdzie jest mowa
o dorosłym życiu Jana, o wypełnianiu otrzymanego powołania, o spełnianiu przez niego Bożych planów. Do jego misji nawiązują również modlitwy mszalne z dzisiejszej Uroczystości, podkreślające, że Jan przygotował ludzi „na przyjście Chrystusa Pana”. To on „zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus”. Był więc wielkim prorokiem i Bożym posłańcem, przygotowującym ścieżki dla Pana. To o nim sam Chrystus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 10, 11).
Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który swoją działalnością zamykał epokę Starego Przymierza i wprowadzał w Nowy Testament. Jako poprzednik Mesjasza przyciągał tłumy odwagą swoich słów i radykalizmem życia, cieszył się uznaniem i sławą, a przecież żył tylko po to, by wskazać Większego od siebie. Był światłem, ale tylko wskazującym Światłość prawdziwą – Jezusa Chrystusa. Jego życie wypełniło się, gdy pokazał: „oto Baranek Boży”, „oto ktoś większy ode mnie”.

Jan prowadził ludzi do Jezusa, uczył ich, jak czuwać, jak rozpoznawać przychodzącego Pana. Jednocześnie był skromny i pokorny, ponieważ w centrum jego życia stał Pan. Jan pokazywał na Jezusa, mówił o Nim, żył Jezusem, umarł ze względu na Niego. Sposób życia Jana Chrzciciela to żyć światłem odbitym od Kogoś ważniejszego, nie zasłaniać sobą, ale pokazywać innym to, co prawdziwe i nieprzemijające – oto prawdziwa wielkość tego największego spośród narodzonych z niewiast.

/z kazania wygłoszonego dziś na odpuście parafialnym/.

 

XI Niedziela Zwykła 18. 06. 2023 rok.

1. Ciągle trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za miłosierdzie Boże i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Boga i bliźniego. 

 

2. We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są steki tysięcy. Ten dzień ma upamiętnić ich odwagę i siłę, ich tęsknotę za rodzinną ziemią i za bliskimi. Również w naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.

 

3. Jak w każdą środę w naszym kościele wieczorną Eucharystię poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.18.00.

 

4. Wielkimi krokami zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas naszego wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybrać się na rekolekcje czy pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach nie tylko podziwiać piękno, ale oddać cześć Panu całego stworzenia. 

 

5. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

 

6. Piątek jest dniem zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców na Mszą Świętą  o godz. 9.00, w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za trud całorocznej pracy i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji. Autobus szkolny w Porębach Kup. - 8.30

 

7. Możliwość skorzystania ze spowiedzi św. przed odpustem i na zakończenie Roku Szkolnego jest codziennie. ( w tygodniu: przed, w czasie i po nabożeństwie).

 

8. W piątek, 23 czerwca, będziemy obchodzili także Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszam na specjalną modlitwę o godz. 18.00.

Będzie to Już wigilia uroczystości Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi.

 

9. W Litanii do wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Prawdy Bożej, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. Czy jako chrześcijanie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy światłem dla świata? Warto sobie na to pytanie w cichości serca odpowiedzieć! W uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela (w sobotę), w naszym kościele msze Święte o godz. 7.00 i o 18.00.

 

10. W tym dniu (24.06.br.)  jest liturgiczna Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – patrona naszej parafii. (Odpust będzie jednak w niedzielę – suma o godz. 11.00.)  Przewodniczył będzie tej uroczystości Ks. mgr Paweł Ciba pełniący funkcję Seniora w Kolegiacie Kolbuszowskiej.

W Porębach Kupieńskich nie będzie Mszy św. – zapraszamy do Kupna.

 

Prosimy, aby w Uroczystość odpustową oprawa liturgiczna Mszy św. i procesji była taka jak to było w Boże Ciało.

 

11.Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Tadeusz Posłuszny, Robert Jaremi, Iwona Sitarz i Agnieszka Wrażeń.

PK.: Dorota Kozioł i Bernadeta Wojda.

O przygotowanie świątyń na następną niedzielę prosimy parafian z kolejki.

 

12. Powiatowe Centrum Pomocy w rodzinie w Kolbuszowej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Szczegóły można uzyskać w Budynku Starostwa Powiatowego ul. 11- go Listopada 1o, pokój 119 c. tel.: 17 7445715.

 

13. Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie ogłasza nabór na rok 2023/24. Szczegóły w : Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J.S. Pelczara, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów, tel.: 17 871 24 03.

 

14. Informujemy , że zapisy na 46. Rzeszowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę

(4 –  13. VIII 2023 r.) już się rozpoczęły. Szczegóły u Ks. Wikariusza.

 

15. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 

Środa, 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok św. Stanisława Kostki jest patronem katolickiej młodzieży. Pochodził z bardzo zamożnej arystokratycznej rodziny, a jego ojciec pragnął, by syn został rycerzem. On jednak wyrzekłszy się dziedzictwa, wstąpił do zakonu jezuitów, by móc ćwiczyć się
w chrześcijańskich cnotach.

 

 

16. Msze św. od 19 – 25.06.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Czesław Sitarz (3 r. śm.).

+ Roman Sito (6 r. śm.), jego rodzice od rodziny.

Wtorek

7.00

18.00

+ Tadeusz Plizga od Józefa Cisek z rodziną.

+ Paweł Gniewek od wujka Jerzego.

Środa

7.00

18.00

+ Stanisław Guźda od sąsiadów Żądło i mamy Haliny.

+ Mariusz Gorczyca (rocz. śm.), jego tata Eugeniusz.

Czwartek

7.00

18.00

 + Wanda Dwora od wnuka Jacka z rodziną.

+ Stanisława Biesiadecka (11 r. śm.), m. Jan,

s. Józef,
c. Maria Kłeczek.

Piątek

7.00

 

9.00    

1.

 

 

 

 

 

2.

 

18.00

+ Stanisław Kardyś (17 r. śm.) od ż. Józefy i syna Mariusza z rodziną.

 


W intencji uczniów, nauczycieli, rodziców SP, za Siostry,

kapłanów, za pracowników szkoły z okazji

zakończenia Roku szkolnego – i z podziękowaniem

za otrzymane łaski. (obejmiemy modlitwą również

emerytów związanych ze szkołą i zmarłych nauczycieli

i innych pracowników).

+ Roman Ząbczyk od dyrekcji, pedagogicznego grona
i pracowników SP – Kupno.

+ Paweł Gniewek od Marii i Stanisława Jamróz.

Sobota

7.00

18.00

+ Adam Cisek od rodziny.

+ Józef Kozioł (5 r. śm.), jego rodzice: Michalina
i Franciszek oraz zmarli z rodziny.

Niedziela

7.30

11.00

16.00

+ Jan Kostuj od s. Stanisława z rodziną.

Za parafię.

+ Marcin Plis od Mariana i Krystyny Stanisz.

 

17. W rzeszowskim Parku Sybiraków 8 czerwca 2023 r. odbył się 21. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Wydarzenie organizowane w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziło tysiące ludzi. Szczególnym akcentem tegorocznego koncertu było przywołanie postaci męczenników: Rodziny Ulmów z Markowej, której beatyfikację  zaplanowano na 10 września br. oraz błogosławionych zakonników:    o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, franciszkanów konwentualnych, których zamordowano 9 sierpnia 1991 r. w Peru. W koncercie wzięli udział m. in. bp Jan Wątroba, bp Kazimierz Górny i bp Stanisław Jamrozek. Transmisję przeprowadziła Telewizja Trwam, Katolickie Radio Via oraz Radio Fara.


18. KEP postanowiła, aby w liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 17 czerwca br. lub w niedzielę, 18 czerwca br., we wszystkich kościołach w Polsce ponowić Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Tekst aktu przesyłam w załączniku.

 

19. Dzisiaj oddajemy cześć Świętemu Janowi Chrzcicielowi. Zazwyczaj świętych czcimy w dniu ich śmierci, czyli narodzin dla nieba. Święty Jan jest tutaj wyjątkiem, gdyż w randze liturgicznej uroczystości obchodzimy dzień jego narodzin, a w sierpniu wspominamy jego męczeńską śmierć. Narodziny Jana, poprzedzone niezwykłymi znakami, zapowiadały rychłe przyjście na świat Zbawiciela. Jan Chrzciciel niczym klamra spina Stary i Nowy Testament, a Pan Jezus nazwał go największym spośród zrodzonych   z niewiast.

Od początku Kościół darzył Świętego Jana niezwykłą czcią. Także u nas, w Polsce nie brakuje świątyń, w tym katedr, poświęconych jego imieniu. Jana Chrzciciela upodobała sobie także ikonografia chrześcijańska, a także literatura piękna. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Jan Chrzciciel jest potężnym patronem. Zatem warto, aby zajął poczesne miejsce w naszych osobistych modlitwach. Wpatrując się we wzór Świętego Jana Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez nasze życie w obecności Boga! 

W naszej tradycji z dniem narodzin Jana Chrzciciela wiąże się zwyczaj błogosławienia rzek i jezior celem uproszenia opieki dla korzystających z wypoczynku nad wodą. Trzeba jednak przypomnieć, że ufność pokładana w Bogu nie zwalnia nas od roztropności i ostrożności w korzystaniu z takich form rozrywek i wypoczynku.

 

20. Przed nami już ostatni tydzień czerwca – miesiąca naszej szczególnej czci i modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wszystkich parafian zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach czerwcowych, celebrowanych w naszym kościele codziennie o godz. 18.00, podczas których wynagradzamy Sercu Bożemu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za miłosierdzie Boże i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w naszych codziennych troskach. Nie przestawajmy prosić: Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego! 

 

21. Ponieważ stoimy u progu wakacji, warto jeszcze raz przypomnieć, że nie jest to czas wolny od Boga i obowiązków religijnych. Zatem także podczas urlopów mamy obowiązek udziału w niedzielnej Mszy Świętej, nie zapominamy o osobistej modlitwie, korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania… Wszystkim wyjeżdżającym w tych dniach na wakacyjne wycieczki, kolonie, obozy i wczasy życzę, aby był to czas wypoczynku i rekreacji, a także odnajdywania Bożych śladów w pięknie stworzenia.

 

X Niedziela Zwykła 11.06.2023 rok.

1. Dobiegamy prawie połowy czerwca – miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy się: na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym      w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej    i czerwcowego nabożeństwa. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam zadany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

 

2. Trwa tak zwana oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godz. 18.00 gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii, a po niej celebrujemy czerwcowe nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i podążamy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Zachęcam wszystkich parafian do licznego udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie!

 

3. We wtorek (13 czerwca), nabożeństwo fatimskie – połączymy go z czerwcowym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa – serdecznie zapraszamy!

 

4. W środę kierujemy nasze serca ku Matce Bożej Nieustającej Pomocy podczas Nowenny o godz. 18.00. Zaraz po tym nabożeństwie sprawujemy Eucharystię w kolejny dzień tak zwanej oktawy Bożego Ciała.

 

5. W czwartek, 15 czerwca, zakończenie eucharystycznych procesji oraz poświęcenie wianków i ziół. Po procesji będzie błogosławieństwo dzieci i dla nich słodki upominek.

Nie będzie adoracji przed Mszą św., która zwykle bywa we czwartki.

 

6. W piątek, 16 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jednocześnie obchodzony z inicjatywy Świętego Jana Pawła II  w całym Kościele od 1995 roku Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach i duszpasterzach, z których posługi sakramentalnej korzystamy i którzy są naszymi przewodnikami na drodze do zbawienia. Tego dnia za pobożne i publiczne odmówienie Aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża.

 

7. Przez cały czerwiec czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Ten kult na naszej ziemi zawsze był bardzo żywy. To na prośbę polskich biskupów papież Klemens XIII w 1765 roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rozciągnął na cały Kościół. Wielu pamięta jeszcze praktykę specjalnego poświęcenia rodzin Najświętszemu Sercu. Tyle pokoleń dobrych ojców i matek, tyle powołań kapłańskich i zakonnych kształtowało się   w szkole Jezusowego Serca! To Serce jest źródłem miłosierdzia dla współczesnego człowieka i świata. Dzisiaj z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

 

8. Jutrzejsza sobota, 17 czerwca, będzie poświęcona Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Modlitwą prywatną i udziałem w Eucharystii o godz. 7.00 uczcijmy Tę, która jest wzorem miłości do Boga i do ludzi.

 

9. „Burmistrz Kolbuszowej serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji na spotkanie dotyczące wdrożenia systemu „Karta Mieszkańca”, które odbędzie się w poniedziałek, 12 czerwca o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.

 

10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Beata Przybyło, Krystyna Galeja, Kazimiera Draus i Anna Reguła.

PK.: Sylwia Mazur.

O przygotowanie świątyń na następną niedzielę prosimy parafian z kolejki.

 

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Wtorek, 13 czerwca – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.

 

Środa, 14 czerwca – św. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau, wyróżniał się tam duchem poświęcenia, pocieszając innych współwięźniów i dzieląc się     i tak już głodowymi racjami żywności.

 

12. Przypominamy, że odpust w nASZEJ PARAFII BĘDZIE W DNIU 25.06.2023 R. – niedziela – sUMA O 1100.

Przewodniczył będzie tej uroczystości Ks. mgr Paweł Ciba pełniący funkcję Seniora      w Kolegiacie Kolbuszowskiej.

 

13. W  tym dniu nie będzie Mszy św. w Porębach Kupieńskich o 9.00. 

 

14. Jest prośba do parafian, aby przed odpustem posprzątali groby swoich bliskich na cmentarzu, pozbierali niepotrzebne znicze, uschłe wieńce i kwiaty, postarajmy się posegregować te śmieci. (najlepiej zabrać je do domu i złożyć

w przydomowym pojemniku na śmieci).

 

15. Msze Święte od 12.06. –  18.06.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Stefania i Michał Kardyś (w r.śm.) od córek.

+ Helena Widak (3 r. śm.), m. Stanisław od c.

Wtorek

7.00

18.00

+ Stanisława Dziedzic od Krystyny i Jana Bogacz.

W 6 urodziny Korneli, w 2 urodziny Fabiana o zdrowie
i błg. Boże dla nich i ich rodziców.

Środa

7.00

18.00

+Stanisław Orzech od Józefa i Stefanii Orzech

+ Roman Ząbczyk 7 d. po pogrzebie od żony.

Czwartek

 

 

7.00

18.00

+ Maria Olchawa od Krystyny Niezgoda.

+ Maria Mazan (21 rocz. śm.), rodzice: Karolina
i Paweł.

Piątek

7.00

 

18.00

+ Helena Szalony od Marii i Stanisława Maciąg
z rodziną.

+ Paweł Gniewek od Marioli i Adama Gniewek
z rodziną.

Sobota

 

7.00

18.00

+ Maria Reguła od rodziny Haptaś.

+ Władysław Mazan, ż Helena (kolejna rocz. śm.).

Niedziela

7.30

+ Franciszek Wąsik (19 r. śm.) ż. Genowefa.

 

9.00PK

+ Bronisław, Jadwiga i Paweł Faryniarz od Eleonory Jagodzińska

 

10.30

+ Paweł Gniewek od matki chrzestnej.

 

16.00

+ Helena Chuchro od syna Stanisława.

 

16. O Eucharystii, która jest chlebem ludzi wolnych, miłujących sprawiedliwość i pokarmem na wieczność mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. na placu Farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej ulicami śródmieścia.

8 czerwca 2023 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, o godz. 9.00 przed kościołem farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny, 34 księży, w tym 6 neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 27 maja br.

W homilii bp Jan Wątroba odniósł się najpierw do istoty uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. „Dziś stajemy wobec jednej z największych tajemnic naszej wiary – tajemnicy Eucharystii. Z pewnością pamiętamy dzień pierwszego zbliżenia się do niej – dzień Pierwszej Komunii Świętej. (…) A w tym wszystkim najważniejsza jest tajemnica Boga, który zamknął swoją wielkość w kruszynie chleba i pozwolił się spożywać. Bóg stał się pokarmem. Zbliżył się do dzieci, zbliża się do młodych i starszych, zbliża się do każdego, kto przyjdzie, aby się posilić Jego Ciałem. Wtedy jest prawdziwe świętowanie największej tajemnicy Boga, który zamknął swoją obecność pod postaciami chleba i wina.” – mówił bp Wątroba.

Biskup Rzeszowski mówił również, że Eucharystia jest chlebem ludzi wolnych, miłujących sprawiedliwość i pokarmem na wieczność. „Eucharystia jest chlebem ludzi wolnych. Nie jest chlebem niewolników. I nie chodzi o niewolę polityczną, społeczną, fizyczną. Ta zniewala od zewnątrz i nie musi dotykać serca człowieka. Gorsza jest niewola ducha, zniewolenie przez grzech, nałóg, przywiązanie do złego. Doświadczamy tego wszyscy przechodząc przez upokorzenia, przegrane z samym sobą, ze słabością, z szatanem. Jezus podaje mi rękę. Staje na drodze i chce przebaczyć. Chce mi wrócić wolność. Proponuje zawrócenie z drogi grzechu. Proponuje mi wolność. Daje mi swoje Ciało, aby mnie wzmocnić. Jeśli zgodzę się na wolność, wówczas mam prawo przystąpić do stołu, gdzie leży Boże Ciało, Chleb ludzi wolnych. Gdy jestem w niewoli, nie mogę spożywać tego Chleba. (…) Eucharystia jest chlebem ludzi miłujących sprawiedliwość. To kardynalna cnota (sprawiedliwość), która każe oddać drugiemu to, co mu się należy. Bliźniemu należy się miłość, a sprawiedliwość wobec Boga, to pobożność, posłuszeństwo, cześć i uwielbienie. Eucharystia jest Chlebem życia wiecznego. Jezus mówi: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa Ciało Pana jest nosicielem życia wiecznego, jest miłośnikiem życia. Kto gardzi Ciałem Pana jest nosicielem śmierci wiecznej. Słusznie boimy się nosicieli śmierci wiecznej, ale tym bardziej trzeba się za nich modlić, aby się nawrócili i, uwierzyli miłości miłosiernej i stanęli po stronie życia.” – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna. Najświętszy Sakrament niósł bp Jan Wątroba i następnie neoprezbiterzy.

Pierwszy ołtarz zbudowano przy kościele pw. Świętego Krzyża na ul. 3 Maja. Ołtarz przygotowała parafia św. Krzyża, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz rzemieślnicy. Wystrój ołtarza stanowiła plansza przedstawiająca zniszczenie spowodowane wojną, co było nawiązaniem do toczącej się wojny na Ukrainie. Przy ołtarzu umieszczono również dwie drabiny. Na jednej z nich wypisano dwa uczynki miłosierdzia: „Nakarmić głodnych. Podróżnych w dom przyjąć”. Na drugiej drabinie umieszczono rzymskie cyfry, nawiązujące do Dekalogu, z jednym tylko napisem „Nie zabijaj”, co również było związane z sytuacją za wschodnią granicą Polski. Tradycyjnie, przed Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, rzemieślnicy ozdobili ołtarz bochenkami chlebów.

Ołtarz przy ul. L. Lisa-Kuli, obok skweru ks. Walentego Bala, przygotowali żołnierze i policjanci. Na tle licznych fotografii przedstawiających działania wojska i policji umieszczono słowa: „Z Ciebie moc płynie i męstwo”.

Trzeci ołtarz zbudowano przy al. Ł. Cieplińskiego, tuż obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ołtarz przygotowali strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Na planszy widniał napis: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie!”.

Ostatni ołtarz przygotowali wierni i duszpasterze z Bazyliki Ojców Bernardynów. W jego centrum była były, wyrzeźbione w drewnie, symbole eucharystyczne.

Na zakończenie procesji, po śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy”, bp Jan Wątroba podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, uwielbienie Pana Boga i publiczne świadectwo wiary. Pobłogosławił też chleby, przygotowane przez rzeszowskich rzemieślników, które następnie zostały rozdzielone zebranym przy Bazylice Matki Bożej Rzeszowskiej.

Jan Budziaszek, jako współorganizator koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha” zaprosił zebranych na wieczorne wydarzenie w rzeszowskim Parku Sybiraków .

Centralne uroczystości ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Rzeszowie były transmitowane przez Katolickie Radio VIA. 

Uroczystość Trójcy Świętej 04.06.2023 r.

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o mądrość Bożą i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!

 

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

 

3. W środę podczas Nowenny o godz. 18.00  zwracamy się ku Matce, która jest dla nas Mistrzynią życia duchowego. Prośmy Ją o pomoc w głębszym rozumieniu tajemnic Bożych.

 

4. W najbliższy czwartek, 8 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej ojczyzny
i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny.

Msze Święte tego dnia według porządku niedzielnego. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godz. 10.30. Prosimy
o przygotowanie ołtarzy: I ołtarz na plebanii, II ołtarz u Państwa Przybyłów, III ołtarz przy  szkole, IV ołtarz będzie u Sióstr.

Prosimy o przyjście w strojach (dzieci I Komunijne i Rocznicowe, ministranci    i lektorzy, DSM-ki, strażacy), prosimy Panie aby świeciły świece, prosimy o poczty sztandarowe szkolne i strażackie z Kupna i z Porąb Kupieńskich. Weźmy na procesję feretrony, sztandary i chorągwie. Zapraszamy wszystkie dzieci do sypania kwiatów.

Dziewczynki pragnące sypać kwiaty przed Najświętszym Sakramentem  i chłopców do dzwonienia dzwonkami zapraszamy na spotkanie we wtorek na  godz. 1730. (będzie szkolenie).

Na procesję proszeni są nowo – bierzmowani (Kl. VIII) oraz kandydaci do Sakramentu Bierzmowania czyli uczniowie Kl. VII SP.

 

5. Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie o godz. 18.00 przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała. Od piątku przez najbliższy tydzień Litanię do Serca Pana Jezusa będziemy śpiewać podczas procesji z Najświętszym Sakramentem.

Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.

 

6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Tomasz Tomczyk, zam. w Kupnie z Justyną Strzępka, zam. w Przyłęku, zap. III.

Rafał Jakubczyk, zam. w Kupnie, z Katarzyną Stręk, zam. w Brzeźnicy, zap. III.

 

7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy. Pracowały: Marta Ozimek, Barbara Selwa.

PK.: Krystyna Mazur i Marzena Kozioł.

O przygotowanie świątyń na następną niedzielę prosimy parafian z kolejki.

 

8. Informujemy parafian, że odpust w nASZEJ PARAFII BĘDZIE W DNIU 25.06.2023 R. – niedziela – sUMA O 1100.

Przewodniczył będzie tej uroczystości Ks. mgr Paweł Ciba pełniący funkcję Seniora w Kolegiacie Kolbuszowskiej.

 

W  tym dniu nie będzie Mszy św. w Porębach Kupieńskich o 9.00. 

 

9. Jest prośba do parafian, aby przed odpustem posprzątali groby swoich bliskich na cmentarzu, pozbierali niepotrzebne znicze, uschłe wieńce i kwiaty, postarajmy się posegregować te śmieci. (najlepiej zabrać je do domu i złożyć
w przydomowym pojemniku na śmieci).

 

10. Burmistrz Kolbuszowej serdecznie zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania tegorocznych Dni Miasta. Impreza odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca przy Krytej Pływalni Fregata.

 

11. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni prowadzi nabór uczniów na nowy rok szkolny. Informacje szczegółowe są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej:

 

12. Państwowa Szkoła Muzyczna w Kolbuszowej ogłasza „Nabór uczniów” na rok szkolny 2023/2024. Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr. 17 227-28-56.


13. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” zaprasza cała wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Termin zakończenia zbiórki 18 lipca do godz. 16.00. Składać będziemy zużyty sprzęt na parkingu przy przedszkolu, k/ stawu, rozpoczniemy składowanie dopiero po Odpuście. (teraz sobie sprzęt przygotować).

 

14. W poniedziałek, 05.06.2023 r. na godz. 18.00, do kościoła proszeni są wszyscy ministranci i lektorzy z Kupna i z Porąb Kupieńskich – będzie omawiana liturgia na Boże Ciało i na Odpust Parafialny.

 

15. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

- Poniedziałek, 5 czerwca – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

- Sobota, 10 czerwca – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański
i gnieźnieński, człowiek nadzwyczaj szlachetnym, co sprzyjało powoływaniu go do rozsądzania sporów oraz wypełniania delikatnych misji jednania poróżnionych stron.  

 

16. Msze Święte od 05.06. –  11.06.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Janina Mazan (3 r. śm.) od męża Bronisława

+ Stanisława i Zdzisław Niedziela od rodziny.

Wtorek

7.00

18.00

+ Stanisław Wiktor od s. Piotra z rodziną.

+ Maria i Franciszek Drzał, c. Helena Halat od

rodziny.

Środa

7.00

 

18.00

+ Tadeusz Miazga od chrześnicy Teresy
i Tadeusza Hałdaś z rodziną.

+ Władysław Nosal (6 r. śm.), rodzice: Jan
i Stefania, Tadeusz Orzech, rodzice: Maria
i Wojciech.

Czwartek

 

BOŻE CIAŁO

7.30

9.00 PK

 

10.30   

1.

 

2.

 

16.00

+ Józef Ziobro od wnuka Kamila.

+ Stanisław Niezabitowski (15 r. śm.), rodzice:

 Jan i Helena od syna.

 

+ Jan Filipowicz (14 r. śm.), jego rodzice: Jan

i Zofia.

+ Jacenty Smyrski (22 r. śm.), ż. Stefania,

 c. Teresa, wnuczka Katii, zięć Aleksander.

+ Maria Olchawa (2 r. śm.), m. Stanisław

 od dzieci.

Piątek

7.00

 

18.00

Za Siostrę Iwonę z okazji imienin i urodzin

o łaski potrzebne.

+ Piotr Saj ( 9 r. śm.) od Doroty Saj.

Sobota

 

7.00

18.00

+ Józef Dworak od Zofii i Stanisława Preneta.

+ Anna Siwiec (2 r. śm.) i Jan Siwiec.

Niedziela

7.30

+ Maria i Stanisław Biesiadecki.

 

9.00PK

+ Stanisław Faryniarz (31 r. śm.) i s. Roman.

 

10.30

+ Stanisław Plizga (40 r. śm.), ż. Władysława.

 

16.00

+ Maria Wojda (26 r. śm.) od s. z rodziną.

 

17. 1 czerwca 2023 r. biskup Jan Wątroba odprawił Mszę św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce. Okazją do dziękczynienia i prośby o beatyfikację była 32. rocznica śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka pochodzącego z tej parafii.

Z okazji 32. rocznicy śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka, 1 czerwca 2023 r. odprawiono Mszę św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce, której przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowali: ks. Przemysław Dudek, ks. Kazimierz Gawełda, ks. Stanisław Haręzga, ks. Mariusz Matuszewski, ks. Paweł Matuszewski i ks. Rafał Przędzik.

W Eucharystii uczestniczyli m.in. Rodzice Sługi Bożego Jacka Krawczyka, a także dr hab. Adam Zadroga, prorektor ds. misji i cyfryzacji KUL.

Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce, ks. Kazimierz Gawełda, powitał zebranych i wprowadził w przeżywaną uroczystość.

Homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Haręzga z Przemyśla, biblista, który jest propagatorem postaci Jacka Krawczyka.

Na zakończenie Eucharystii ks. Kazimierz Gawełda, proboszcz parafii w Palikówce, podziękował Biskupowi Rzeszowskiemu i wszystkim zebranym w świątyni za uczczenie 32. rocznicy śmierci parafianina, Sługi Bożego Jacka Krawczyka.

Przy kościele parafialnym w Palikówce był możliwość nabycia książki Jacek Krawczyk. Niezwykły Student KUL, którą zredagowali o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap i ks. Michał Pierzchała. Książka została wydana w 2023 roku nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni Sandomierz Sp. z o.o.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

 

Kl. IV. świętuje dzisiaj Rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Msza św. w ich intencji o 1030.

 

2. Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych potrzebach. Msze św. w naszej parafii: 7.00, 10.30, 18.00 i o 16.30 w PK.  

Odpust w Zarębkach (1800)

 

3. W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. W środę nasze prośby składamy u stóp Tej, którą nazywamy Matką naszą najlepszą i Pośredniczką    u Boga. Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej i na Nabożeństwo Majowe.

 

4. W tym tygodniu wchodzimy w miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie o godz. 18.00 będziemy celebrowali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy          i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana  w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary   w wielkie miłosierdzie Boże.

 

5. W czwartek, 1 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Kościele w Polsce jest ono obchodzone od 2013 roku. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

 

6. W obchodzony również w najbliższy czwartek Międzynarodowy Dzień Dziecka na adorację, na godz. 17.00, i na Eucharystię na godz. 18.00 zapraszamy przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

 

8. W I piątek z posługą duszpasterską uda się do chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej Ks. proboszcz. Rozpocznie od godz. 8.00. Najpierw od strony kościoła w kierunku Bukowca, a następnie od godz. ok. 9.20 od kościoła w kierunku Widełki i do PK.

(Ks. wikariusz jedzie na spotkanie przedstawicieli szkół noszących im. Św. JP II.)

 

W piątek na nabożeństwo i spotkanie zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy VII.

 

9. Okazja do spowiedzi świętej jest każdego dnia.

 

10. W sobotę przypada też 13. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego Błogosławionego Kaplana będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

 

11. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień dziękczynienia. Warto przypomnieć, że kończy ona czas wielkanocnej Komunii Świętej.

 

12. Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

- Tomasz Tomczyk, zam. w Kupnie z Justyną Strzępka, zam. w Przyłęku, zap. II.

- Rafał Jakubczyk, zam. w Kupnie, z Katarzyną Stręk, zam. w Brzeźnicy, zap. II.

 

13. Rodzicom dzieci Kl. IV dziękujemy za sprzątanie kościoła . w PK sprzątały: Helena Kasak i Helena Żmuda.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedzielę.

 

14. XVI Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej będzie 10 czerwca 2023 r. (szczegół są podane na plakacie.)

 

15. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Sobota, 3 czerwca – św. św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa.

 

16. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, który jest cichy        i pokornego Serca.

 

 

 

17. Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:  29.05– 04. 06. 2023 r.

 

Poniedziałek

II  DZIEŃ ZIELONYCH ŚWIĄT

 

Matki Kościoła

7.00

10.30

 

16.30 PK

18.00

+ Kazimiera Plis od siostry Krystyny z rodziną

+ Zofia Furtak od Krystyny i Stanisława Furtak z rodziną.

+ Marcin Plis od kuzyna Łukasza z rodziną.

+ Zofia i Władysław Niezgoda i ich rodzice: Jan i Anna.

 

 

Wtorek

 

7.00

16.30 PK

 

18.00

+ Kazimiera Plis od Marioli i Adama Gniewek

 + Władysław Mazan od chrześnicy Marii     Bielenda z rodziną.

+ Walenty i Stanisława Mazur, Janina Mazur, od syna Władysława Mazura z rodziną.

 

Środa

7.00

 

 

16.30PK

 

18.00

+ Władysław Mazan (6 r. śm.), ż. Maria, ich rodzice, c. Kazimiera, s. Henryk od c. Zofii z mężem.

+ Jan Mazur od Magdaleny i Piotra    Tomaszewskich z rodziną.

+ Maria i Wincenty Reguła , Zofia Płoch od córek i synów z rodzinami.

 

Czwartek

 

7.00

16.30 PK

 

 

18.00

+ Franciszka i Wojciech Cisek.

Z Róży Danuty Miazga o zdrowie i błg. Boże dla członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie o dobre urodzaje oraz o pokój na Ukrainie.

+ Bronisław Sito (13 r. śm.), jego rodzice: Anna i Antonii, od żony i wnuczki z rodziną.

 

I Piątek

7.00

16.30PK

18.00

Za dusze w czyścu cierpiące.

+ Dorota Lubach (22 r. śm.).

+ Stanisław Chmielowiec (19 r. śm.), brat Jan, rodzice: Janina i Piotr.

 

Sobota

7.00

16.30 PK

18.00

+ Tadeusz Plizga od Bogdana Pastuły z rodziną.

+ Stanisława Dziedzic od rodziny Pleban.

+ Aldona Pleban w rocz. śm. Piotra i Józefa.

 

Niedziela

7.30

+ Kazimierz Mazan, ż. Stanisława (2 r. śm.), od c. Magdaleny Jadach z dziećmi.

 

9.00PK

+ Jan Filipowicz (14 r. śm.) od Doroty Saj.

 

10.30

+ Stanisław Plizga (40 r. śm.), ż. Władysława od syna z rodziną.

 

14.00

Ślub : Magdalena Mazan z Łukaszem Barnaś.

 

16.00

+ Stanisława Sitarz (5 r. śm.), m. Władysław i s. Bogusław (4 r. śm.).

 

 

18. Redakcja Tygodnika Katolickiego Niedziela przysyła nam to czasopismo. Wielu parafian je kupuje i cieszą się, że mogą zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami, którymi żyje współczesny Kościół.

Od 28 maja tj. od dziś dostępne jest jeszcze jedno pismo  zatytułowane Niedziela - Magazyn.  Stustronicowy Magazyn jest kwartalnikiem, będzie skupiał się na tematyce historycznej, szczególnie z zakresu historii Kościoła, jego cena to 15 zł. na kwartał. Na parafię dotarło kilka egzemplarzy, będzie można go przeglądnąć i gdyby ktoś chciał mieć ten kwartalnik na stałe, to prosimy zgłosić Ks. Proboszczowi, wtedy on to pismo zarezerwuje i będzie można otrzymywać je regularnie.

 

19. Zapraszamy na koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”, który odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała, 8 czerwca 2023 r. w Parku Sybiraków w Rzeszowie o godz. 19.00. Wstęp wolny. Dojazd organizujemy sobie sami.

 

20.  ,,Maryja płacze, kiedy widzi naszą pustynię duchową. To jest jakiś Jej matczyny sposób, żeby nawodnić tę wyschłą ziemię ludzkich serc’’ – mówił biskup Andrzej Przybylski podczas Mszy św. odpustowej w Dębowcu.

21 maja 2023 r. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyły się trzydniowe uroczystości odpustowe ku czci Pięknej Pani z La Salette. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył bp Andrzej Przybylski z archidiecezji częstochowskiej.

Nawiązując do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego hierarcha podkreślił, że ,,Historia zbawienia będzie nadal się pisać, ale już inaczej. Teraz już nie sam Jezus chce ją pisać, ale chce, żeby Jego Dzieje i Jego Ewangelia, ta Nowa Księga była pisana przez uczniów, przez tych wszystkich, którzy uwierzą. To ciekawe, że rzeczywiście Łukasz nie kończy Dziejów Apostolskich jakimś wielkim, definitywnym AmenSkończyły się Dzieje Apostolskie. Wymarli wszyscy Apostołowie. Ta Księga, dalej jest pisana. Pisana przez następców Apostołów, pisana przez wszystkich uczniów i tych, którzy w dziejach świata i Kościoła uwierzyli. Jest po prostu pisana przez świadków. Jezus chce być dalej z nami obecny, dalej chce nas nauczać, podnosić na duchu, chce nas wszystkich uzdrawiać, leczyć, prostować, ale chce to już robić przez nas z naszym udziałem’’ – powiedział biskup.

W homilii bp Przybylski zwrócił szczególną uwagę na łzy Maryi. ,,Patrzycie na Matkę Bożą płaczącą. Pewnie nie raz pytaliście Maryję: Maryjo, dlaczego płaczesz? Maryjo, dlaczego tak ciągle płaczesz? Dlaczego nie podnosisz swojej twarzy z uśmiechem? Czy nie płaczesz czasem z mojego powodu? Czy nie płaczesz czasem przez nas? Chciałbym, abyście dzisiaj, chociaż znacie symbolikę tych łez, bo przecież słyszeliście niejedno kazanie, ale żebyście zobaczyli dzisiaj te łzy Maryi jako łzy proroka – świadka Jezusa, bo to są łzy prorocze. Łzy Pani z La Salette to nie są łzy rozpaczy, zwykłego ludzkiego smutku, ale to są łzy proroka (…). Dobrze wiecie jak płakał Jezus, kiedy przyszedł do Jerozolimy, kiedy uświadomił sobie, że za chwilę, ci ludzie, dla których tyle dobra uczynił, skażą Go na śmierć, wyrzucą Go z miasta, jakby wyrzucali ze swojego życia. Myślę, że Maryja nie płacze tylko ze smutku, Maryja nie mówi do Melanii i Maksyma tylko po to, aby zapłakać i powiedzieć: Zobaczcie jacy ci ludzie w La Salette są niedobrzy, ale mówi, że Syn chce ich ratować: Mój Syn chce im dać dobre plony, żeby zboże i ziemniaki owocowały. I Ona jak prorokini mówi: Zmieńcie życie, uwierzcie mojemu Synowi, a to wszystko co robicie nie będzie zepsute’’ – podkreślił hierarcha.

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 21.05.2023 r.

1. Dziś  na sumie (1030) kl. III. SP będzie przeżywać Uroczystość I Komunii Świętej.

2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja (środa), umieszczone zostało specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Ona po wniebowstąpieniu Chrystusa z Gronem Dwunastu i uczniów trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki. Odpust w Kolbuszowej Górnej – uroczysta Msza św. o godz. 18.00.

 

3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI w najbliższą środę modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy choćby dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

 

4. W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszamy na wspólną modlitwę do kościoła, na godz.18.00, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca

i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

 

5.W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Na sumie (1030) kl. IV. SP będzie przeżywaćRocznicę I Komunii Świętej.

Próby liturgiczne będą we wtorek i czwartek o godz. 18.45. Spowiedź w piątek od 17.00 do 18.00. Starszych spowiadamy każdego dnia przed lub w czasie majówki. Przypominamy, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św.

 

6. W niedzielę, 28 maja, przypada też 42. rocznica śmierci Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się przez jego wstawiennictwo za nasz naród, za naszą ojczyznę, gdyż jako zaliczony w poczet błogosławionych i świętych jest już naszym orędownikiem przed Bogiem.

 

7. Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki. Nabożeństwo w kaplicy, w Porębach Kupieńskich o godz. 1630 i w kościele o godz. 1800 przed wieczorną Eucharystią,  wieczorem gromadzimy się przy kapliczkach.

 

8. Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

- Tomasz Tomczyk, zam. w Kupnie z Justyną Strzępka, zam. w Przyłęku, zap. I.

- Rafał Jakubczyk, zam. w Kupnie, z Katarzyną Stręk, zam. w Brzeźnicy, zap. I.

 

9. Rodzicom dzieci Kl. II dziękujemy za sprzątanie kościoła i wszystkim tym, którzy włączyli się w dekorowanie świątyni. W przyszłą sobotę kościół posprzątają rodzice Kl. IV.

W PK. Sprzątały: Teresa Widak i Bożena Piecuch.

 

10. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

Piątek, 26 maja – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży

i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty (wspomnienie obowiązkowe).


11. Intencje mszalne na nadchodzący tydzień: 22. – 28. 05.2023 r.


Poniedziałek

       7.00

    16.30 PK

     18.00

+ Zofia Białek od Anny i Jana Jemioło.

+ Stanisław Guźda od Doroty i Czesława Wilk

+ Janina Chmielowiec (11 r. śm.), m. Piotr,

   Jan i Stanisław Chmielowiec.

Wtorek

 7.00

    16.30PK

 

 

       18.00

+ Anna Siwiec od Lucyny i Tadeusza Brandys

Z Róży Anny Mazur o zdrowie i błg. Boże dla

członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie       

o dobre urodzaje  oraz o pokój na Ukrainie.

+Zofia Białek (11 r. śm.), m. Antoni od s. Jana

Środa

7.00

16.30 PK

 

   18.00

+ Janina Mazan od koleżanki Janiny Bryk.

+ Władysław Mazan od Krystyny i Józefa

   Bednarz.

Z Róży Krystyny Maciąg o zdrowie i błg. Boże

dla członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie  

 i  o dobre urodzaje  oraz o pokój na Ukrainie.

Czwartek

 

7.00

  16.30 PK

     18.00

+ Kazimierz Mazan od Heleny i Jana Jadach.

+ Jan Mazur od Stanisława Gniewek.

W 87 urodziny Marii Wit z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalsze.

         Piątek

7.00

 

   16.30PK

 

    18.00

+ Tadeusz Szalony od Stanisława Mędrak

   z rodziną.

+ Janina Gaweł (15 r. śm.), m. Józef od wnuka

   Roberta z rodziną.

+ Jan Dziuba (19 r. śm.) od ż. z rodziną.

Józef, Zofia i Stanisław Dziuba. Paweł i Stefania,

Józef i Genowefa Marek.

Sobota

7.00

 

16.30PK

18.00

+ Krystyna Majdańska, Tadeusz Marek,

   Czesława Baran.

+ Stanisław Mazan, ż. Maria i syn Stanisław.

+ Genowefa Jarosz (6 r. śm.), m. Kazimierz,

   od c. Krystyny z rodziną.

Niedziela

 7.30

W 18-tą rocz. urodzin Elizy Zawadzkiej od rodziców

i rodzeństwa.

9.00PK

+ Ryszard Faryniarz (6 r. śm.).

10.30

Msza św. za dzieci przeżywające Rocznicę

Pierwszej Komunii Świętej i za ich rodziny,

o łaski potrzebne.

16.00

+ Stanisława Kramarska (21 r. śm.) m. Janusz,

zmarli z rodziny: Mendoń, Kramarskich, Grzebyków,

Sasieli, od dzieci, wnuków i prawnuka.

 

12. Ogłoszenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu


Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu  informuje o rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej 2023 na terenie powiatu Kolbuszowskiego.

Wezwani mieszkańcy gminy Kolbuszowa będą zapraszani do stawiennictwa na kwalifikacji w dniach 12.06-19.06.2023 r. oraz 05.07.2023 r. Osobie wezwanej w dniu stawiennictwa, zostanie określona kategoria zdrowia, wprowadzone zostaną dane do ewidencji wojskowej i nastąpi przeniesienie do rezerwy pasywnej. Stawiennictwo na komisji wojskowej jest obowiązkowe.

 

14.V.2023 r. – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

 

2. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Jeśli nie w inny sposób, to przynajmniej przez żarliwą modlitwę prośmy naszego Ojca w Niebie o sprawiedliwy podział plonów ziemi, aby ludzie nie umierali więcej z głodu.

 

3. Procesja – PONIEDZIAŁEK (g. 1800) do – Gruszki, Siwca, WTOREK (g. 1800)  do – Gniewek Zofii, ŚRODA, (g. 1800)  do Ząbczyka k/ szkoły.

 

4. Zachęcamy parafian do licznego udziału w tym nabożeństwie.( Postarajmy się, aby z każdego domu ktoś był).

W procesji biorą udział wszystkie grupy dzieci i młodzieży: Dzieci przygotowujące się do I  Komunii św. i Dzieci Rocznicowe, LSO i KSM, Bierzmowani w tym roku i Kl. VII. SP. Na procesję bierzemy sztandary i feretrony.

 

5. We wtorek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika (patron Polski). Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

 

6. W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego osobę wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając Jej synowskie: „Totus Tuus”.

W tych intencjach będziemy się modlić podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od 1730 do 1800 i Mszy Świętej (1800).

 

7. W piątek rozpoczyna się nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.

 

8. Przypominamy, że w naszej parafii, w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 16.30 w Porębach Kupieńskich, a w Kupnie o 18.00, w niedzielę o 16.00.

Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej pomoc!

Uwaga: w poniedziałek, we wtorek, w środę w Kupnie Litanię Loretańską będziemy śpiewać podczas procesji. (chyba, że przeszkodzi deszcz).

 

9. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, dzieci kl. III na sumie (10.30), będą przeżywać swoją I Komunię Świętą.

 

10. Spowiedź dzieci, ich rodziców i krewnych w piątek od godz. 16.45.

(stąd to w Porębach Kupieńskich nabożeństwa majowe i Msza św. w piątek będzie o 15.30).

 

11. Przypominamy wiernym o wielkanocnej spowiedzi i Komunii św.

 

12. W sobotę 23. Rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Ordynariusza (20 V 2000 r.). Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu.

 

13. Sołtys wsi Kupno informuje mieszkańców, że w dniach 15 i 16 tj. w poniedziałek i we wtorek, w godzinach od 9.00 do 16.00 w Sołtysówce będzie przyjmował II ratę podatku rolnego.

 

14. W niedzielę, 28 maja 2023 r. odbędzie się 6. Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Szczegółowy program jest umieszczony na plakacie.

 

15. Bóg zapłać za sprzątanie świątyni: Pracowały: Wioletta Mytych, Wiesław Mytych, Danuta Łopata i Elżbieta Pastuła. Krystyna Plis złożyła ofiarę za sprzątanie 50 zł.

PK.: Agata i Paulina Marek.

 

W następną sobotę przygotują kościół rodzice dzieci z II Klasy.

 

16. Intencje mszalne na nadchodzący tydzień: 15. – 21. 05.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Stanisław Wiktor od syna Kamila.

+ Jan Mazur od rodziny Wyparłów.

Z Róży Stefanii Reguła o zdrowie i błg. Boże dla członkiń

i ich rodzin, za zmarłe członkinie o dobre urodzaje 

oraz o pokój na Ukrainie.

Wtorek

7.00

16.30 PK

 

 

18.00

+ Julian Zuber od sąsiadów Białek.

Z Róży Zofii Mazan o zdrowie i błg. Boże

dla członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie       

o dobre urodzaje  oraz o pokój na Ukrainie.

Z Róży Emilii Fryzeł o zdrowie i błg. Boże dla

członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie o dobre urodzaje  oraz o pokój na Ukrainie.

Środa

7.00

16.30PK

18.00

+ Genowefa Saj od szwagierki Marii.

+ Marta Faryniarz od siostrzenicy Teresy.

Z Róży Marii Mazur o zdrowie i błg.

Boże dla członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie       

o dobre urodzaje  oraz o pokój na Ukrainie.

Czwartek

7.00

 

16.30 PK

18.00

W 77 rocz. urodzin Marii o łaskę zdrowia

i o błogosławieństwo Boże od dzieci.

+ Maria Dworak od wnuka Witolda i Teresy.

Z Róży Haliny Plis o zdrowie i błg. Boże dla

członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie o dobre urodzaje 

oraz o pokój na Ukrainie.                                                                                                                 

Piątek

7.00

15.30 PK

18.00

+ Tadeusz Miazga od rodziny Gawłów.

+ Józef Ziobro od siostry Stefanii z mężem.

Z Róży Zofii Jakubcztk o zdrowie i błg.

Boże dla członkiń i ich rodzin, za zmarłe członkinie       

o dobre urodzaje  oraz o pokój na Ukrainie.

Sobota

 

7.00

 

16.30 PK

18.00

Za Józefa Rębisz-Sasiela o łaskę pomyślnego

zakończenia studiów i o dalsze łaski.

+ Józef Dworak od syna Łukasza z rodziną.

Z Róży Edwarda Bąka o zdrowie i błg. Boże dla

członków i ich rodzin, za zmarłych członków

i o dobre urodzaje  oraz o pokój na Ukrainie.

Niedziela

7.30

+ Stanisław Wojda, ż. Maria, Wojda: Julia,  

Agnieszka, Antonii, i za ich rodzicami.

 

9.00PK

+ Stanisław Dworak (5 r. śm.), żona Wanda.

 

10.30

Za dzieci przeżywające swoją I Komunię św.

o łaski potrzebne – Msza od rodziców.

 

16.00

+ Aniela Świder od siostrzenicy Katarzyny Gaweł.

 

17. Burmistrz Kolbuszowej zaprasza osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów do skorzystania z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Karty zgłoszenia należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej do dnia 31 maja br.

 

18. „Każdy tworzący tę wspólnotę ma być owym żywym kamieniem z którego On – Boski Budowniczy wzniesie budowlę. Oby ta budowla była jak najpiękniejsza, oby jak najlepiej odpowiadała temu pragnieniu, które Chrystus przekazał swojemu Kościołowi, które zrodziło się w Jego Sercu” – mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie-Dworzysku. 7 maja 2023 r. Biskup Rzeszowski erygował 36. parafię na terenie Rzeszowa i 248. w diecezji rzeszowskiej. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Grzegorz Kot.

W homilii bp Jan Wątroba mówił o utworzeniu nowej parafii: „Dzisiaj rozpoczyna swoje istnienie nowa parafia w diecezji rzeszowskiej, to 248. parafia w naszej diecezji. To w niej ma odtąd dokonywać się owo budowanie wspólnoty na jednym fundamencie, którym jest Chrystus. Każdy tworzący tę wspólnotę ma być owym żywym kamieniem z którego On – Boski Budowniczy wzniesie budowlę. Oby ta budowla była jak najpiękniejsza, oby jak najlepiej odpowiadała temu pragnieniu, które Chrystus przekazał swojemu Kościołowi, które zrodziło się w Jego Sercu”.

Biskup Rzeszowski wskazał drogę dla funkcjonowania nowej wspólnoty.

„Niech w tej wspólnocie, jak w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich nie zabraknie czynów miłosierdzia. Niech obok Słowa Bożego i sakramentów świętych, będzie głoszone i chwalone Boże miłosierdzie, ale nade wszystko czyniona owa miłosierna miłość. To ona jest sprawdzianem i weryfikacją całej działalności duszpasterskiej Kościoła” – mówił bp Wątroba.

W nawiązaniu do postaci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona nowej parafii, którego relikwie wprowadzono do świątyni Biskup Rzeszowski powiedział: „Niech i on dzisiaj u początku tej nowej parafii wstawia się za nami, niech nam wyprasza potrzebne łaski. Niech wraz z duszpasterzem i ze wszystkimi, którzy będą go wspierać w budowaniu nowej wspólnoty, przyczynia się do powstania pięknej duchowej budowli, owej wspólnoty, która będzie wspólnotą miłości”.

Po homilii ks. Janusz Winiarski, dziekan dekanatu Rzeszów-Zachód, odczytał dekret Biskupa Rzeszowskiego powołujący do istnienia parafię pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie.

07.V.2023 r. – V NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. Dziś kolejna – piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

 

2. W poniedziałek, 8 maja, przypada Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.

 

3. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Wobec nieustających ataków na jego osobę, mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, tym bardziej wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

Nabożeństwo Fatimskie o godz. 18.00 – zapraszamy.

 

4. Przyszła niedziela, 14 maja, przykrywa święto Świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

 

5. Przypominamy, że w naszej parafii, w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 16.30 w Porębach Kupieńskich, a w Kupnie o 18.00, w niedzielę o 16.00.

Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!

 

6. W tym roku Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w niedzielę - 21.05.2023 r. o godz. 1030. Dzieci odbędą swoją pierwsza spowiedź w piątek (19.05. – godzinę spowiedzi podamy w przyszłą niedzielę). Serdecznie zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty przed tym wyjątkowym wydarzeniem także rodziców i rodziców chrzestnych. Spowiedź św. dla starszych jest każdego dnia przed i w czasie nabożeństwa majowego.

Próby przebiegu liturgii dla kl. III odbędą się:

- wtorek godz. 16.30

- czwartek godz. 18.45

- piątek godz. 16.30


7. Tydzień później, w niedzielę 28 maja do udziału we Mszy Świętej o godz. 1030 zapraszamy dzieci, które w tym roku przeżywają rocznicę I Komunii św.

 

8. Na Uroczystość I Komunii św.  kościół i jego otoczenie przygotują rodzice dzieci Kl. II. (jak każdego roku, tak i w tym są to przygotowania związane z I Komunią św. dzieci Kl. III.).

         Spotkanie z rodzicami kl. II w celu ustalenia harmonogramu prac odbędzie się
w poniedziałek o godz. 18.45.

 

9. Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

- Mateusz Draus, s. Jacka i Bożeny, zam. W Kupnie z Kingą Maciąg, c. Kazimierza
i Małgorzaty, zam. w Dzikowcu zap. III.

- Natalia Modelska c. Stanisława i Leokadii, zam. w Kupnie z Hubertem Frankowskim,
s. Tadeusza i Haliny, zam. w Rzeszowie zap. III.

 

10. Jest możliwość prenumeraty Małego Promyczka adresowanego do przedszkolaków,
i Promyczka Dobra do uczniów szkół podstawowych – cena jednego egzemplarza to 6 zł.

Rodzice, czy dziadkowie i babcie, czy ktoś z rodziny zechciałby zafundować powyższe, wartościowe czasopisma dla swoich pociech to są one do wglądu, w kancelarii parafialnej.

 

11. We czwartek (11 maja) w budynku wielofunkcyjnym w Kupnie ”Centrum Medyczne Medyk” przeprowadzi akcję badań profilaktycznych w Ramach Ministerialnego Programu Profilaktyka 40+ skierowanych do osób w wieku 40 lat i więcej. Badania będą wykonywane w godz.: 7.00 – 10.00. Zachęcamy mieszkańców Kupna oraz Porąb Kupieńskich do skorzystania z bezpłatnych badań diagnostycznych. Wcześniej należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta oraz pobrać skierowanie.

 

12. Zakład Usług Kominiarskich zawiadamia mieszkańców Kupna i Porąb Kupieńskich, że w dniach: od 08 do 12 maja 2023 r. będą czyszczone i sprawdzane przewody kominowe budynków.

 

13. Bóg zapłać za sprzątanie świątyni: Pracowały: Węgrzyn Zuzanna, Krystyna Węgrzyn, Barbara Fryc, Krystyna Dworak. PK.: Danuta Miazga i Helena Jucha.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedzielę.

 

14. Intencje mszalne na nadchodzący tydzień: 08. – 14.05.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Maria Zuber, m. Józef, s. Stanisław.

+ Marcin Plis od ojca chrzestnego z rodziną.

+ Zofia Szalony (46 r. śm.), Józef (32 r. śm.)

od córki Anny z rodziną.

Wtorek

7.00

 

16.30 PK

18.00

+ Stanisław Wilk, jego rodzice: Maria i Jan, c. Helena,

Jan Kostuj i chrześniak Zbigniew Preneta.

+ Wanda Dworak od rodziny Bigdoń z Przedborza.

+ Piotr Reguła (15 r. śm.), żona Stefania, syn Stanisław,

Maria i Władysław Skóra.

Środa

7.00

 

16.30PK

18.00

+ Zofia Gaweł (13 r. śm.), mąż Wojciech, syn Tadeusz,

rodzice: Tomasz i Emilia Gaweł.

+ Stanisław Guźda od Jacka i Haliny Guźda.

+ Jan Dziuba, ż. Maria, s. Stanisław i Anna Białek.

Czwartek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Tadeusz Kłeczek od rodziny Łakomy.

+ Stefania Łowczyk od bratowej z rodziną.

+ Stanisława Ząbczyk (6 r. śm.), mąż Jan.

Piątek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Helena Mazan od wnuka Mirosława z żoną i dziećmi.

+ Jan Mazur od beaty Bryk.

+ Honorata Furtak(7 r. śm.), m. Władysław od Syna

Stanisława z rodziną.

Sobota

 

7.00

15.30

 

16.30 PK

18.00

+ Jan Mazan (14 r. śm.), jego rodzice: Stefania i Józef.

W dniu chrztu dziecka Wiktorii Mazan o łaski potrzebne dla niego,

rodziców i chrzestnych.

+ Stanisława Mazan od Sylwii Mazur wraz z rodziną.

Za Marię Rębisz-Sasiela o łaskę pomyślnego zakończenia

studiów i o dalsze łaski.

Niedziela

7.30

+ Honorata Furtak (7 r. śm.) od wnuczek Katarzyny i Joanny

z rodzinami.

 

9.00PK

+ Zofia i Wojciech Kasak, Helena Marek.

 

10.30

Z Róży Danuty Łopata o zdrowie i błg. Boże dla członkiń
i ich rodzin, za zmarłe członkinie i o dobre urodzaje oraz
o pokój na Ukrainie.

 

16.00

W 50-tą rocz. urodzin Marii Sasiela z podziękowaniem za łaski otrzymane

i z prośbą o dalsze błogosławieństwo,i o opiekę Maryi.

 

15. Przypominamy, że Beatyfikacja Rodziny Ulmów, odbędzie się w niedzielę,  10 września br. o godz. 10.00 w Markowej k. Łańcuta. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy tych parafian, którzy chcieliby uczestniczyć w tej beatyfikacji o zgłoszenie się do Ks. proboszcza  do 10 maja br., chodzi o ilość potrzebnych kart wstępu, kart parkingowych samochodów osobowych i autokarowych. 

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej, po otrzymaniu informacji wyśle w stosownym czasie, zamówioną ilość kart wstępu do sektorów, karty parkingowe z zaznaczoną drogą dojazdu do parkingu Wejście do sektorów będzie możliwe wyłącznie z kartą wstępu. Osoby, które nie będą jej miały, muszą liczyć się z ewentualnością, iż będą uczestniczyć
w uroczystości poza sektorami, tzn. w znacznej odległości od ołtarza.

 

16. Przypominamy, że dziś o godz. 17.00 w naszym Domu Kultury Chrześcijańskiej będzie – przedstawienie „Idę śladami Króla królów” o historii polskiej mistyczki i apostołki Dzieła Intronizacji i kultu NSPJ Sł. B. Rozalii Celakówny. Serdecznie zapraszamy.

 

17. „Trzeba miłować wszystkie narody, a nade wszystko miłować naród polski. Po tę kolejną lekcję przyszliśmy dzisiaj razem z Maryją pod krzyż Chrystusa, aby usłyszeć słowa Oto Matka twoja i wziąć Maryję do siebie i z Nią iść bezpiecznie przez cale życie.” – mówił bp Kazimierz Górny w rzeszowskiej farze podczas Mszy św. w intencji ojczyzny.

3 maja 2023 r. w kościele farnym w Rzeszowie bp Kazimierz Górny, pierwszy biskup diecezji rzeszowskiej, przewodniczył Mszy św. w intencji ojczyzny w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a także w dniu 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W Eucharystii, którą koncelebrowało 12 kapłanów, uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe, miejskie, a także osoby reprezentujące różnego rodzaju instytucje i stowarzyszenia, które funkcjonują na terenie Rzeszowa i Podkarpacia. W uroczystości wzięli udział żołnierze amerykańcy, którzy aktualnie pełnią służbę na Podkarpaciu. W najstarszej rzeszowskiej świątyni licznie zebrały się poczty sztandarowe. W liturgię czynnie włączyła się również Orkiestra Garnizonu Rzeszów.

W homilii bp Kazimierz Górny, nawiązując do przeżywanego święta, powiedział: „Przychodzimy dzisiaj do Matki Bożej Królowej Polski, aby podziękować za Jej szczególną opiekę, którą nas otacza w ciągu dziejów trudnych, ale i pięknych. Uroczystość ta przypomina również uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja w 1791 r., która należy do wyjątkowych dokumentów jako druga w świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki (…) Dzisiejsza uroczystość przypomina wydarzenie ogromnej wagi w dziejach naszej ojczyzny – śluby króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r., gdy w czasie najazdu szwedzkiego, król nadał Maryi tytuł – Królowej Korony Polskiej”.

„Nasze położenie geograficzne pomiędzy Europą i Azją, pomiędzy dwoma cywilizacjami, jak przypominał prof. Koneczny, posiada szczególne znaczenie, które w historii określano jako przedmurze chrześcijaństwa. Polska – antemurale christianitatis. W czasie współczesnym jest to zobowiązujące do świadomej obrony wartości chrześcijańskich, co Polska i jej obywatele czynili w ciągu dziejów. Nie chodzi tylko o wzywanie do postępowania według Ewangelii i dawania świadectwa, że Chrystus jest Panem naszego życia, ale także do odważnej obrony wartości chrześcijańskich” – mówił bp Górny.

Biskup Górny odniósł się również do 70. rocznicy powstania Apelu Jasnogórskiego. Mówił: „Słowa Apelu w prosty i mocny sposób wyrażają naszą tożsamość, co znaczy być chrześcijaninem na polskiej ziemi. A być chrześcijaninem to znaczy czuwać, jak żołnierz, jak matka przy dziecku, jak lekarz przy chorym człowieku. Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra. Jesteśmy świadomi jak wielkim dobrem jest nasza wiara, nasze dziedzictwo ducha, które zostało zapoczątkowane w przyjęciu chrześcijaństwa przez księcia Mieszka I w 966 roku”.

„Nasza siła tkwi w zjednoczeniu z Chrystusem, w tym, że zauważymy Go w człowieku głodnym, chorym, biednym, że przebaczymy tym, którzy nam czynią krzywdę i że modlić się będziemy o nawrócenie naszych prześladowców. Trzeba miłować wszystkie narody, a nade wszystko miłować naród polski. Po tę kolejną lekcję przyszliśmy dzisiaj razem z Maryją pod krzyż Chrystusa, aby usłyszeć słowa Oto Matka twoja i wziąć Maryję do siebie i z Nią iść bezpiecznie przez cale życie. Pamiętamy dziś o wszystkich naszych rodakach w kraju i poza jego granicami i razem z nimi wołamy z nadzieją: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” – mówił w zakończeniu homilii bp Górny.

IV Niedziela Wielkanocna 30.04.2023 r.

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty.

 

2. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy  o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

 

3. W dzisiejszą niedzielę – Ogólnopolską Niedzielę Modlitw za Kierowców Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do wspólnej modlitwy w intencjach kierowców, z zachętą do refleksji nad naszą chrześcijańską troską o bezpieczne poruszanie się po drogach i przestrzeganie przepisów drogowych.

 

4. W najbliższy poniedziałek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. Zapraszamy do tej szczególnej maryjnej modlitwy codziennie na godz. 16.30 do Porąb Kupieńskich, a do Kupna na 18.00. (w niedzielę na godz. 16.00)

Zadbajmy też o wizerunki  Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

 

5. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy. Kiedy wiele osób i rodzin boryka się z palącym problemem bezrobocia, a co za tym idzie – często dramatyczną sytuacją materialną, nie można pominąć okazji, jaką daje pierwszomajowe wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, aby żarliwie prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Eucharystię tego dnia połączymy także z modlitwą w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy. Odpust w Przedborzu (suma o 11.00).

 

6. We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

 

7. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja (środa) celebrujemy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Porządek nabożeństw w naszym kościele będzie niedzielny.

Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Najświętszej, będziemy wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności, pokoju na świecie, na Ukrainie i dar wzajemnego szacunku. Odpust w Widełce (suma o 11.00).

 

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

- w czwartek (od17.00 do 18.00), adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego z naszej wspólnoty parafialnej.

- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 8.30 kapłani udadzą się z posługą I piątkową do chorych i starszych parafian. (można zgłaszać także tych parafian, do których duszpasterze jeszcze nie przychodzą). W naszej parafii możliwość spowiedzi na I piątek jest codziennie.

 

- w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo z I soboty  ku czci Matki Najświętszej połączone z nabożeństwem majowym.

 

9. Również w tym tygodniu, w sobotę, 6 maja, przypada święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej, zwłaszcza że przez cały bieżący tydzień trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

 

10. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć:

- Angelika Tarnowska c. Mariana i Grażyny, zam. w Kupnie z Przemysławem Kukulskim, s. + Ireneusza i Elżbiety, zam. w Kupnie  zap. –  III.

- Tomasz Ród s. Stanisława i Grażyny, zam. w Kupnie z Katarzyną Czarnecka, c. Tadeusza i Janiny, zam. w Brzyskiej Woli zap. –  III.

- Mateusz Draus, s. Jacka i Bożeny, zam. W Kupnie z Kingą Maciąg, c. Kazimierza i Małgorzaty, zam. w Dzikowcu zap. II.

- Natalia Modelska c. Stanisława i Leokadii, zam. w Kupnie z Hubertem Frankowskim, s. Tadeusza i Haliny, zam. w Rzeszowie zap. II.

 

11. Bóg zapłać za sprzątanie świątyni: Pracowali: Stefania Fryzeł, Lucyna Kopeć, Danuta Ząbczyk, Alicja Selwa i Aleksandra Szostak.

PK.: Danuta Stawarz i Edyta Miazga.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedzielę.

 

12. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

Wtorek, 2 maja – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła.

Czwartek, 4 maja – św. Florian (†304), męczennik z początku IV wieku, patron strażaków.

Sobota, 6 maja – św. św. Apostołowie Filip (†81-96) i Jakub (†62), należeli do Grona Dwunastu powołanego przez samego Jezusa.

 

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.

 

14. Intencje mszalne: od 01.05. – 07.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

 

16.30 PK

 

18.00

+ Stanisław Faryniarz od Marii Drożdż i Bogdana Pastuła z rodziną.

Za dziecko Patryka Siębora, za jego rodzicami i chrzestnymi o łaski potrzebne.

+ Piotr Augustyn (8 r. śm.).

Wtorek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Janina Mazan od Janiny Szlachetka z rodziną.

+ Marcin Plis od Magdaleny i Krzysztofa Kret

Podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze dla rodziny Zubrów.

Środa

7.30

 

9.00 PK

 

10.30

 

16.00

+ Zofia Furtak od wójta i pracowników Urzędu Gminy Dzikowiec.

+ Elżbieta i Marian Kretowicz, s. Stanisław, Bronisława Faryniarz od syna Kazimierza Kretowicz z rodziną.

+ Paweł Niezgoda (25 r. śm.), ż. Zofia (12 r. śm.), s. Stanisław oraz za zmarłych z rodziny.

+ Stanisław Orzech od żony.

Czwartek

7.00

16.30 PK

 

18.00

+ Helena Szalony od swatowej Marii.

+ Władysław Mazan od chrześniaka Grzegorza Wojda z rodziną.

Za strażaków z Kupna i Porąb Kupieńskich

i za ich rodziny o łaski potrzebne, o łaskę zdrowia dla druha Romana, za zmarłych druhów strażaków, i za Ks. Stanisława Wronę oraz za Ks. Adama Stachurę.

Piątek

7.00

16.30PK

18.00

Za dusze w czyścu cierpiące.

+ Jan Mazur od Genowefy Bryk z rodziną.

+ Czesława i Józef Eugeniusz Zuber, Bronisława i Marian Lech od wnuczki z rodziną.

Sobota

 

7.00

16.30PK

 

18.00

W rocznicę urodzin Ewy o łaski potrzebne.

+ Ludwik Haracz (11 r. śm.), za zmarła żonę, brata Pawła i za ich rodzicami.

+ Edward Dworak(37 r. śm.), rodzice: Zofia i Józef Reguła.

Niedziela

7.30

+ Jan Kałamarz od córki z rodziną.

 

9.00PK

+ Jan Augustyn (20 – ta rocz. śm.), od żony Renaty z dziećmi.

 

10.30

+ Anna Reguła (7 r. śm.) od rodziny.

 

16.00

+ Zbigniew Faryniarz (12 r. śm.) od żony i dzieci, rodzice: Antonina i Paweł Grabowski, brat Stanisław Grabowski, oraz Maria Rząsa.

 

Informujemy, że we wtorek 2 maja o godz. 15.00 w kościele będzie Msza Święta za + Pawła Gniewka /bratanka ks. Jana Gniewka/.

 

15. Przypominamy, że 7 maja, w niedzielę  o godz. 17.00 w naszym Domu Kultury Chrześcijańskiej będzie – przedstawienie „Idę śladami Króla królów” o historii polskiej mistyczki i apostołki Intronizacji NSPJ. Serdecznie zapraszamy.

 

16. Z okazji 70. rocznicy Apelu Jasnogórskiego w Narodowym Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zorganizowano obchody tego wydarzenia w których wziął udział biskup Jan Wątroba. Biskup Rzeszowski uczestniczył również w obradach Komisji Maryjnej, która funkcjonuje przy Konferencji Episkopatu Polski.

Apel dociera przeciętnie do dwóch milionów wiernych. Jest to istotne zwłaszcza obecnie, kiedy zauważa się różne tendencje do zniekształcania nauczania Kościoła, treści maryjnych, nadmiernego zainteresowania objawieniami, które idą w stronę indywidualnych interpretacji czy pseudo-charyzmatycznych postaw.

Wśród tematów znalazło się również szereg inicjatyw eklezjalnych jak peregrynacja Jasnogórskiego Obrazu Nawiedzenia czy związanych z rocznicami jak stulecie koronacji figurki Matki Bożej Gidelskiej i 60-leciem koronacji figury Matki Bożej Ludźmierskiej. „To są sanktuaria, które nieustannie przypominają maryjne orędzie ukierunkowane ku Chrystusowi i ku tajemnicy Kościoła” – przypomniał przewodniczący Komisji, abp Wacław Depo. Zwrócił też uwagę na potrzebę refleksji w jaki sposób w sanktuariach maryjnych wzmóc modlitwę i zawierzenie, i przez wstawiennictwo Maryi, i św. Jana Pawła II, by też odpowiedzieć na ataki na osobę papieża.

Komisja zajmuje się szeroko pojętym kultem maryjnym w Polsce i koordynuje działalność mariologiczną różnych środowisk teologicznych.

23.04.2023 r. – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział
w Eucharystii. 

 

2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich – do każdego wierzącego, skoro Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza będącego obrazem samego Boga. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza to zawarte w Ewangeliach. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

 

3. W jutrzejszy poniedziałek nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się relikwie Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Od tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Ale z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Wszystkich parafian zapraszam do jak najliczniejszego udziału w świątecznej Eucharystii.

 

4. Jeszcze w tym tygodniu, we wtorek, 25 kwietnia, będziemy przeżywali także święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw o Urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

 

5. W sobotę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł Doktora Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

 

6. Również w tę sobotę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne
i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

 

7. Przyszłą niedzielę – ostatnią niedzielę kwietnia będziemy przeżywali w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy.

 

8. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć:

- Angelika Tarnowska c. Mariana i Grażyny, zam. w Kupnie z Przemysławem Kukulskim,    s. + Ireneusza i Elżbiety, zam. w Kupnie  zap. –  II.

- Tomasz Ród s. Stanisława i Grażyny, zam. w Kupnie z Katarzyną Czarnecka, c. Tadeusza   i Janiny, zam. w Brzyskiej Woli zap. –  II.

- Mateusz Draus, s. Jacka i Bożeny, zam. W Kupnie z Kingą Maciąg, c. Kazimierza
i Małgorzaty, zam. w Dzikowcu zap. I.

- Natalia Modelska c. Stanisława i Leokadii, zam. w Kupnie z Hubertem Frankowskim, s. Tadeusza i Haliny, zam. w Rzeszowie zap. I.

 

9. Bóg zapłać za sprzątanie świątyni: Pracowali: Maria Szalony, Stanisław Czesnowski, Joanna Fryzeł, Bogusława Preneta, Maria Walas.

PK.: Agnieszka i Karolina Fabińska.

Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedzielę.

 

10. Do 14. 05. 2023 r. przyjmujemy jeszcze karty zgłoszeniowe dzieci chcące uczęszczać do naszego Przedszkola Parafialnego od września 2023 r.

11. W najbliższy czwartek od godz. 17.00 do 18.00 adorację Najświętszego Sakramentu poprowadzą członkinie Wspólnoty do spraw Intronizacji NSPJ z Kolbuszowej.

12. Informujemy też, że 7 maja, w niedzielę  o godz.17.00 w naszym Domu Kultury Chrześcijańskiej będzie – przedstawienie „Idę śladami Króla królów” o historii polskiej mistyczki i apostołki Intronizacji NSPJ. W związku z przedstawieniem będą zbierane dobrowolne datki przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji przedstawienia.

Zapraszamy serdecznie!

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli.

 

14. Intencje mszalne na nadchodzący tydzień: 24 – 30.04.2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Stanisław Wiktor od s. Władysława z rodziną.

+ Marcin Plis od koleżanek i kolegów z pracy.

Wtorek

7.30

18.00

+ Tadeusz Miazga od sąsiadów Łopatów.

+ Ludwika Stąpor, m. Ignacy i ich rodzice od s. Jana
z rodziną.

Środa

7.00

18.00

+ Józef Dworak od sąsiadów Fryc.

+ Stanisław Mytych (14 r. śm.) i jego rodzice.

Czwartek

7.00

18.00

+ Władysław Łakomy od c. Anny.

+ Stefan Kaczor od c. i s. z rodzinami.

Piątek

7.00

18.00

+ Józef Furtak (10 r. śm.), ż. Władysława.

+ Kazimierz Mazur (23 r. śm.), rodzice: Józef

i Stanisława brat Jan i Maria.

Sobota

 

7.00

18.00

+ Katarzyna Ząbczyk (39 r. śm.) od sąsiada.

Za uczniów Kl.VIII, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania

w tym roku o potrzebne łaski teraz
w młodości i w życiu dorosłym oraz

za ich rodziców, chrzestnych i świadków

o błg. Boże dla nich.

Niedziela

7.30

+ Zofia Furtak od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Widełki.

 

9.00 PK

+ Irena i Ludwik Haracz, rodzice: Jan i Maria.

 

10.30

+ Jan, Kazimierz Ciupiński od uczestników pogrzebu
z Kupna.

 

14.00

Ślub: Karolina Mytych i Kamil Bajor.

 

16.00

+ Jan Biesiadecki (15 r. śm.), rodzice: Zofia i Józef

oraz Władysława i Stanisław Starzec.

 

15. W Polsce, zaczyna stopniowo ustępować wstydliwość w głoszeniu wiary. 

Ostatnie wydarzenia związane z obroną uczuć religijnych, ale także obroną dobrego imienia św. Jana Pawła II ukazują, że chrześcijanie katolicy zaczynają się budzić z letargu śmierci w Polsce. Bowiem uderza się nie tylko w Jana Pawła II, ale uderza się w Kościół, uderza się w Chrystusa, uderza się w Objawienie, w nauczanie Kościoła, w nasze korzenie, w naszą tożsamość -

Nie możemy sobie pozwolić dalej na urąganie, ale wiemy, że chrześcijanie idą nieco inną drogą rewolucji w Chrystusie. Nie jest to rewolucja w wydaniu neomarksistowskim, która dzisiaj niestety bardzo mocno usiłuje uderzyć w Kościół i podstawowe wartości także w Polsce. Jest wulgarna, jest nachalna, jest bezkompromisowa, jest być może rewolucją, która będzie sięgać prześladowania chrześcijan, katolików w Polsce. Nie chcemy odpowiadać w ten sposób. My chcemy odpowiadać tak jak Chrystus, mocą Ewangelii, ale
w sposób wyrazisty, przed wszystkim pogłębiając naszą wiarę, odkrywając na nowo naszą tożsamość, fascynując się Ewangelią, Chrystusem, który w tajemnicy Zmartwychwstania daje nam siłę świadectwa, tak jak kobietom, które przyszły do grobu i oznajmiały prawdę
o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. /słowa
Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża/

 

16. Uroczystość Świętego Wojciecha (ok. 956-997), biskupa i męczennika, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego ze swoich głównych patronów. Jak pamiętamy, pochodził
z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią Piastów. Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie w 1000 roku spotkali się cesarz Otton III
i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wtedy Święty Wojciech, biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, wreszcie męczennik, którego ciało znalazło się w Gnieźnie, urastał do rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas Europy. Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla nas okazją do złożenia Bogu wdzięczności za wspaniałego orędownika naszej Ojczyzny w Niebie. Niech też Święty Wojciech przypomina nam, jak należy wiernie trwać przy Chrystusowym krzyżu i Ewangelii.

Wpatrując się w jego święte życie, umiejmy dostrzec, że chrześcijaństwo jest nieustannym przekazywaniem z pokolenia na pokolenie świadectwa o Panu Jezusie. Chrześcijaństwo jest religią dla odważnych! Jako przyjaciele Chrystusa nie możemy się lękać tego, co jest na świecie, gdyż jest z nami Zmartwychwstały, Jego Najświętsza Matka
i inni Święci Patronowie. Wiara, a nade wszystko Eucharystia – Chrystus obecny
w Najświętszym Sakramencie umacnia nas, abyśmy żyli w pokoju i prawdzie, abyśmy byli światłem dla wielu pogubionych w naszej trudnej codzienności.

 

17. W ramach Tygodnia Miłosierdzia, 21 kwietnia 2023 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała Dzień Dobra. Chociaż każdy dzień jest właściwy, aby czynić dobro i pomagać innym, to jednak ten szczególny „Dzień Dobra” jest okazją, aby dziękować ludziom, którzy na co dzień niosą pomoc potrzebującym, a także, aby w tym dniu wesprzeć bliźnich w potrzebie. W związku z tym rzeszowska Caritas zorganizowała spotkanie pracowników, wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, darczyńców oraz osób potrzebujących. Honorowym uczestnikiem spotkania była Anna Kęzik – wiceprezes Fundacji PGE.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała, który rozpoczął spotkanie modlitwą, a następnie naświetlił kontekst Tygodnia Miłosierdzia oraz sensu angażowania się w pomoc bliźnim. Wiceprezes Fundacji PGE, Anna Kęzik, opowiedziała o wspieraniu inicjatyw służących lokalnym społecznościom oraz o współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Siostra Agata Jakieła przypomniała o skali pomocy dla seniorów w ramach kart „Na codzienne zakupy”. Centralnym momentem spotkania było przekazanie wszystkim jego uczestnikom pakietów z pomocą ufundowanych przez Fundację PGE. Natomiast na zakończenie spotkania ks. Piotr Potyrała wręczył Annie Kęzik jubileuszową statuetkę jako wyraz wdzięczności za bardzo dobrą współpracę.

18. 30 kwietnia br. w Sanktuarium Świętego Józefa w Rzeszowie odbędzie się Rejonowe spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych, koncert bp. Antoniego Długosza i różaniec
z Madzią Buczek. Początek godz. 12:00. Zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci.

II Niedziela Wielkanocy (16.04.2023 r.). Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.


2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto CARITAS i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Do roku 2012 Tydzień Miłosierdzia obchodzono w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, właśnie w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci. Stąd też dzisiaj ofiarami na tacę wspieramy dobre dzieła naszej diecezjalnej CARITAS.


3. Dziś na godz. 9.00 zapraszamy do Porąb Kupieńskich, będzie tam Msza Św. odpustowa, bowiem Kaplica nosi tytuł „Miłosierdzia Bożego”. Odpust jest też w Domatkowie – o godz. 11.00 suma. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy.


4. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Maryja jest dla nas Tronem miłosierdzia Bożego i Wszechmocą błagającą, może więc skutecznie prosić swojego Syna o wszelkie owoce dzieła odkupienia dla nas.


5. Przyszła niedziela, 23 kwietnia, na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona będzie jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.


6. W kalendarzu liturgicznym dla diecezji Polski pod datą 23 kwietnia umieszczona jest uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Jednak w tym roku tego dnia, jak już powiedziano, przypada niedziela, i to w okresie Wielkanocy, która znosi wszystkie pozostałe obchody liturgiczne, nawet te w randze uroczystości. Stąd tegoroczna uroczystość Świętego Wojciecha, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, została przeniesiona na następujący po tej niedzieli poniedziałek, 24 kwietnia.

7. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć:

– Angelika Tarnowska c. Mariana i Grażyny, zam. w Kupnie
z Przemysławem Kukulskim, s. + Ireneusza i Elżbiety, zam. w Kupnie  zap. –  I.

- Tomasz Ród s. Stanisława i Grażyny, zam. w Kupnie z Katarzyną Czarnecka, c. Tadeusza i Janiny, zam. w Brzyskiej Woli zap. –  I.


8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i kaplicy, pracowały: Anna Reguła, Kłoda Stanisława, Jolanta Dziadura, Ilona Augustyn. PK. Aneta Niezabitowska
i Mazur Dorota. Kolejne osoby prosimy o przygotowanie świątyń na niedzielę.


9. Zakończyliśmy Oktawę Wielkanocy,  można zabrać palmy z kościoła
i kaplicy. Dziękujemy, za ich zrobienie – pięknie dekorowały świątynie.


10. W piątek o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie uczniów klasy VII przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

 

11. Msze Św. od 17.04. – 23 . 04. 2023 r.

 

Poniedziałek

7.00

18.00

+ Helena Mazan od Kazimiery Dziuba z rodziną.

W 80 – te urodziny Fryderyki z podziękowaniem za

dotąd otrzymywane łaski i z prośbą o dalsze, o łaskę

zdrowia i o opiekę Matki Bożej. Msza św. od dzieci.

Wtorek

7.00

18.00

+ Kazimiera Plis od Mariana i Krystyny Stanisz.

+ Jan Węgrzyn (43 r. m.), ż. Helena, synowie:    Stanisław i Władysław.

Środa

7.00

18.00

+ Genowefa Wąsik od rodziny Krajewskich.

+ Jan Wąsik (20 r. śm.) od rodziny.

Czwartek

7.00

18.00

+ Stanisława Mazan od sąsiadów Filipowicz.

+ Bronisława Kowalska (8 r. śm.), m. Antoni, s. Józef    od córki Krystyny z rodzina.

Piątek

7.00

18.00

+ Genowefa Saj od rodziny Kozioł.

W 18 – te urodziny Karola o łaski potrzebne w życiu dorosłym od mamy i babci.

Sobota

7.00

 

18.00

+ Józef Ozga (w rocz. śm.) i za rodzicami: Antonina i Andrzej.

W 18 – te urodziny Eryka o łaski potrzebne w życiu dorosłym.

Niedziela

7.30

+ Janina Gaweł (13 r. śm.). m. Jan, s. Zbigniew, wnuk Marcin i Zofia, Stanisław Gniewek oraz Franciszka Jakub Plis.

9.00 PK

+ Jadwiga Mazur, mąż Stanisław.

10.30

W 50 – lecie ślubu Józefa i Zofii Jakubczyk
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i o opiekę Maryi – od dzieci.

16.00

+ Antoni Gniewek (30 r. śm.), ż. Agata, s. Edward,
ż. Krystyna, s. Stanisław, ż. Helena, wnuki: Jan. Franciszek, Jacek, Antoni, zięć Franciszek Sasiela.

 

12. Od 2000 r. Kościół katolicki w 2. Niedziele Wielkanocne obchodzi święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia, pielęgnowany we wszystkich parafiach, szczególnie widoczny jest w ośmiu parafiach diecezji rzeszowskiej pw. Miłosierdzia Bożego.

W diecezji rzeszowskiej parafie pw. Miłosierdzia Bożego istnieją w Domatkowie (dekanat Kolbuszowa -Wschód), Jaśle (dekanat Jasło-Zachód), Łukawcu (dekanat Rzeszów-Północ), Palikówce (dekanat Rzeszów-Wschód), Ropicy Polskiej (dekanat Gorlice), Rzeszowie (dekanat Rzeszów-Katedra) Sędziszowie Małopolskim (dekanat Sędziszów Małopolski) i w Zawadce Osieckiej (dekanat Dębowiec).

Są to stosunkowo nowe parafie. Najstarsza z nich w Łukawcu została erygowana w 1978 r. Parafie w Jaśle i Ropicy Polskiej powstały w 1982 r.; w Rzeszowie – w 1983 r.; w Domatkowie – w 1986 r.; w Palikówce i Zawadce Osieckiej – w 2000 r.; a najmłodsza, w Sędziszowie Małopolskim, została erygowana w 2010 r. (kościół parafialny został konsekrowany 4 października 2020 r., a 3 października 2021 r. ogłoszony Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).

Powodem powstania licznych parafii pw. Miłosierdzia Bożego w całej Polsce, głównie w latach osiemdziesiątych, był dekret Kongregacji Nauki Wiary z 15 kwietnia 1978 r. odwołujący zakazy i ograniczenia kultu Bożego Miłosierdzia z 1959 r. (parafia w Łukawcu została erygowana niewiele ponad trzy miesiące od dekretu – 21 lipca 1978 r.).

Kult Miłosierdzia Bożego zaczął się rozwijać wkrótce po śmierci s. Faustyny w 1938. Modlitewniki z koronką i reprodukcją obrazu Jezusa Miłosiernego były bardzo popularne w czasie okupacji. W 1948 r. biskupi polscy skierowali prośbę do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w myśl poleceń, które otrzymała siostra Faustyna. W latach pięćdziesiątych kult rozwijał się dynamicznie już nie tylko w Polsce. W tej sytuacji sporym zaskoczeniem była „Notyfikacja” Kongregacji Świętego Oficjum Kurii Rzymskiej z 6 marca 1959 roku, która wprowadzała ograniczenie kultu w formach zaproponowanych przez siostrę Faustynę – obrazy z kościołów zostały usunięte i zaprzestano organizowania nabożeństw.

Po „Notyfikacji” do Stolicy Apostolskiej kierowane były liczne prośby o oficjalne i pełne uznanie kultu. 15 kwietnia 1978 r. Kongregacja Nauki Wiary (w 1965 r. Kongregacja Świętego Oficjum została przekształcona w Kongregację Nauki Wiary) wydała dekret uchylający zakazy i ograniczenia z 1959. Dużą zasługę miał w tym kardynał Karol Wojtyła, który jako arcybiskup krakowski jeszcze w 1965 r. zainicjował proces informacyjny poprzedzający proces beatyfikacyjny, aby wyjaśnić różne wątpliwości dotyczące siostry Faustyny.

Ważny etap rozwoju kultu stanowiła beatyfikacja siostry Faustyny (18 kwietnia 1993 r. w Rzymie) i kanonizacja (30 kwietnia 2000 r. w Rzymie). 5 maja 2000 r. Kongregacja Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający Święto Miłosierdzia Bożego

 

Poniedziałek Wielkanocny(10.04.2023r.)

1. Dziś Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Msze Święte w naszej świątyni o 7.30. 10.30 i o 12.00, w kaplicy w PK o 9.00 (nie ma Mszy św. o 16.00).

Ofiary składane dzisiaj na tacę stanowią wsparcie dla katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce. Dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc.  

 

2. W dzisiejszy Wielkanocny Poniedziałek przypada 13. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Pewnie wielu z nas pamięta jeszcze, jak trudne to było doświadczenie dla polskiego Narodu, jak głęboka żałoba spowiła serca wielu Polaków. Wspominając tamte chwile, w osobistych modlitwach polecajmy miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy wówczas zginęli, i prośmy o błogosławione owoce ofiary ich życia, zwłaszcza dla naszego Narodu, dla naszej Ojczyzny ciągle tak bardzo doświadczanej. Prośmy Boga o to, abyśmy wreszcie potrafili wyciągać z tej i innych lekcji historii właściwe wnioski.

 

3. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

4. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i godną oprawę. Bóg zapłać: lektorom, ministrantom i Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Panu organiście za oprawę muzyczną dziękujemy. Słowa podziękowania  należą się Strażakom z Kupna i z Porąb Kupieńskich, Paniom świecącym światło, wszystkim, którzy nieśli sztandary, chorągwie, feretrony. Panu Ryszardowi Wojda za posługę w PK.

Dziękujemy Siostrom – S. Joanicie, S. Iwonie, Patrycji Zając i Nikoli Orzech, które im pomagały, przy zrobieniu dekoracji. Tym wszystkim parafianom, którzy złożyli ofiary na kwiaty i inne elementy potrzebne do dekoracji składamy wielki Bóg zapłać. 

 

5. W piątek, 14 kwietnia, przypada nasze narodowe święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 roku dla upamiętnienia chrztu Polski datowanego właśnie na dzień 14 kwietnia 966 roku. Była to przecież niezwykle doniosła decyzja Mieszka I, która uznawana jest za początek Państwa Polskiego.

 

6. W przyszłą niedzielę przypada druga niedziela Wielkanocna, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy serdecznie do udziału w Eucharystii, aby wypraszać Bożego miłosierdzie dla nas i całego świata. Będziemy modlić się o pokój na Ukrainie.

W Kaplicy w Porębach Kupieńskich odpust- msza św. o godz. 9.00. Jest to święto patronalne Caritas. Prosimy o przyjście wszystkich członków Parafialnego i Szkolnego Caritas. Jest też odpust w Domatkowie, suma o godz. 11.00.

 

7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kaplicy, pracowali: Danuta Drałus, Ewelina i Janusz Maciąg, Monika Kret, Mariola Gniewek. Ofiarę 50 zł. złożyła Teresa Persa. PK.: Zofia Żądło i Józefa Gniewek.

Prosimy, aby kolejne osoby przygotowały świątynie na niedziele.

 

8. Wszystkim parafianom i gościom, a szczególnie jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy dobrego świętowania w gronie najbliższych oraz obfitości Bożych darów na każdy dzień.

 

9. Msze św. od 11 – 16.04.2023 r.

 

Wtorek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Stanisława Dziedzic od Haliny i Stanisława Kostuj.

+Bronisław Mazur 15 r. śm.) ż. Genowefa, s. Adam

+ Zofia Marek od Renaty Jadach.

Środa

7.00

16.30 PK

18.00

+ Tadeusz Plizga od Marty i Stanisława Ozimek.

+ Władysław Mazan od Moniki Lis z rodziną.

+ Jan Siwiec (7 r. śm.), ż. Anna od dzieci.

Czwartek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Stanisław Guźda od Mieczysława Orzecha.

+ Stanisław Mazan od Pauliny i Tomasza Pleśniak.

+ Zbigniew Plizga (2 r. śm.) od ż. i córek z mężami

Piątek

7.00

16.30 PK

18.00

+ Zofia Białek od Józefa Cisk z rodziną.

+ Jan Mazur od Jana i Wandy z rodziną.

+ Jan i Janina Dublański i ich rodzice.

Sobota

7.00

 

16.30 PK

18.00

+ Józef Plis (27 r; śm.), ż. Stanisława, rodzice: Michał i Teofila Plis.

+ Wanda Dworak od Krystyny Kaczor z rodziną.

W 74 rocz. urodzin Stefanii z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błg. Boże oraz o opiekę Maryi.

Niedziela

7.30

+ Stanisława Mazan (1 r. śm.), m. Kazimierz od córki Alicji
z rodziną.

 

9.00 PK

Z okazji imienin Ks. Przemysława o łaskę zdrowia, o Boże błg., o asystencję Ducha Św. na każdy dzień, o opiekę Matki Najświętszej od Parafian z Porąb Kupieńskich.

 

10.30

Z okazji imienin Ks. Przemysława o łaskę zdrowia, o Boże błg., o asystencję Ducha Św. na każdy dzień, o opiekę Matki Najświętszej od Parafian z Kupna.

 

16.00

+ Władysław Rożek (7 r. śm.)

 

10. Drodzy Siostry i Bracia w tych dniach świątecznych składamy sobie życzenia.

Do parafii napłynęły życzenia od Księży Biskupów, z Seminarium Duchownego, Kurii Diecezjalnej, Caritas Diecezjalnego, AK, Radia VIA i od władz świeckich: z Gminy, ze Starostwa i od Posła na Sejm.

My kapłani i Siostry zakonne, w tej parafii posługujący życzymy Wam: Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni wasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół
i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. Niech nastanie pokój na Ukrainie i na całym świecie.

 

11. „Trwać w Chrystusie, to znaczy żyć w głębokiej przyjaźni z Nim. To znaczy oddać Mu miejsce w samym centrum naszego życia, a nie na jego peryferiach. To znaczy oddać się bez reszty Jego misji” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy Krzyżma odprawionej w katedrze rzeszowskiej w Wielki Czwartek (06.04). Podczas Eucharystii księża odnowili przyrzeczenia kapłańskie składane w dniu święceń. Dokonano również poświęcenia krzyżma, oleju chorych oraz oleju katechumenów, które będą używane przy udzielaniu sakramentów przez najbliższy rok.

 

Mszy św. w kościele katedralnym w Rzeszowie przewodniczył bp Jan Wątroba, zaś w koncelebrze wzięli udział bp Kazimierz Górnybp Edward Białogłowski oraz 204 kapłanów z całej diecezji. W Eucharystii wzięli również udział licznie zebrani ministranci, lektorzy, animatorzy, ceremoniarze, członkowie scholi parafialnych i dziewczęcej służby maryjnej.

Homilia, która była wygłoszona przez bp. Jana Wątrobę była refleksją na temat tajemnicy powołania kapłańskiego, a także wyzwań które towarzyszą realizacji tego powołania. Na początku Biskup Rzeszowski, nawiązując do miejsca ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa – Wieczernika, a szczególnie do miłosiernego gestu obmycia nóg uczniów przez Jezusa, mówił: „Dobrze jest spojrzeć na ten gest i na wszystko, co wydarzyło się wtedy w Wieczerniku, a w czym i my uczestniczymy przez łaskę święceń, spojrzeć w świetle Bożego miłosierdzia. Bo czyż nie jest miłosierdziem całkowita bezinteresowność, z jaką Bóg nas wybrał? Czyż nie jest miłosierdziem wyrozumiałość, z jaką nas wzywa i posyła, byśmy działali jako Jego przedstawiciele, choć dobrze wie, że jesteśmy grzeszni? Czyż nie jest miłosierdziem przebaczenie, którego On nigdy nam nie odmawia, jak nie odmówił go Piotrowi, choć on się wyparł? Tak, powołanie to wielka tajemnica miłosierdzia. Chrystus nie obawiał się wybrać swoich kapłanów spośród grzeszników. Już sama świadomość tego wybrania jest wystarczającą zachętą byśmy nasze kapłaństwo przeżywali w postawie wdzięczności”.

Biskup Wątroba mówił również, że wielkoczwartkowa modlitwa w kościele katedralnym jest okazją do dziękczynienia, ale także do potwierdzenia i odnowienia zobowiązań, przyjętych w czasie święceń. Dodał również: „Trwać w Chrystusie, to znaczy żyć w głębokiej przyjaźni z Nim. To znaczy oddać Mu miejsce w samym centrum naszego życia, a nie na jego peryferiach. To znaczy oddać się bez reszty Jego misji. Taka decyzja i postawa zakładają stałą troskę o nasze życie wewnętrzne, o życie modlitwy, życie sakramentalne”.

W homilii kaznodzieja przywołał również słowa św. Jana Pawła II, który zachęcał, by nigdy nie zapominać o tym, że kapłani są pierwszymi apostołami Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, a to świadectwo, jak przypomniał biskup, jest ważniejsze niż jakiekolwiek inne środki i pomoce.

Biskup mówił także, w nawiązaniu do nauczania św. Jana Pawła II, o trosce i odpowiedzialności za przyszłość wspólnot, w których kapłani posługują.

Bezpośrednio po homilii odbył się obrzęd odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, a także przyrzeczeń składanych przez członków Liturgicznej Służby Ołtarza.

Po modlitwie po komunii odbył się obrzęd błogosławieństwa oleju katechumenów, a następnie krzyżma, czyli oleju, który przez najbliższy rok będzie używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, a także święceń kapłańskich. Krzyżma używa się również do namaszczania nowego ołtarza i ścian poświęcanych kościołów.

Przed błogosławieństwem końcowym przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy odbywali pielgrzymkę do katedry rzeszowskiej, przekazali życzenia biskupom i kapłanom.

Życzenia dla biskupów złożył ks. kan. Marek Mnich, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, wicedziekan dekanatu brzosteckiego.

Na zakończenie Mszy św. bp Jan Wątroba zwrócił się do zebranych w katedrze, również do ministrantów, lektorów, animatorów, ceremoniarzy, członków scholii parafialnych i dziewczęcej służby maryjnej.

 

12. 2 kwietnia 2023 r., w Niedzielę Palmową, minęło 18 lat od śmierci św. Jana Pawła II. Z tej okazji w diecezji rzeszowskiej, podobnie jak w całej Polsce, odbyły się nabożeństwa, czuwania i marsze, które były okazją do wyrażenia uznania dla osoby, świętości i autorytetu Jana Pawła II, a także wyrażenia wdzięczności Bogu za jego życie i przykład. Marsze ze św. Janem Pawłem II odbyły się m. in. w Rzeszowie, Jaśle i Gorlicach.

Rzeszów

Osiem tysięcy osób wzięło udział w „Marszu modlitewnym ze św. Janem Pawłem II”, który rozpoczął się przy Kościele akademickim pw. Św. Jadwigi Królowej. Uczestnicy udali się do katedry rzeszowskiej, gdzie następnie odbyła się Eucharystia, której przewodniczył bp Jan Wątroba. W liturgii wzięli udział także: abp Edward Nowak, bp Edward Białogłowski, bp Kazimierz Górny, ks. infułat Wiesław Szurek i 25 kapłanów.

W homilii bp Wątroba mówił m. in., iż „ze smutkiem obserwujemy, jak wielu atakuje osobę i nauczanie św. Papieża, powtarzając nieuzasadnione i bezpodstawne oskarżenia i zniewagi. A jeszcze niedawno szczycili się i powoływali na osobiste spotkania, wspólne fotografie, cytowali wypowiedzi. Równie smutne jest to, że czynią to swoi, rodacy. W żadnym innym narodzie nie ma takich złośliwości, agresji i ataków na pamięć o św. Janie Pawle II. Tym bardziej potrzeba naszej jedności i solidarności w przypominaniu Jego świadectwa, Jego słów, gestów i trwałych dzieł”.

„Módlmy się i my za tych, którzy chcą zniszczyć pamięć i dobre imię św. Jana Pawła II, by Pan dał im łaskę opamiętania. A sami z tym większą gorliwością realizujmy program, który nam zostawił w swoim testamencie św. Jan Paweł II Wielki” – zachęcał biskup rzeszowski.

Po Mszy św. wierni wraz z biskupami przeszli do Parku Papieskiego. Tam modlono się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty, zapalono znicze, a także odśpiewano Apel Jasnogórski poprzedzony wspomnieniami o św. Janie Pawle II, które wypowiedział ks. Stanisław Słowik. Modlitwę zakończył śpiew „Barki”.

 

02.04.2023 r. – NIEDZIELA PALMOWA

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

 

2. W dzisiejszą niedzielę, 2 kwietnia, przypada 18. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. On przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć wobec innych o własnej wierze. Starajmy się go w tym naśladować!

 

3. Wielki Tydzień, który otwiera się przed nami, przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się
w Misterium Paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego czasu.

 

4. W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 1000 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.

 

5. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18.00.

 

6. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz.18.00.

Przypominamy, że ofiary składane podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek są przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.

 

7. UWAGA:W Wielki Piątek kościół będzie otwarty od 8.00 i będzie adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Każdy może przyjść i się pomodlić – można wtedy przygotować feretrony i sztandary do procesji na Rezurekcję.

 

W Wielki Piątek Komunii Świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii Męki Pańskiej;

Porządek adoracji w piątek jest następujący:

·        8.00- 9.00- Kapłani i Siostry Zakonne,

·        9.00- 10.00- kl. VIII - Ks. Przemek

·        10.00- 11.00- kl. VII - Ks. Przemek

·        11.00-12.00 „0”, kl. I SP i Przedszkolaki S. Iwona